Rumeur, propagande et désinformation

 • fr
 • nl
 • de
 • Enseignants/animateurs 111
 • Jeunes & enfants 71
 • Parents 53
 • Autres adultes 56
 • Animation ou formation 45
 • Campagne ou action de militance 12
 • Manuel ou fiche pédagogique 49
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.) 55
 • Autre 15

CRITIQUER L’INFO : 5 approches pour une éducation aux médias : L’étude

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
fr

Les citoyens et citoyennes doivent faire preuve d’esprit critique face à l’information ! Depuis quelques années, hommes et femmes politiques, responsables éducatifs, journalistes… tous appellent de leur vœu à promouvoir cette démarche d’éducation aux médias. Il s’agirait désormais d’un enjeu public majeur pour garantir le bon fonctionnement d’une société où l’information a pris une place centrale. Mais de quelle démarche parle-t-on ? Cette étude propose d’identifier cinq angles d’analyse pour mettre en perspective l’information médiatique et son rôle social.

CRITIQUER L’INFO – 5 approches pour une éducation aux médias : Les fiches d’animation

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
fr

L’étude CRITIQUER L’INFO – 5 approches pour une éducation aux médias propose d’identifier cinq approches pour mettre en perspective l’information médiatique et son rôle social. Les dix fiches d’animation qui l’accompagnent permettent de concrétiser des activités d’animation afin de mettre l’info en débat, collectivement.

Les ateliers « TIC éthiques »

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Animation ou formation
fr

TIC éthiques, c’est une série d’ateliers à destination des animateurs (EPN, jeunesse, insertion sociale et professionnelle), formateurs, enseignants actifs dans le domaine du numérique, et qui souhaitent s’outiller pour favoriser un « meilleur internet ». Proposé par Média Animation, TechnofuturTIC et le centre de ressources des EPN de Wallonie dans le cadre du projet européen B-Bico, ce programme est gratuit et organisé de juin à octobre 2020 dans les cinq provinces de la région wallonne.

Les objectifs :

 • Favoriser une approche citoyenne d’Internet
 • Développer un regard critique par rapport aux usages du numérique
 • Identifier les enjeux relatifs au numérique, dans une approche actualisée, et les comprendre
 • Discuter des pistes méthodologiques pour approcher les usages du numérique selon son contexte et ses publics
 • Partager les bonnes pratiques de chacun et les enrichir

La diffusion des résultats de l’enquête #Génération2020

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Autre
fr

#Génération2020 est la première enquête d’envergure sur les pratiques numériques des enfants et adolescent·es menée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Entre 2019 et 2020, plus de 2000 élèves de l’enseignement primaire et secondaire ont répondu à un questionnaire abordant différents aspects de leur vie connectée. Ces données statistiques ont été complétées par des entretiens individuels et des débats en groupe.

Curieux de découvrir les résultats de cette enquête ? Rejoignez-nous le 16 septembre à Bruxelles ! De plus amples informations sur cette journée et sur le projet se trouvent sur www.generation2020.be.

Affiche: Betrouwbare info of toch fake?

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Het internet bevat een schat aan informatie. Maar hoe weet je welke bronnen je wel of niet kunt vertrouwen? Mediawijs maakte deze affiche met de 10 vragen die je jezelf moet stellen om na te gaan of een bericht waar of vals is.

Valse en misleidende informatie is niets nieuws, die is er al sinds de oudheid. Zelfs traditionele media delen soms valse informatie van andere bronnen. Maar sinds de opkomst van digitale en sociale media raken die berichten vlugger en langer verspreid. En gelijk wie kan gelijk welke vorm van informatie maken en publiceren. Hoe herken je dan slecht of misleidend nieuws? Onze checklist met 10 vragen helpt je het nieuws analyseren en feit van fictie onderscheiden.

Deze affiche is geschikt voor scholen, bibliotheken, openbare computerruimtes en persoonlijk gebruik. 
Je kan hem gratis bestellen of download hem hieronder om zelf te printen.
De checklist werd gebaseerd op de checklist van Nieuws in de klas Nederland en kwam tot stand in samenwerking met StampMedia.

EDUbox Nepnieuws

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Desinformatie en nepnieuws zijn alomtegenwoordig. En bovendien niet zo eenvoudig te ontmaskeren.VRT NWS, Mediawijs, Arteveldehogeschool en imec maakten daarom de EDUbox Nepnieuws voor het secundair onderwijs. De EDUbox informeert jongeren over nepnieuws en geeft hen tips en tricks.

