Militance & participation citoyenne

 • fr
 • nl
 • de
 • Enseignants/animateurs 111
 • Jeunes & enfants 71
 • Parents 53
 • Autres adultes 56
 • Animation ou formation 45
 • Campagne ou action de militance 12
 • Manuel ou fiche pédagogique 49
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.) 55
 • Autre 15

GEOMOVE « Agis. Partage. Inspire-toi »

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
fr

GEOMOVE, c’est le réseau international des enfants et des jeunes qui s’engagent. Disponible sous forme de plateforme en ligne, il vise à favoriser, valoriser et inspirer la participation citoyenne des jeunes de 6 à 26 ans. Le réseau s’adresse tant aux enfants et aux jeunes de 6 à 26 ans qu’aux adultes qui accompagnent ces derniers dans la réalisation d’initiative citoyenne. Les principales fonctionnalités présentes sur GEOMOVE permettent les actions suivantes: – Partager un projet citoyen réalisé par un ou plusieurs jeune(s); – Découvrir des initiatives citoyennes réalisées par des enfants ou des jeunes des quatre coins du monde pour s’inspirer les uns les autres; – (Se) lancer des défis autour des Objectifs de Développement Durable (ODD); – Organiser des événements et lancer des mobilisations (fonctionnalités à venir).

La Semaine Numérique

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Animation ou formation
 • Campagne ou action de militance
fr

La Semaine Numérique propose des centaines d’activités autour du numérique.

La Semaine Numérique est un événement participatif et décentralisé, en Wallonie et à Bruxelles, qui défend l’éducation aux médias numériques, l’appropriation d’Internet et des outils digitaux par le grand public. Prochaine édition : du 12 au 23 octobe 2020.

Les ateliers « TIC éthiques »

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Animation ou formation
fr

TIC éthiques, c’est une série d’ateliers à destination des animateurs (EPN, jeunesse, insertion sociale et professionnelle), formateurs, enseignants actifs dans le domaine du numérique, et qui souhaitent s’outiller pour favoriser un « meilleur internet ». Proposé par Média Animation, TechnofuturTIC et le centre de ressources des EPN de Wallonie dans le cadre du projet européen B-Bico, ce programme est gratuit et organisé de juin à octobre 2020 dans les cinq provinces de la région wallonne.

Les objectifs :

 • Favoriser une approche citoyenne d’Internet
 • Développer un regard critique par rapport aux usages du numérique
 • Identifier les enjeux relatifs au numérique, dans une approche actualisée, et les comprendre
 • Discuter des pistes méthodologiques pour approcher les usages du numérique selon son contexte et ses publics
 • Partager les bonnes pratiques de chacun et les enrichir

La diffusion des résultats de l’enquête #Génération2020

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Autre
fr

#Génération2020 est la première enquête d’envergure sur les pratiques numériques des enfants et adolescent·es menée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Entre 2019 et 2020, plus de 2000 élèves de l’enseignement primaire et secondaire ont répondu à un questionnaire abordant différents aspects de leur vie connectée. Ces données statistiques ont été complétées par des entretiens individuels et des débats en groupe.

Curieux de découvrir les résultats de cette enquête ? Rejoignez-nous le 16 septembre à Bruxelles ! De plus amples informations sur cette journée et sur le projet se trouvent sur www.generation2020.be.

Mind over Media: online tool en 9 lessen over propaganda

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

« Het is nooit eerder zo belangrijk geweest om de complexe rol van propaganda in de samenleving te onderzoeken. »

Binnen het project Mind Over Media EU werden negen lessen ontwikkeld en getest door Renee Hobbs van het Media Education Lab en Bert Pieters van Mediawijs – Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid.
De activiteiten zijn een aanvulling op de leerervaring bij het online platform www.mindovermedia.be.

De lessen zetten studenten aan om:

 • te discussiëren over definities van propaganda;
 • gemeenschappelijke propagandatechnieken te identificeren
 • historische en hedendaagse propaganda te bespreken
 • voorbeelden van hedendaagse propaganda te onderzoeken en analyseren;
 • voorbeelden van nieuwe vormen van propaganda op online media te zoeken en te delen;
 • interpretaties van mediaberichten te delen en te bespreken;
 • na te denken over mogelijke gunstige, goedaardige of schadelijke impact op individuen en de samenleving;
 • de context van propaganda te evalueren;
 • na te denken over de sociale verantwoordelijkheden van degenen die propaganda creëren en consumeren.

