BetternetLab – Moving away from sluts and machos online

Een conferentie en gedachtewisseling met professionals rond het ontkrachten van online genderstereotypen.