Outils collaboratifs

 • fr
 • nl
 • de
 • Enseignants/animateurs 111
 • Jeunes & enfants 71
 • Parents 53
 • Autres adultes 56
 • Animation ou formation 45
 • Campagne ou action de militance 12
 • Manuel ou fiche pédagogique 49
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.) 55
 • Autre 15

L’outil « TANDEM » : enseignants-parents, partenaires de l’éducation aux médias numériques

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
fr

Le projet TANDEM favorise le partenariat Ecole-Familles pour développer l’éducation aux médias numériques des 6-12 ans ! Car, aujourd’hui, les usages médiatiques ne sont plus cantonnés à la sphère privée ou à la famille, ils deviennent courants également à l’école. Ainsi, autant les enseignants que les parents doivent développer des compétences numériques, à la fois techniques, sociales, critiques mais aussi créatives.

Pour cette raison, le projet TANDEM a élaboré et testé des itinéraires pédagogiques continus qui franchissent les murs entre l’école et la famille. Ces activités d’éducation aux médias ont été élaborées à partir des interrogations des enseignants et des parents quant aux usages numériques des enfants. Les enseignant.es et les parents peuvent dès à présent découvrir ces itinéraires et les adapter pour que l’éducation aux médias des enfants se fasse dans une continuité école-famille.

Bouwblokken duurzaam e-inclusiebeleid

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
 • Autre
nl

De ‘Bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid’ zijn een beleidstool om op na te gaan hoe jouw lokale stad, gemeente of samenwerkingsverband zich situeert met betrekking tot e-inclusie.

De bouwblokken bestaan uit:

Per bouwblok vind je een korte beschrijving en getuigenissen over inspirerende invalshoeken en projecten vanuit het werkveld e-inclusie.

Je kan de inhoud van de bouwblokken individueel doornemen en geïnspireerd worden door de tips en goede praktijken.
Of je kan ook in groep aan de slag met deze bouwblokken.

De bundel met ‘Bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid’ is gericht op (boven)lokale actoren die een duurzaam e-inclusiebeleid willen uitbouwen in hun gemeente, stad of regionaal samenwerkingsverband.

Wil je graag een gedrukte versie van deze bundel?
Bestel deze dan gratis (zolang de voorraad strekt) via dit formulier.

Je kan de bundel met alle bouwblokken en de methodiekenfiche ook online downloaden.

Pretch@t – gespreksstarter over sociale media

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
nl

Praten met je (klein)kinderen over wat ze doen met media, hoe en hoeveel ze schermen gebruiken of welke leuke of minder leuke dingen ze ervaren online is héél belangrijk, maar vaak ook moeilijkMediaNest.be, de website van Mediawijs voor ouders over media-opvoeding, zorgde daarvoor voor de « Pretchat », een spel met #waarheid #durven #doen kaartjes over mediawijsheid om op een leuke manier met elkaar te praten. Afdrukken en knippen en jullie kunnen aan de slag!

Klik-en-print: Pretchat

Ongedwongen praten over digitale media met je (klein)kind? Afspraken maken over gamen, schermen, sociale media of smartphones?
Of je nu ouder, grootouder of opvoeder bent, de Pretchat helpt je aan de slag.

Speel de Pretchat!

De spelregels?

 • Knip de kaartjes en maak 3 stapels.
 • Trek om beurt een kaartje van een stapel naar keuze en voer telkens de opdracht uit.
 • Heb je een opdracht volbracht? Dan mag je het kaartje houden.
 • Wie na 30 minuten het meeste kaartjes heeft, is de prettige winnaar!

Meer weten over mediaopvoeding? Neem eens een kijkje op MediaNest.

Tijd voor Geletterdheid: geef je school een geletterdheidsbeleid

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
nl

Met Tijd voor de Geletterdheid werk je met je schoolteam een beleid en actieplan uit om beter in te spelen op laaggeletterdheid en laaggeletterde ouders. Want 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd (2019). Ze kunnen niet genoeg lezen, schrijven, rekenen of werken met ICT om goed te functioneren in de maatschappij. Bij ouders met kinderen in het basisonderwijs gaat het om 1 op 10. En dat is een probleem. Terwijl hun kinderen op school leren lezen, schrijven, rekenen en met de computer werken, kunnen de ouders niet altijd mee.

