Logiciels libres & tutoriels

 • fr
 • nl
 • de
 • Enseignants/animateurs 111
 • Jeunes & enfants 71
 • Parents 53
 • Autres adultes 56
 • Animation ou formation 45
 • Campagne ou action de militance 12
 • Manuel ou fiche pédagogique 49
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.) 55
 • Autre 15

La Semaine Numérique

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Animation ou formation
 • Campagne ou action de militance
fr

La Semaine Numérique propose des centaines d’activités autour du numérique.

La Semaine Numérique est un événement participatif et décentralisé, en Wallonie et à Bruxelles, qui défend l’éducation aux médias numériques, l’appropriation d’Internet et des outils digitaux par le grand public. Prochaine édition : du 12 au 23 octobe 2020.

Bouwblokken duurzaam e-inclusiebeleid

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
 • Autre
nl

De ‘Bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid’ zijn een beleidstool om op na te gaan hoe jouw lokale stad, gemeente of samenwerkingsverband zich situeert met betrekking tot e-inclusie.

De bouwblokken bestaan uit:

Per bouwblok vind je een korte beschrijving en getuigenissen over inspirerende invalshoeken en projecten vanuit het werkveld e-inclusie.

Je kan de inhoud van de bouwblokken individueel doornemen en geïnspireerd worden door de tips en goede praktijken.
Of je kan ook in groep aan de slag met deze bouwblokken.

De bundel met ‘Bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid’ is gericht op (boven)lokale actoren die een duurzaam e-inclusiebeleid willen uitbouwen in hun gemeente, stad of regionaal samenwerkingsverband.

Wil je graag een gedrukte versie van deze bundel?
Bestel deze dan gratis (zolang de voorraad strekt) via dit formulier.

Je kan de bundel met alle bouwblokken en de methodiekenfiche ook online downloaden.

E-inclusie.be

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

E-inclusie.be heeft als doel om onderzoek, goede praktijken en tools te ontsluiten en te verspreiden rond het thema e-inclusie. De site bevat ook een kaart met een overzicht van de openbare computerruimtes in Vlaanderen.

Waarom deze site?

 • – Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn voor Mediawijs een middel om het welbevinden van de Vlaamse burgers te verhogen. Centraal voor Mediawijs staat dan ook volgende vraag: hoe kunnen digitale geletterdheid en mediawijsheid ervoor zorgen dat Vlaamse burgers zich kunnen ontwikkelen, zich kunnen verbinden, kunnen participeren en zelfs de maatschappij laten transformeren. Het verwerven van digitale basiscompetenties is hiervoor cruciaal. Digitale basiscompetenties gaan voor Mediawijs zowel over het gebruik als het begrip van media. Zelfs als je een eenvoudige handeling stelt, zoals bijvoorbeeld een Facebookprofiel aanmaakt, is het belangrijk dat je niet enkel knoppenkennis hebt, maar ook een idee hebt hoe media zoals Facebook functioneren.
 • – De inhoud van deze site legt een focus op organisaties en praktijken die zich richten op de diverse (kwetsbare) groepen in de samenleving: ouderen die de digitale boot gemist hebben, laaggeletterden, doelgroepen met een laag opleidingsniveau en/of een laag inkomen, mensen met een beperking, … .
  Voor kwetsbare groepen kan de insluiting of uitsluiting van digitale media een wereld van verschil maken. Toegang, gebruik en begrip van digitale media kan hen sterken en empoweren of, indien deze niet aanwezig zijn, nog meer uitsluiten van participatie aan de samenleving. Deze doelgroepen hebben vaak specifieke leerbehoeften. In de ontsluiting van de methodieken en projecten focussen we daarom niet enkel op de digitale aspecten, maar ook de pedagogische en inhoudelijke randvoorwaarden om iedereen op zijn niveau en vanuit zijn behoefte mee te nemen in de digitale samenleving.

Wil je graag wat meer weten over het begrip e-inclusie?
Hier bieden we je de nodige achtergrondinformatie:

Heb je zelf weet van een relevant onderzoek over e-inclusie en digitale basiscompetenties?
Geef een seintje aan laure.vanhoecke@imec.be en we nemen dit op in bovenstaande lijst.