Een EDUbox is een educatieve tool van VRT NWS om jongeren op een andere manier te laten kennismaken met verschillende maatschappelijke thema’s en wordt ontwikkeld met expertpartners zoals Mediawijs. Naast met alle content die VRT NWS maakt op radio, tv, online en via sociale media, informeert en inspireert VRT NWS ook zo jongeren en stimuleert hen om zelf aan de slag te gaan. De boxen zijn ontwikkeld om te gebruiken in de klas. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes met een box gevuld met fiches. De fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. bij de box hoort ook een digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Onderzoek Arteveldehogeschool en IMEC

Uit onderzoek van Arteveldehogeschool (2018) bij Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar blijkt dat jongeren moeilijk nepnieuws herkennen. Amper 3% van de bevraagde jongeren slaagt erin zes nieuwsverhalen correct in te schatten, als echt of vals. Veelal vertrouwen ze op hun eigen persoonlijke logica, achtergrondkennis of intuïtie om de juistheid van een verhaal te beoordelen. En dat is nu net ook ‘gevaarlijk’. Iedereen heeft zijn eigen vooroordelen. Je gaat informatie dan ook interpreteren en kaderen zodat het aansluit bij jouw wereldbeeld. Ook uit de Digimeter 2018 (imec) blijkt dat Vlamingen wakker liggen van nepnieuws.  Het is dus belangrijk om jongeren (en volwassenen) te informeren over nepnieuws en hen de juiste tips en tricks aan te reiken om nepnieuws te ontmaskeren.

« Over het algemeen erkennen Vlamingen de positieve aspecten van digitaal nieuws. », zegt Vlaams Minister van Media Sven Gatz.  « Zo voelt een ruime meerderheid zich beter geïnformeerd dankzij het internet. Al zijn we niet blind voor de nadelen die ermee gepaard gaan. De negatieve impact van nepnieuws op onze maatschappij is bijvoorbeeld een breed gedeelde bekommernis.”

EDUbox Nepnieuws

De EDUbox informeert leerlingen uit het secundair onderwijs over nepnieuws.  Jongeren kruipen in de huid van een « nepnieuwsdetectieve ».  Stap voor stap, met behulp van fiches en opdrachten gekoppeld aan een digitaal luik op VRT.be, leren ze spelenderwijs nepnieuws te ontmaskeren.  Ze krijgen tips zoals « check de datum », « check de auteur », « check de bron ». VRT-journalisten leggen in video’s uit hoe ze op de redactie informatie en beeldmateriaal controleren.

De EDUbox Nepnieuws bestaat uit 6 delen:

 • – een introductie,
 • – dé basis met tips en tricks en
 • – een oefening,
 • – twee hoofdstukken die dieper ingaan op nepnieuws (uitbreiding) en
 • – extra inspiratie.

Onder begeleiding van de leerkracht discussiëren leerlingen over actuele onderwerpen, die aan bod komen in de EDUbox.
De EDUbox Nepnieuws sluit aan bij tal van (vakoverschrijdende) eindtermen van het secundair onderwijs die gaan over kritisch denken, mediawijsheid, weerbaarheid en respect.

Praktische info

Er zijn ondertussen 4 EDUboxen beschikbaar voor onderwijs: Data in de pers, Democratie, Nepnieuws en Artificiële intelligentie.


EDUbox werd mee mogelijk gemaakt door VRT Sandbox: een accelerator in VRT voor externe start-ups , die samen met VRT projecten kunnen uitbouwen. Daarnaast faciliteert VRT Sandbox ook ondernemerschap binnen de VRT. Medewerkers krijgen de ruimte om met nieuwe ideeën te spelen, VRT Sandbox ondersteunt projectmatig en financieel waar nodig. EDUbox is in deze veilige speelruimte kunnen groeien van idee tot prototype tot volwaardig product.

Mediawegwijzer: Beelden lezen en schrijven

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
nl

Beelden zeggen vaak meer dan duizen woorden. Ze zijn onze eerste bron van informatie, verleiding of expressie. Om de wereld van vandaag en morgen te begrijpen én om er deel van uit te maken, is beelden leren “lezen en schrijven” of  werken aan beeldgeletterdheid een must!

Met de Mediawegwijzer Beelden Lezen en Schrijven daagt Mediawijs je uit om beelden van foto’s, films, cartoons, schilderijen … centraal te plaatsen in je les. Gebruik beelden niet enkel als illustratie bij de teksten, maar als onderwerp om kritisch te bekijken, de betekenis ervan te lezen, er zelf betekenis aan te geven of om ermee te communiceren.