 • Een inschrijvingsformulier niet kunnen invullen, het rapport niet begrijpen, de digitale agenda niet kunnen volgen … 1 op 10 ouders met kinderen jonger dan 13 jaar heeft het daar moeilijk mee. Zo krijgen kinderen met laaggeletterde ouders vaker problemen op school. En dat kan een impact hebben op de schoolresultaten.
 • Als eerste opvoeders van kinderen ontbreekt het die ouders zo ook aan enkele broodnodige basisvaardigheden om hun kinderen te ondersteunen. Zo wordt laaggeletterdheid van generatie op generatie doorgegeven.

Wat kan je doen om hen te ondersteunen? Hoe zorg je dat acties gedragen zijn door het hele team? Een hele uitdaging! We willen scholen helpen om een beter beleid voor meer geletterdheid te voeren. Met dit beleidsspel en de nodige tips kan je schoolteam aan de slag.

 • Doel: het spel Tijd voor Geletterdheid zet jouw team op weg:
  • met een beter bewustzijn over laaggeletterdheid,
  • met samen een beleid voor geletterdheid opstellen,
  • met het vormgeven van concrete acties om laaggeletterdheid aan te pakken.
 • Doelgroep: je kunt het spel uitvoeren met directieleden, secretariaatsmedewerkers, zorgcoördinatoren, preventieverantwoordelijken, leerlingenbegeleiders of CLB-medewerkers en leerkrachten van de verschillende graden, leden van de ouderraad.
 • Duur: het spel bestaat uit drie fases, die je op verschillende momenten kunt spelen. Duur: fase 1 (30 minuten), fase 2 (60 minuten), fase 3 (30 minuten).
 • Materiaal: je kunt alle uitleg en materiaal vinden in de bijlage onderaan de pagina.

Tijd voor Geletterdheid werd ontwikkeld in het kader van De Week van de Geletterdheid van 9 tot 15 september 2019 door Mediawijs, het Departement Onderwijs en Vorming, Vocvo, Netwerk Basiseducatie, Linc vzw, Klasse en Wablieft.

Mon carnet pratique pour… Booster ma citoyenneté numérique dans une société multiculturelle

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
fr

Il s’agit d’un carnet pédagogique destiné aux enfants et aux adultes. De manière ludique, ce carnet permet aux jeunes de se rendre compte de leur utilisation des outils numériques, des risques que cela représente et des solutions à mettre en place pour utiliser ces outils de façon CRACCS (citoyenne, responsable, Active, créative, critique et solidaire). A mettre dans toutes les mains (éducateurs, professeurs, parents, jeunes).

«Jungle Web» Educatief familie-bordspel

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
nl

Child Focus besteedt specifieke aandacht aan kwetsbare groepen inzake online media-opvoeding door in haar preventiewerk een inclusieve aanpak te hanteren: we willen tools ontwikkelen die door iedereen bruikbaar zijn, ook door degenen die anders riskeren uit de boot te vallen. Zo is Jungle Web een educatief spel waar snelheid, observatie en kennis rond een veilig en verantwoord internetgebruik centraal staan. Jungle Web stimuleert, met behulp van 48 speelkaarten, symbolen, uitdagingen en vragen, een positieve dialoog binnen het gezin rond de online activiteiten van jongeren.

Le spot d’animation « Charlotte »

Cibles
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
fr

Il s’agit d’un court film d’animation mettant en scène une petite fille de 4 à 5 ans, « Charlotte ». Charlotte joue sur Internet, soudain, elle voit une annonce publicitaire pour un concours très tentant… Que faire ? Charlotte appelle son papa qui va rester près d’elle pour l’aider mais aussi pour jouer ! Ce spot est porteur d’un message simple : inciter les enfants à se tourner vers leurs parents en cas de questions sur Internet.

Interface3.Namur

asbl qui promeut les métiers de l’informatique et du numérique. Elle travaille à la remise à l’emploi, à la formation mais aussi à la sensibilisation et à l’initiation (notamment sur l’égalité des genres à l’accès aux métiers informatiques/numériques).

Child Focus

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam ‘Child Focus’. Het is een stichting van openbaar nut. Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt de organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online. Gebruik het […]

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.

Média Animation ASBL

Centre de ressources en communication et éducation aux médias en Communauté Française de Belgique.