Overzicht lessen

 1. Propaganda definiëren
  Er bestaan veel definities van propaganda, die allemaal gemeenschappelijke elementen bevatten en een weergave vormen van veranderende tijden en contexten
 2. Propagandatechnieken herkennen
  Hoewel het vele vormen kan aannemen, kun je propaganda herkennen aan het gebruik van technieken die sterke emoties opwekken, ideeën vereenvoudigen, inspelen op de noden van het publiek, en tegenstanders aanvallen
 3. Delen, of Niet Delen?
  Het is belangrijk om bewust na te denken over de mogelijke voor- en nadelen van propaganda wanneer mensen deelnemen aan het verspreiden van propaganda via sociale netwerken
 4. Waar vind je propaganda?
  Het kan lastig zijn om propaganda te herkennen wanneer het verborgen zit in entertainment, educatie, of het nieuws, omdat we het daar niet verwachten
 5. Propaganda kritisch analyseren
  Analyseer propaganda aan de hand van kritische vragen om de auteur, het doel en onderwerp van de boodschap te identificeren, en bekijk verschillende mogelijke interpretaties en reacties
 6. Maak je eigen propaganda
  In deze les maken jongeren zelf propaganda, een actieve introductie in de verschillende propgandatechnieken. Belangrijk is te achterhalen waarom je je laat overtuigen door een bepaalde campagne.
 7. Verkiezingen en propaganda
  Hoe gaan de verschillende politieke partijen te werk om de kiezer overtuigen om voor hun partij te stemmen?
 8. De kracht van woorden
  Woorden kunnen ons op een subtiele manier beïnvloeden. Politici, journalisten, reclamemakers, … proberen onze gedachten en gedrag vaak bewust te sturen met metaforen en eufemismen.
 9. Een campagne voor de goede zaak
  Propaganda werkt zelden direct. Sensibiliseringscampagnes en propaganda werken pas echt als de boodschap regelmatig herhaald wordt én als de boodschap heel toegepast is op een specifieke doelgroep

Credits
‘Mind Over Media: Analyzing contemporary propaganda’ werd ontwikkeld door het Media Education Lab (met Renee Hobbs, Kaylen Shimoda, Frank Baker, Jonathan Friesem, Sandy McGee en Lili Schlesseris) en Holocaust Memorial Museum (met David Klevan en JoAnna Wasserman) in de Verenigde Staten als educatieve ondersteuning van de tentoonstelling ‘State of Deception: The Power of Nazi Propaganda’. Webdesign en productiediensten werden verzorgd door Night Kitchen Interactive.
‘Mind over Media in EU – Hoe worden we beïnvloed’ is een initiatief van de Evens Foundation met Association for Communication and Media Culture (Kroatië), Center for Citizenship Education (Polen), Finnish Society on Media Education (Finland), Mediawijs (België), Mediawise Society (Roemenië), and Media Maker / Citizen Press (Frankrijk).
‘Mind over Media in EU’ is een ‘Media Literacy for All’-pilootproject gecofinancierd door de European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology als onderdeel van het Pilot Project – Media Literacy For All Grant agreement no LC-00644630. De informatie en meningen op deze website zijn die van de auteur(s) en geven niet noodzakelijk de officiële mening van de Europese Unie weer. Noch de instellingen en organen van de Europese Unie, noch enige persoon die namens hen optreedt, kan verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat van de informatie die erin is vervat.

Vraag aan de paginabeheerder of de moderator om online haatspraak te verwijderen

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

De meeste internetfora, waaronder de Facebookpagina’s van kranten, hebben een moderator die een oogje in het zeil houdt. De beheerder is namelijk verantwoordelijk voor wat er op de pagina gepost wordt en dus ook voor de commentaren op de pagina. De moderator heeft de mogelijkheid om een bericht offline te halen en kan gebruikers een waarschuwing geven of hen blokkeren van het forum. Lees je iets haatdragends of discriminerends? Contacteer dan de moderator en vraag om het bericht te verwijderen. Krijg je geen reactie? Meld het bericht dan bij Unia. Unia kan tussenbeide komen als het gaat om juridisch strafbare uitlatingen.

Rapporteer online haatspraak bij Facebook of Twitter

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Iedereen die een profiel aanmaakt, gaat formeel akkoord met de ‘Terms of Service’ van Facebook of Twitter. Zij engageren zich om berichten te verwijderen waarin mensen worden aangevallen op basis van ras, religie of etniciteit. Dit gebeurt echter niet automatisch. Facebook en Twitter verwijderen berichten enkel na een melding van een gebruiker. Het is dus belangrijk dat je haatdragende of discriminerende berichten rapporteert. Dit gebeurt volledig anoniem. Op basis van jouw melding kunnen Facebook en Twitter beslissen om berichten offline te halen of zelfs een profiel tijdelijk of definitief te blokkeren. Hoe doe je dat? Rapporteer een bericht bij Facebook. (zie link op de website van Unia) Rapporteer een bericht bij Twitter. (zie link op de website van Unia)

Hoe ga je om met haatboodschappen?

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Haatdragende, racistische of seksistische commentaren op het internet: je bent er vast al tegengekomen. Veel mensen proberen deze berichten te negeren. Het is nochtans beter om actie te ondernemen. Door samen haatberichten of hate speech aan te pakken, kan haat niet de norm worden. Wat kan jij doen? Ontdek onze tips en meer informatie over meldingen van online haatspraak op de webpagina van Unia die gericht is op het actiedomein internet.

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.

UNIA

Heb je een vraag voor Unia? Wil je discriminatie melden? Dan kun je gratis en in alle vertrouwelijkheid contact met ons opnemen. Elke stap gebeurt met jouw instemming.

Média Animation ASBL

Centre de ressources en communication et éducation aux médias en Communauté Française de Belgique.