Sécurité

 • fr
 • nl
 • de
 • Enseignants/animateurs 91
 • Jeunes & enfants 60
 • Parents 43
 • Autres adultes 48
 • Animation ou formation 40
 • Campagne ou action de militance 10
 • Manuel ou fiche pédagogique 45
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.) 48
 • Autre 10

Testez votre santé digitale

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Animation ou formation
 • Campagne ou action de militance
fr

Faites le test et découvrez si votre santé digitale a besoin d’une impulsion. Vous recevez 15 questions sur les mises à jour, les back-ups, le phishing, les scans anti-virus et les mots de passe. À la fin, vous pouvez comparer votre résultat avec l’Indice de Santé digitale!

Relax ! Réfléchissez à deux fois avant de cliquer sur un lien

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Campagne ou action de militance
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
fr

Le phishing est une escroquerie commise en ligne au moyen de faux e-mails, sites web ou messages. Les cybercriminels tentent de vous duper en utilisant quelque chose en quoi vous croyez ou en se faisant passer pour une personne en qui vous avez confiance. Ils essaient également de jouer sur l’angoisse. Ne vous laissez pas attraper !

Relax. En denk twee keer na voor je op een link klikt

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Campagne ou action de militance
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Phishing is online oplichting door valse e-mails, websites of berichten. Cybercriminelen proberen misbruik te maken van iets waar je in gelooft of van iemand die je vertrouwt. Ze proberen ook in te spelen op angst. Laat je niet vangen! Herken verdachte berichten op tijd en stuur ze naar verdacht@safeonweb.be

Relax … is een campagne tegen phishing van safeonweb.be en het Centrum voor Cybersecurity België.

Affiche: Stappenplan – Hoe bescherm ik mijn privacy op sociale media?

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Door je privacy online te beschermen, zorg je ervoor dat jijzelf de controle behoudt over je persoonlijke informatie, wat er op het internet belandt en wie deze informatie kan zien. Maar hoe bescherm je nu je privacy op sociale media?

Mediawijs maakte een affiche met enkele stappen die je kunt doorlopen om na te gaan welke info je vrijgeeft en tips om je privacy beter te beschermen. Dus, stel jezelf de vraag: wat kan iemand online over me vinden? Waarom krijg ik gepersonaliseerde reclame? Hoe kan ik klacht indienen bij misbruik? Ga stap per stap na wat vrienden, vreemden en bedrijven over jou weten. En, neem actie! Zo kan jij jouw privacy in eigen handen houden.

Deze affiche is geschikt voor scholen, bibliotheken, openbare computerruimtes en persoonlijk gebruik.
Je kan hem gratis bestellen of hieronder downloaden om zelf te printen.
De affiche kwam onder meer tot stand op basis van de resultaten van de onderzoeksprojecten EMSOC en SPION.

Mediawegwijzer: Het Privacy ABC

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
nl

Datawijs met de AVG/GDPR

Meer en meer online diensten verzamelen onze gegevens en data. Dus moeten we beter weten hoe ze dat doen, wat verzameld wordt en hoe onze gegevens beschermd worden. Belangrijke onderdelen van Datawijsheid.

Eén van die beschermingen is de de AVG (algemene verordening gegevensbescherming, in het Engels: GDPR) die start op 25 mei 2018. Iedere instantie moet in de EU  de spelregels daarvan naleven. Zo moeten ze verplicht transparant zijn over persoonsgegevens:

 • – welke ze verzamelen,
 • – hoe ze verwerkt worden,
 • – wie ze verwerkt,
 • – hoe ze opgeslagen en beveiligd worden.

Om jongeren over hun rechten te informeren, sloegen Mediawijs en de Gegevensbeschermingsautoriteit de handen in elkaar. Het resultaat is een educatief lespakket: De nieuwe privacywet van A tot Z op maat van leerkrachten, voor leerlingen uit de 1e, 2e en 3e graad middelbaar. Ons pakket zet in op het informeren en sensibiliseren van jongeren vanaf 12 jaar.  Als leerkracht speel je hierin een cruciale rol. Je bent immers vaak een eerste aanspreekpunt voor problemen.

Aan de slag

Ons lespakket bestaat uit:

Alle elementen kunnen los van elkaar ingezet worden bij een toelichting of samen aan bod komen in een GDPR-themales.

 • De lesfiche biedt de leerkracht ondersteuning in het geven van een themales. Het biedt methodieken, oefeningen, voorbeelden, of stellingen aan en geeft structuur. In de bijlagen, vindt de leerkracht alle nodige informatie om zichzelf in te werken en de leerlingen van correcte antwoorden te voorzien.
 • Het vriendenboekje helpt leerkrachten uit de eerste of tweede graad secundair een klasdiscussie voeren. Zo staat achteraan het vriendenboekje, in de (fictieve) privacyverklaring dat de leerkracht de persoonsgegevens van diegenen die het boekje invullen mag verwerken.
 • Het extra visuele materiaal wordt aangeboden als extraatje voor de leerkracht, om de leerkracht z’n voorbeelden van persoonsgegevensverwerkingen te illustreren.
 • De poster is een visuele weergave van de theorie die in de educatieve video aan bod komt. Perfect voor op de muur of in de computerklas!

Kortom, puur ter illustratie en strikt als denkoefening, kan de leerkracht o.b.v. de leerlingen hun antwoorden, op een veilige, constructieve en educatief verantwoorde wijze aanbrengen ‘hoe persoonsgegevens verwerkt worden’ na het geven van toestemming, volgens de regels in een privacyverklaring. Gewapend met deze kennis, kunnen jongeren (vanaf 13 jaar) voor zichzelf uitmaken of dit al dan niet wenselijk is. Want, gegevensverwerkingen kunnen ook leuke dingen opleveren! En, soms wil je daar graag voor betalen met je persoonlijke info.