Download hem of bestel een papieren versie!

Een Mediawegwijzer is een thematisch infomagazine van Mediawijs voor leerkrachten. Illustraties: Sarah Vanbelle

Online Training in Beeld voor leerkrachten

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Beelden zijn overal. Jongeren moeten hier leren mee omgaan: al kijkend, al doende en al spelend! Maar hoe doe je dat? In vijf video’s leggen we jou de basis uit, met enkele experimenten en opdrachten voor in de klas.

1. Elk beeld vertelt een verhaal

Bekijk de video elk beeld vertelt een verhaal
Zelf aan de slag? Check deze experimenten die je in de klas of daarbuiten kan uittesten!

2. Beelden manipuleren

Bekijk de video Beelden manipuleren
Zelf aan de slag? Check deze experimenten die je in de klas of daarbuiten kan uittesten!

3. Hier spreekt men beeldtaal

Bekijk de video Hier spreekt men beeldtaal
Zelf aan de slag? Check deze experimenten die je in de klas of daarbuiten kan uittesten!

4. Leren kijken naar beeld

Bekijk de video Leren kijken naar beeld
Zelf aan de slag? Check deze experimenten die je in de klas of daarbuiten kan uittesten!

5. Aan de slag

Bekijk de video Aan de slag
Echt zelf aan de slag? Check deze experimenten die je in de klas of daarbuiten kan uittesten!

Mind over Media: online tool en 9 lessen over propaganda

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

« Het is nooit eerder zo belangrijk geweest om de complexe rol van propaganda in de samenleving te onderzoeken. »

Binnen het project Mind Over Media EU werden negen lessen ontwikkeld en getest door Renee Hobbs van het Media Education Lab en Bert Pieters van Mediawijs – Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid.
De activiteiten zijn een aanvulling op de leerervaring bij het online platform www.mindovermedia.be.

De lessen zetten studenten aan om:

 • te discussiëren over definities van propaganda;
 • gemeenschappelijke propagandatechnieken te identificeren
 • historische en hedendaagse propaganda te bespreken
 • voorbeelden van hedendaagse propaganda te onderzoeken en analyseren;
 • voorbeelden van nieuwe vormen van propaganda op online media te zoeken en te delen;
 • interpretaties van mediaberichten te delen en te bespreken;
 • na te denken over mogelijke gunstige, goedaardige of schadelijke impact op individuen en de samenleving;
 • de context van propaganda te evalueren;
 • na te denken over de sociale verantwoordelijkheden van degenen die propaganda creëren en consumeren.

Overzicht lessen

 1. Propaganda definiëren
  Er bestaan veel definities van propaganda, die allemaal gemeenschappelijke elementen bevatten en een weergave vormen van veranderende tijden en contexten
 2. Propagandatechnieken herkennen
  Hoewel het vele vormen kan aannemen, kun je propaganda herkennen aan het gebruik van technieken die sterke emoties opwekken, ideeën vereenvoudigen, inspelen op de noden van het publiek, en tegenstanders aanvallen
 3. Delen, of Niet Delen?
  Het is belangrijk om bewust na te denken over de mogelijke voor- en nadelen van propaganda wanneer mensen deelnemen aan het verspreiden van propaganda via sociale netwerken
 4. Waar vind je propaganda?
  Het kan lastig zijn om propaganda te herkennen wanneer het verborgen zit in entertainment, educatie, of het nieuws, omdat we het daar niet verwachten
 5. Propaganda kritisch analyseren
  Analyseer propaganda aan de hand van kritische vragen om de auteur, het doel en onderwerp van de boodschap te identificeren, en bekijk verschillende mogelijke interpretaties en reacties
 6. Maak je eigen propaganda
  In deze les maken jongeren zelf propaganda, een actieve introductie in de verschillende propgandatechnieken. Belangrijk is te achterhalen waarom je je laat overtuigen door een bepaalde campagne.
 7. Verkiezingen en propaganda
  Hoe gaan de verschillende politieke partijen te werk om de kiezer overtuigen om voor hun partij te stemmen?
 8. De kracht van woorden
  Woorden kunnen ons op een subtiele manier beïnvloeden. Politici, journalisten, reclamemakers, … proberen onze gedachten en gedrag vaak bewust te sturen met metaforen en eufemismen.
 9. Een campagne voor de goede zaak
  Propaganda werkt zelden direct. Sensibiliseringscampagnes en propaganda werken pas echt als de boodschap regelmatig herhaald wordt én als de boodschap heel toegepast is op een specifieke doelgroep

