Réseaux sociaux & applications

 • fr
 • nl
 • de
 • Enseignants/animateurs 91
 • Jeunes & enfants 60
 • Parents 43
 • Autres adultes 48
 • Animation ou formation 40
 • Campagne ou action de militance 10
 • Manuel ou fiche pédagogique 45
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.) 48
 • Autre 10

Screentje Dealtje – afsprakenspel voor kinderen en ouders

Cibles
 • Jeunes & enfants
 • Parents
Supports
 • Animation ou formation
 • Autre
nl

Ik ga naar bed en ik neem mee… mijn gsm, duh! Of niet? Waar en wanneer mag jouw smartphone aan je lijf plakken? Wie moet er betalen als de tablet het begeeft? Geef je mening, laat daarna de rest van je gezin aan het woord en close the deal!

Mediawegwijzer: Sociale Media op School

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
nl

Sociale media hebben een grote impact op ons dagelijks leven. Dus moeten we er op een goede manier mee leren omgaan. Leerkrachten spelen daarin een belangrijke rol, maar hebben vaak nog heel wat vragen over het gebruik van sociale media in het onderwijs.
Met de Mediawegwijzer Sociale Media op School biedt Mediawijs scholen en leerkrachten een theoretisch en praktisch houvast te bieden voor het efficiënt en effectief gebruik van sociale media.

Download hem of bestel een papieren versie!

Wil je meer? Kijk dan eens in het boek (W)onderwijze media.

Een Mediawegwijzer is een thematisch infomagazine van Mediawijs voor leerkrachten.
Illustraties: Sarah Vanbelle

Mind over Media: online tool en 9 lessen over propaganda

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

« Het is nooit eerder zo belangrijk geweest om de complexe rol van propaganda in de samenleving te onderzoeken. »

Binnen het project Mind Over Media EU werden negen lessen ontwikkeld en getest door Renee Hobbs van het Media Education Lab en Bert Pieters van Mediawijs – Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid.
De activiteiten zijn een aanvulling op de leerervaring bij het online platform www.mindovermedia.be.

De lessen zetten studenten aan om:

 • te discussiëren over definities van propaganda;
 • gemeenschappelijke propagandatechnieken te identificeren
 • historische en hedendaagse propaganda te bespreken
 • voorbeelden van hedendaagse propaganda te onderzoeken en analyseren;
 • voorbeelden van nieuwe vormen van propaganda op online media te zoeken en te delen;
 • interpretaties van mediaberichten te delen en te bespreken;
 • na te denken over mogelijke gunstige, goedaardige of schadelijke impact op individuen en de samenleving;
 • de context van propaganda te evalueren;
 • na te denken over de sociale verantwoordelijkheden van degenen die propaganda creëren en consumeren.

Overzicht lessen

 1. Propaganda definiëren
  Er bestaan veel definities van propaganda, die allemaal gemeenschappelijke elementen bevatten en een weergave vormen van veranderende tijden en contexten
 2. Propagandatechnieken herkennen
  Hoewel het vele vormen kan aannemen, kun je propaganda herkennen aan het gebruik van technieken die sterke emoties opwekken, ideeën vereenvoudigen, inspelen op de noden van het publiek, en tegenstanders aanvallen
 3. Delen, of Niet Delen?
  Het is belangrijk om bewust na te denken over de mogelijke voor- en nadelen van propaganda wanneer mensen deelnemen aan het verspreiden van propaganda via sociale netwerken
 4. Waar vind je propaganda?
  Het kan lastig zijn om propaganda te herkennen wanneer het verborgen zit in entertainment, educatie, of het nieuws, omdat we het daar niet verwachten
 5. Propaganda kritisch analyseren
  Analyseer propaganda aan de hand van kritische vragen om de auteur, het doel en onderwerp van de boodschap te identificeren, en bekijk verschillende mogelijke interpretaties en reacties
 6. Maak je eigen propaganda
  In deze les maken jongeren zelf propaganda, een actieve introductie in de verschillende propgandatechnieken. Belangrijk is te achterhalen waarom je je laat overtuigen door een bepaalde campagne.
 7. Verkiezingen en propaganda
  Hoe gaan de verschillende politieke partijen te werk om de kiezer overtuigen om voor hun partij te stemmen?
 8. De kracht van woorden
  Woorden kunnen ons op een subtiele manier beïnvloeden. Politici, journalisten, reclamemakers, … proberen onze gedachten en gedrag vaak bewust te sturen met metaforen en eufemismen.
 9. Een campagne voor de goede zaak
  Propaganda werkt zelden direct. Sensibiliseringscampagnes en propaganda werken pas echt als de boodschap regelmatig herhaald wordt én als de boodschap heel toegepast is op een specifieke doelgroep

