Ons aanbod

Ontdek hieronder ons aanbod voor professionals, gezinnen en kinderen.

Betternet biedt leermiddelen, pedagogisch materiaal en opleidingsmodules die je kan gebruiken om aan de mediageletterdheid en online veiligheid van kinderen (6-18) te werken.

De initiatieven die we ontwikkelen houden altijd rekening met de noden van professionals die met kinderen of jongeren werken in verschillende sectoren en contexten. Door praktijkgerichte en kant-en-klare tools te ontwikkelen en aan te bieden willen we hen de nodige ondersteuning bieden om aan mediageletterdheid te werken in formele en informele leeromgevingen.

Investeren in mediageletterdheid is essentieel om ervoor te zorgen dat kinderen kritisch zijn, vrije keuzes kunnen maken, geen slachtoffer worden en opgroeien tot respectvolle, weerbare en mondige digitale burgers.

Tools aangeboden door Betternet-partners

Tools en opleidingen in het FR

Tools en opleidingen in het NL

Tools en opleidingen in het FR

Tools in het FR

Informatieve websites voor ouders, ontwikkeld door Betternet:

Betternet creëert mogelijkheden voor jou als professional om samen met anderen rond specifieke thema’s te werken, uitdagingen te delen en samen oplossingen te vinden.

Om relevante tools op maat te ontwikkelen, werkt Betternet samen met actoren in het veld en maakt Betternet het voor hen mogelijk om ervaringen en goede ervaringen uit te wisselen. We brengen spelers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië bij elkaar om samen te werken aan een beter internet voor alle kinderen in België.

Door professionals de kans te bieden om samen te werken en te netwerken, willen we hen inspireren en tools aanreiken die ze kunnen gebruiken om met kinderen aan de slag te gaan rond media en de digitale wereld.

Met alle betrokkenen samenwerken is essentieel voor een 360°-benadering van mediageletterdheid. Daarom promoot Betternet ook initiatieven van andere partners. Meer informatie vind je op onze pagina met leermiddelen.

Betternet Lab logo

BetternetLabs are workshops organised with youth workers and educators to listen to their needs on a specific topic.

Op Safer Internet Day grijpen we de kans om professionals te inspireren en meer te leren over initiatieven rond mediageletterdheid in België.

Child Focus biedt emotionele, sociale en technische ondersteuning aan kinderen en hun naasten (ouders, begeleiders, leerkrachten ...) over online problemen zoals grensoverschrijdende sexting, grooming en sextortion.

Kinderen die online iets negatiefs meemaken of als volwassenen die weten of vrezen dat een kind online het slachtoffer is van een schadelijke situatie kunnen de hulplijn van Child Focus contacteren voor de nodige ondersteuning.

De hulplijn is beschikbaar via:

116 000 number – free of charge from land or mobile line, and available 24/7.

Cybersquad logo

Cybersquad en chat voor jongeren vanaf 12 jaar.

CyberSquad is een peer-to-peerforum voor jongeren vanaf 12 jaar waar jongeren onder elkaar kunnen uitwisselen en elkaar ondersteunen of helpen bij online vragen of problemen. CyberSquad biedt ook een chatservice waar gespecialiseerde consulenten van Child Focus vragen beantwoorden en jongeren in nood helpen.

Child Focus beheert het burgerlijk meldpunt www.misbruikbeelden.be waar iedereen vermoedelijke beelden van seksueel misbruik van kinderen (anoniem) kan melden om zo een einde te maken aan de seksuele uitbuiting van kinderen.

Helaas is de online verspreiding van beelden van seksueel misbruik van kinderen (video's, afbeeldingen, foto's ...) een groeiend fenomeen in België, Europa en wereldwijd. Child Focus heeft als slachtofferorganisatie en stichting die seksueel uitgebuite kinderen ondersteunt van de overheid het mandaat gekregen om het meldpunt te beheren.

Het meldpunt is bereikbaar via:

www.misbruikbeelden.be: het meldpunt om anoniem online seksuele misbruikbeelden van kinderen te melden.

Door www.misbruikbeelden.be Child Focus analyseert deze meldingen en werkt samen met politie en justitie en andere meldpunten over de hele wereld om deze beelden te verwijderen.

Arachnid: een webcrawler die door middel van foto-DNA online beelden van seksueel kindermisbruik opspoort.

Betternet betrekt kinderen en jongeren, luistert naar hun noden en ontwerpt leermiddelen op hun maat.

Wij geloven dat we kinderen pas echt kunnen beschermen en mondig maken als ze actief mogen participeren. Daarom betrekken we kinderen bij onze projecten en geven we hen een stem in al onze activiteiten.

We organiseren regelmatig focusgroepen, overleg en co-constructieprocessen om jongeren bij onze activiteiten te betrekken en samen tools te ontwikkelen die hen helpen om bewuste, weerbare digitale burgers te worden.

Mediawijs en Média Animation voeren twee grootschalige onderzoeken waarbij telkens meer dan 6.000 kinderen betrokken zijn. Deze onderzoeken leveren telkens heel wat inzichten op in de digitale activiteiten en noden van kinderen en jongeren.

Ontdek meer over de onderzoeken:

Betternet ijvert voor een betere mediageletterdheid en online veiligheid van kinderen en voor initiatieven die een einde maken aan online seksueel kindermisbruik.

Digitale dienstverleners, de tech-industrie en sociale mediabedrijven spelen een sleutelrol in de online bescherming van kinderen. Betternet gaat in gesprek met deze actoren, werkt met hen samen en ijvert er bij hen voor om de digitale ervaringen van kinderen veilig te maken.

Internet Safe & Fun logo

Internet Safe and Fun: een bewustmakingsproject van Child Focus waarbij goed getrainde medewerkers van partners langsgaan in de lagere school.

Trusted Flagger statuut: Child Focus wordt erkend als ‘trusted flagger’ door de belangrijkste sociale mediakanalen (Meta, Discord, Snapchat ...).

Dankzij onze Trusted Flagger-statuut kunnen we heel snel tussenkomen en er sneller voor zorgen dat bepaalde beelden of profielen offline worden gehaald, bijvoorbeeld bij de verspreiding van intieme beelden, grooming of sextortion.

Volgens de Digital Services Act (DSA), gestemd door de Europese Unie, zal elk EU-land verplicht een trusted flagger aanstellen voor (mogelijk) seksuele kindermisbruikbeelden die worden aangetroffen op digitale platforms. Child Focus zal zich inzetten ook in dit kader blijven inzetten als trusted flagger in België.

Inspiratie opdoen? Ontdek onze leermiddelen

Leermiddelen