Credits
‘Mind Over Media: Analyzing contemporary propaganda’ werd ontwikkeld door het Media Education Lab (met Renee Hobbs, Kaylen Shimoda, Frank Baker, Jonathan Friesem, Sandy McGee en Lili Schlesseris) en Holocaust Memorial Museum (met David Klevan en JoAnna Wasserman) in de Verenigde Staten als educatieve ondersteuning van de tentoonstelling ‘State of Deception: The Power of Nazi Propaganda’. Webdesign en productiediensten werden verzorgd door Night Kitchen Interactive.
‘Mind over Media in EU – Hoe worden we beïnvloed’ is een initiatief van de Evens Foundation met Association for Communication and Media Culture (Kroatië), Center for Citizenship Education (Polen), Finnish Society on Media Education (Finland), Mediawijs (België), Mediawise Society (Roemenië), and Media Maker / Citizen Press (Frankrijk).
‘Mind over Media in EU’ is een ‘Media Literacy for All’-pilootproject gecofinancierd door de European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology als onderdeel van het Pilot Project – Media Literacy For All Grant agreement no LC-00644630. De informatie en meningen op deze website zijn die van de auteur(s) en geven niet noodzakelijk de officiële mening van de Europese Unie weer. Noch de instellingen en organen van de Europese Unie, noch enige persoon die namens hen optreedt, kan verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat van de informatie die erin is vervat.

Iedereen journalist

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Wanneer is iets nieuws? Een schijnbaar eenvoudig vraag, waarvan het antwoord niet zo voor de hand ligt. Welke selectiecriteria bepalen wat een hoogdringend nieuwsitem vormt, en wat niet? In ‘Iedereen journalist’ wordt een kritische blik op de vorming van nieuws geworpen. Je kan aan de slag met dit online lessenpakket.

Wat?

Iedereen Journalist bestaat uit vier onderdelen en een reflectiehoofdstuk. Elk onderdeel bestaat uit

 • – een theoretisch filmpje waarin Prof. Baldwin Van Gorp (KULeuven) meer inzicht geeft over de algemene principes van journalistiek, nieuwsdragers, nieuwsgaring en de praktijk,
 • – een prakijkfilmpje waarin zes journalisten je meenemen in de wondere wereld van het nieuws, uitleggen wat journalistiek voor hen betekent, wat de voor- en nadelen zijn van een medium en hoe een bepaald nieuwsfeit tot stand gekomen is en
 • – discussievragen en opdrachten over de rol van journalisten, hoe nieuws gemaakt wordt en nog veel meer.

Thema’s

 • – Wat is journalistiek?
  In dit filmpje krijg je meer inzicht in het communicatieproces en meer bepaald in hoe journalistiek een vorm is van communicatie. Daarnaast ontdek je ook wat volgens de 6 journalisten hun rol is als journalist.
 • – De verschillende dragers
  De leerlingen ontdekken verschillende nieuwsdragers: krant, televisie, radio, magazine en internet. Er wordt een korte historische geschiedenis gegeven en de kenmerken van de verschillende dragers. Daarnaast vertellen de journalisten in een elevator pitch wat volgens hen de belangrijkste kenmerken zijn van het medium waarvoor ze werken.
 • – Nieuwsgaring
  Hoe bepaalt een journalist wat nieuws is? En hoe komt hij tot al deze informatie? In dit hoofdstuk worden de verschillende criteria waarom iets nieuwswaardig is, geduid. Maar ook de begrippen gatekeeper en gatewatcher komen aan bod. Nadien vertellen de journalisten het verhaal achter een nieuwsitem. Hoe kwamen zij aan het nieuws en wat moeten ze daarvoor allemaal doen.
 • – Van informatie naar nieuws
  Hoe komt een nieuwsuitzending of een krantenartikel nu tot stand? Hoe ziet een dag van een journalist eruit? Stap mee in de voetsporen van de 6 journalisten en ontdek aan de hand van verschillende videodagboeken hoe een doordeweekse dag er voor hen uitziet.

De 6 journalisten

 • – Johan Faes – Krant – journalist bij De Standaard
 • – Marieke Van Cauwenberghe –  Radio – journaliste bij VRT Nieuws
 • – Faroek Özgünes – Televisie – journalist bij VTM Nieuws
 • – Els Dalemans- Freelance journaliste bij Het Laatste Nieuws
 • – Jeroen Maris – journalist bij HUMO
 • – Samira Bendadi – Online medium – journaliste bij MO*

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.

Média Animation ASBL

Centre de ressources en communication et éducation aux médias en Communauté Française de Belgique.