Rapporten

In dit deel vind je rapporten van evenementen, beleidsnota's en andere publicaties van het Belgisch Safer Internet Center.

BetternetLab – Better Internet for All

"Hoe leiden gebrekkige digitale/mediavaardigheden tot een grotere sociale en culturele kwetsbaarheid? Hoe kan mediageletterdheid hierop inspelen?" Een discussie met professionals.

BetternetLab – Moving away from sluts and machos online

Een conferentie en gedachtewisseling met professionals rond het ontkrachten van online genderstereotypen.

Zorgen voor beter internet voor iedereen

Niet iedereen beschikt over de middelen of vaardigheden om ten volle deel te nemen aan onze digitale samenleving. Het is dan ook belangrijk om initiatieven rond mediageletterdheid te verbeteren zodat ze afgestemd zijn op de noden van iedereen.

How to create a better internet for children and young people?

Iedereen speelt een cruciale rol om aan een beter internet voor elk kind te bouwen. Een reeks aanbevelingen van het Belgische Better Internet Consortium.

Memorandum Safer Internet Day 2019

Gezien technologie zich verder ontwikkelt, hebben alle overheden, betrokken actoren en bedrijven de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle mensenrechten en kinderrechten van elk kind beschermd worden, ook in de digitale wereld.