Deze website kwam tot stand in samenwerking met de expertengroep E-inclusie: VOCVO, Federatie Centra voor Basiseducatie, Leerpunt Zuid-Oost Vlaanderen, Digitaal.Talent@Gent, antwerpen.be-centrum, stad Antwerpen (dienst Samen Leven), Antwerpse bibliotheken, Vormingplus Antwerpen, Centrum Kauwenberg, Stad Kortrijk, Online Buurten, SPK, BLM Genk, Link in de Kabel, Maks vzw, Informatie Vlaanderen, Cultuurconnect en VUB/SMIT.

De website E-inclusie.be kwam ook tot stand met steun van de Europese Unie.

In de publicaties, events en producten van het B-BICO-project, medegefinancierd door de Europese Unie, wordt slechts de mening van de auteur(s) weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Internet expliqué à ta mère !

Cibles
 • Jeunes & enfants
 • Parents
Supports
 • Animation ou formation
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
fr

Internet Expliqué à ta Mère, c’est donc un projet de création de capsules vidéos par les jeunes pour les parents. Elles ont pour but de permettre aux jeunes d’expliquer leurs usages du web, les questions qu’ils se posent, les habitudes qu’ils ont et surtout ce qu’ils attendent de leurs parents en cas de souci.

Un petit groupe de jeunes s’est rassemblé un mardi sur deux pendant toute l’année 2015-2016 tandis que 2 classes se sont mobilisées pour réaliser 7 vidéos supplémentaires. En tout, ce sont près d’une vingtaine de capsules qui abordent l’usage d’internet par les jeunes de manière générale (ce qu’ils y font, l’identité numérique, etc.), les dangers potentiels (harcèlement, revenge porn), quelques usages particuliers (porno, nouveaux réseaux sociaux, téléchargement, challenges, internet à l’école, etc.) et l’internet « plaisir » (avoir sa propre chaine youtube, les youtubeuses, les jeux vidéo, etc.). Un micro-trottoir a également été réalisé auprès des parents pour être au plus près de leurs préoccupations et pour connaitre leurs habitudes.

Parce que nous l’avions voulu en amont du projet, parce que les capsules issues d’Internet Expliquées à Ta Mère (IEATM) sont de très haute qualité pédagogique, parce que la demande des parents, enseignants, encadrants jeunesse est là, nous avons poussé encore plus loin la réflexion dans un outil pédagogique qui accompagne les capsules et diffuse l’ensemble de manière visible et gratuite.

Applicatie «Wie is het?» rond chatten en nieuwe ontmoetingen op het internet

Cibles
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Deze ludieke toepassing helpt de kritische geest van jongeren te scherpen wanneer ze communiceren – via chat – met nieuwe personen die ze online hebben ontmoet. De gebruiker kiest een personage, een gesprekspartner en begint vervolgens een virtuele chatsessie, die eindigt met een profielanalyse van de chatter gebaseerd op zijn reacties tijdens de digitale conversatie. Doelstelling : Op het einde van het spel wordt de chatter op een humoristische manier verrast, zodat hij zich realiseert dat hij voorzichtig moet zijn tijdens het chatten. Wie op een veilige manier nieuwe mensen wil ontmoeten via het internet, moet enkele voorzorgsregels respecteren. Een kritische geest en gezond verstand zijn onmisbaar in deze situaties, zelfs voor iemand die alle regels denkt te kennen. Thema : Chatten en nieuwe ontmoetingen op het internet. Doelgroep : Jongeren van 11 tot 16 jaar. Kenmerken : Online applicatie. Internetverbinding noodzakelijk.

Child Focus

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam ‘Child Focus’. Het is een stichting van openbaar nut. Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt de organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online. Gebruik het […]

Action Médias Jeunes

Des ateliers sur mesure pour décrypter les médias ‘’web, réseaux sociaux, jeux vidéo, cinéma, publicité, presse/info, photo, etc.’’ Ou comment développer son esprit critique et sa curiosité en toute créativité!

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.

Média Animation ASBL

Centre de ressources en communication et éducation aux médias en Communauté Française de Belgique.