Credits
‘Mind Over Media: Analyzing contemporary propaganda’ werd ontwikkeld door het Media Education Lab (met Renee Hobbs, Kaylen Shimoda, Frank Baker, Jonathan Friesem, Sandy McGee en Lili Schlesseris) en Holocaust Memorial Museum (met David Klevan en JoAnna Wasserman) in de Verenigde Staten als educatieve ondersteuning van de tentoonstelling ‘State of Deception: The Power of Nazi Propaganda’. Webdesign en productiediensten werden verzorgd door Night Kitchen Interactive.
‘Mind over Media in EU – Hoe worden we beïnvloed’ is een initiatief van de Evens Foundation met Association for Communication and Media Culture (Kroatië), Center for Citizenship Education (Polen), Finnish Society on Media Education (Finland), Mediawijs (België), Mediawise Society (Roemenië), and Media Maker / Citizen Press (Frankrijk).
‘Mind over Media in EU’ is een ‘Media Literacy for All’-pilootproject gecofinancierd door de European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology als onderdeel van het Pilot Project – Media Literacy For All Grant agreement no LC-00644630. De informatie en meningen op deze website zijn die van de auteur(s) en geven niet noodzakelijk de officiële mening van de Europese Unie weer. Noch de instellingen en organen van de Europese Unie, noch enige persoon die namens hen optreedt, kan verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat van de informatie die erin is vervat.

Vraag aan de paginabeheerder of de moderator om online haatspraak te verwijderen

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

De meeste internetfora, waaronder de Facebookpagina’s van kranten, hebben een moderator die een oogje in het zeil houdt. De beheerder is namelijk verantwoordelijk voor wat er op de pagina gepost wordt en dus ook voor de commentaren op de pagina. De moderator heeft de mogelijkheid om een bericht offline te halen en kan gebruikers een waarschuwing geven of hen blokkeren van het forum. Lees je iets haatdragends of discriminerends? Contacteer dan de moderator en vraag om het bericht te verwijderen. Krijg je geen reactie? Meld het bericht dan bij Unia. Unia kan tussenbeide komen als het gaat om juridisch strafbare uitlatingen.

Rapporteer online haatspraak bij Facebook of Twitter

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Iedereen die een profiel aanmaakt, gaat formeel akkoord met de ‘Terms of Service’ van Facebook of Twitter. Zij engageren zich om berichten te verwijderen waarin mensen worden aangevallen op basis van ras, religie of etniciteit. Dit gebeurt echter niet automatisch. Facebook en Twitter verwijderen berichten enkel na een melding van een gebruiker. Het is dus belangrijk dat je haatdragende of discriminerende berichten rapporteert. Dit gebeurt volledig anoniem. Op basis van jouw melding kunnen Facebook en Twitter beslissen om berichten offline te halen of zelfs een profiel tijdelijk of definitief te blokkeren. Hoe doe je dat? Rapporteer een bericht bij Facebook. (zie link op de website van Unia) Rapporteer een bericht bij Twitter. (zie link op de website van Unia)

Hoe ga je om met haatboodschappen?