Opgelet: Het lespakket focust op jongeren en is een vereenvoudiging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omdat niet alle aspecten van de AVG relevant zijn voor jongeren, maakten we een selectie van de belangrijkste bepalingen voor hen. Maar informatie over de andere bepalingen, vind je hier.

les objets connectés

Supports
 • Animation ou formation
fr

De plus en plus le numérique s’invite dans nos foyers, la domotique séduit de nombreux ménages, mais quels en sont les risques pour la vie privée? Que fait-on des données personnelles récoltées sur ces différents supports? Comment nous protéger de cette intrusion numérique dans notre quotidien? Quelques questions qui permettront d’entamer le débat afin de rechercher, ensemble, les moyens de protéger notre vie privée.

Internet expliqué à ta mère !

Cibles
 • Jeunes & enfants
 • Parents
Supports
 • Animation ou formation
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
fr

Internet Expliqué à ta Mère, c’est donc un projet de création de capsules vidéos par les jeunes pour les parents. Elles ont pour but de permettre aux jeunes d’expliquer leurs usages du web, les questions qu’ils se posent, les habitudes qu’ils ont et surtout ce qu’ils attendent de leurs parents en cas de souci.

Un petit groupe de jeunes s’est rassemblé un mardi sur deux pendant toute l’année 2015-2016 tandis que 2 classes se sont mobilisées pour réaliser 7 vidéos supplémentaires. En tout, ce sont près d’une vingtaine de capsules qui abordent l’usage d’internet par les jeunes de manière générale (ce qu’ils y font, l’identité numérique, etc.), les dangers potentiels (harcèlement, revenge porn), quelques usages particuliers (porno, nouveaux réseaux sociaux, téléchargement, challenges, internet à l’école, etc.) et l’internet « plaisir » (avoir sa propre chaine youtube, les youtubeuses, les jeux vidéo, etc.). Un micro-trottoir a également été réalisé auprès des parents pour être au plus près de leurs préoccupations et pour connaitre leurs habitudes.

Parce que nous l’avions voulu en amont du projet, parce que les capsules issues d’Internet Expliquées à Ta Mère (IEATM) sont de très haute qualité pédagogique, parce que la demande des parents, enseignants, encadrants jeunesse est là, nous avons poussé encore plus loin la réflexion dans un outil pédagogique qui accompagne les capsules et diffuse l’ensemble de manière visible et gratuite.

Boost je digitale gezondheid: back-ups en updates

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Campagne ou action de militance
nl

Een back-up is een reservekopie van gegevens die belangrijk zijn voor jou. Het is cruciaal dat je regelmatig back-ups maakt van belangrijke bestanden. Deze bestanden kunnen immers verloren gaan door een virus, verlies van je toestel of technische problemen. Met een back-up ben je steeds gerust. Elke computerprogramma bevat kwetsbaarheden. Zodra deze ontdekt worden, worden die in beveiligingsupdates opgelost. Met regelmatige updates blijft je toestel dus beter beschermd. Wie geen updates doet of daar te lang mee verhoogt het risico dat cybercriminelen hen te slim af zijn. Ontdek hier de campagne van safeonweb

Boostez votre santé digitale: back-ups et mises à jour

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Campagne ou action de militance
fr

Un back-up est une copie de réserve de vos données importantes. Il est impératif que vous fassiez régulièrement des back-ups des fichiers importants. Vous pouvez en effet perdre ces fichiers à cause d’un virus, d’une perte de votre appareil ou de problèmes techniques. Grâce à un back-up, vous pouvez réinstaller vos données et travailler ainsi l’esprit tranquille. Chaque programme informatique contient des vulnérabilités. Dès qu’elles sont découvertes, elles sont réparées au moyen de mises à jour de sécurité. En effectuant régulièrement des mises à jour, votre appareil reste donc mieux protégé. Si vous n’effectuez pas des mises à jour ou vous ne les faites pas à temps, vous risquez que les cybercriminels en profitent à vos dépens. Découvrez la campagne de safeonweb.be ici.

Test je digitale gezondheid

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Animation ou formation
 • Campagne ou action de militance
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Doe de test en ontdek of je digitale gezondheid toe is aan een boost. Je krijgt 15 vragen over updates, back-ups, phishing, virusscans en wachtwoorden. Aan het einde van de rit kan je je resultaat in 1, 2, 3 vergelijken met dé Digitale Gezondheidsindex. Deze test is bedoeld voor een ruim publiek van 9 tot 99 jaar. Ook leerkrachten kunnen hem gebruiken als inleiding bij de lessen ‘veilig internetten’.

Safeonweb.be

Safeonweb is een product van het Centrum voor Cybersecurity België. Safeonweb wil Belgische burgers op een snelle en correcte manier informeren en adviseren over cybersecurity, grote actuele digitale dreigingen en online veiligheid.

Centre Ener’J

Implanté à Gilly, le Centre Ener’J est un centre d’Animation et d’Information pour les jeunes de 12 à 26 ans. Ses missions principales sont : La mise à disposition d’une information entièrement gratuite pluraliste. la mise en place de dispositifs qui permettent aux jeunes de s’approprier l’information comme un droit une condition nécessaire à leur […]

Action Médias Jeunes

Des ateliers sur mesure pour décrypter les médias ‘’web, réseaux sociaux, jeux vidéo, cinéma, publicité, presse/info, photo, etc.’’ Ou comment développer son esprit critique et sa curiosité en toute créativité!

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.