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Haatdragende, racistische of seksistische commentaren op het internet: je bent er vast al tegengekomen. Veel mensen proberen deze berichten te negeren. Het is nochtans beter om actie te ondernemen. Door samen haatberichten of hate speech aan te pakken, kan haat niet de norm worden. Wat kan jij doen? Ontdek onze tips en meer informatie over meldingen van online haatspraak op de webpagina van Unia die gericht is op het actiedomein internet.

Enter Escape – escape game over veilig en verantwoord sociaal media gebruik

Cibles
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
nl

Enter Escape is een digitale escape game voor kinderen en jongeren over veilig en verantwoord sociaal media gebruik. Met Enter Escape kan je samen met kinderen en jongeren nadenken over de nodige vaardigheden om maximaal gebruik te maken van de kansen die online media bieden én bewust te zijn van de risico’s en gevaren. De spelers maken kennis met ‘Digiman’, de online superheld die ervoor zorgt dat iedereen veilig gebruik kan maken van sociale media.

 • – Aantal spelers: 6-16 spelers (met een ideaal aantal van 10 spelers) die het spel zullen spelen, verdeeld over 2 kamers
 • – Aantal begeleiders: Het is aan te raden om per kamer een begeleider van de groep zelf te voorzien.
 • – Speelduur: 2 uur (20 minuten opstart, 1 uur escape game, 40 minuten afronden en nabespreking)
 • – Doelstellingen: De spelers inzicht geven in online media met oog voor de risico’s zoals oa. sexting, online haatspraak, het doorgeven van gegevens, cyberpesten
 • – Te voorzien door de aanvrager 2 aparte lokalen met enkele tafels, WIFI-verbinding is noodzakelijk.

Voor meer informatie over de prijzen en mogelijke boekingen, bezoek dan http://www.lidk.be/projecten/

Enter Escape is een spel van Link in de Kabel, ontwikkeld in samenwerking met de Aanstokerij, mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Digital Belgium Skills Fund.

Onderzoeksrapport van Apestaartjaren

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Autre
nl

Mediaraven en Mediawijs hielden samen het vergrootglas boven het mediagebruik en -bezit bij jongeren. Dit deden we aan hand van een vragenlijst bij een 20-tal middelbare en lagere scholen. In die vragenlijst bevroegen we jongeren over verschillende digitale thema’s: naar hun mediagebruik en -bezit uiteraard, maar ook naar wat ze denken over privacy, sexting, digitale, nieuwsconsumptie, sharenting en online burgerschap. Alle resultaten bundelden we in 3 onderzoeksrapporten.

CASPAR-game

Cibles
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
nl

Een mediawijs kaartspel waarin jongeren getest worden of ze wel zo mediawijs zijn als ze zelf denken. CASPAR staat voor Copyright, Audience&aim, Storytelling, Privacy, Authorship, Research

Surfen met een helm op

Cibles
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
nl

In ‘Surfen met een helm’ op ontdek je de geheime knoppen van je privacy settings op sociale media. We geven je extra veerkracht door een korte introductie in de filter bubble en pimpen je wachtwoord. Vervolgens staan we stil bij sexting. Hoe kan je problemen voorkomen? En wat kan je doen als omstaander? Tot slot kijken we nog even naar jouw smartphone gebruik.

Link in de Kabel

Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken.
Met onze digitale bruggen verleggen we het accent van ‘toegang tot’ naar ‘omgang met’ digitale media.
Onze ‘digitale brug architecten’ schetsen, tekenen & ontwerpen.
We delen deze plannen graag met u, om te bouwen.

Mediaraven

Mediaraven grijpt de kansen van digitale media met kinderen, jongeren en al wie met hen werkt. Met onze ervaring en expertise creëren we:
– een experimenteerruimte om samen media te maken en mediacompetenties te ontwikkelen,
– een breed vormings- en ondersteuningsaanbod voor wie met jongeren en media aan de slag wil,
– digitale tools en mediaproducten voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt.

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.

UNIA

Heb je een vraag voor Unia? Wil je discriminatie melden? Dan kun je gratis en in alle vertrouwelijkheid contact met ons opnemen. Elke stap gebeurt met jouw instemming.