Identité numérique & vie privée

 • fr
 • nl
 • de
 • Enseignants/animateurs 91
 • Jeunes & enfants 60
 • Parents 43
 • Autres adultes 48
 • Animation ou formation 40
 • Campagne ou action de militance 10
 • Manuel ou fiche pédagogique 45
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.) 48
 • Autre 10

SQUEEZE

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

SQUEEZE is een methode van JES vzw over online identiteit met een vaste duur van 100 minuten. Concreet testen tieners van 10 tot 13 jaar oud individueel het prototype van het nieuwe online-platform ‘Squeeze’ op tablets of laptops uit, om vervolgens op basis van hun feedback en specifieke situaties in groep of klasverband te reflecteren over hun gedrag online en het gebruik van sociale media.

Squeeze, een serious game over online identiteit

Databuzz

Cibles
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
nl

De Databuzz is een uniek hypertechnologisch mobiel laboratorium dat leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel data(-weg-)wijs zal maken in de wondere wereld van data, algoritmes en AI.

Inzetten op datawijsheid in het onderwijs is van cruciaal belang om leerlingen vandaag te helpen ontwikkelen tot de burgers en werknemers van de toekomst. In het huidige onderwijsmodel is een klas-setting hiervoor ontoereikend. Om een zo groot mogelijk aantal leerlingen te bereiken, startte de VUB met een mobiel educatielab, waarmee ze naar de jongeren van 10 tot 18 jaar uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel trekt.  Door samen met hun leerkrachten te werken aan concrete dataprojecten en hun eigen digitaal dataproces maakt VUB hen datawijs!

Wat is de Data … Buzz?

Een buzz is een (technologische) nieuwigheid waar veel over wordt gesproken. En onze bus is het zeker waard om er veel over te spreken: het eerste 100% elektrische, mobiele lab dat allerlei nieuwe educatieve technologieën naar scholen brengt om de datawijsheid van leerlingen en leerkrachten te verhogen.

Op de DataBuzz leer je vlot je weg vinden in onze digitale samenleving door …

 • – de vaardigheden om data te verzamelen, te analyseren en te visualiseren te leren kennen;
 • – inzicht te krijgen in de rol, kracht en beperkingen van data, gegevensverwerking, algoritmes en artificiële intelligentie (AI);
 • – je online identiteit te leren beschermen;
 • – je kritisch denken over de voor- en nadelen van de toenemende digitalisering te helpen ontwikkelen.

De brug tussen wetenschap en praktijk!

De DataBuzz verhoogt niet alleen jouw datawijsheid, maar ook die van wie lesgeeft over hoe je daarbij data kunt inzetten. Het Smart Education-team van imec-SMIT-VUB verzamelt met de Databuzz data voor educatief onderzoek naar de onderwijspraktijk bijvoorbeeld over de motivatie van leerlingen en over de manier waarop ze leren. Met die informatie gaan ze na hoe je nieuwe technologie kan inzetten om leerlingen te ondersteunen en te versterken om zelf hun leerproces in handen te nemen.

Een reis door de wereld van data: de DataBuzz-bundels

De DataBuzz komt naar jouw school met een ruim aanbod aan interactieve workshops voor leerlingen vanaf de derde graad lager onderwijs tot en met de derde graad secundair onderwijs. Om daaraan te kunnen deelnemen, hebben leerlingen inzicht nodig in wat data zijn en wat datawijsheid inhoudt. Met de DataBuzzbundels kun jij daaraan werken. De bundels bestaan uit een voorbereidend deel en een afsluitend deel. Het voorbereidend deel neemt ongeveer 10 lesuren in beslag en kun je naar wens uitbreiden. Het afsluitend deel duurt 1 lesuur. Je vindt de DataBuzzbundels hier vanaf zomer 2019.

Kies je bestemming: de DataBuzz-workshops

 • – Terwijl de DataBuzz op bezoek is, kun je ervoor kiezen om de workshops over data en datawijsheid te doorlopen.
 • – Enkele workshops bestaan uit meerdere sessies verspreid over verschillende dagen.
 • – Ze worden begeleid door opgeleide begeleiders.
 • – Omdat jij je klas het beste kent, is jouw aanwezigheid van groot belang om de workshop in goede banen te kunnen leiden.
 • – Bekijk de workshops op www.databuzz.be

De Databuzz praktisch

Databuzz afmetingenWil je de DataBuzz op jouw school op bezoek? Dan is het goed om te weten dat de DataBuzz

 • – gratis op bezoek komt bij Brusselse scholen van het Nedelandstalig onderwijs;
 • – 12,8 meter lang, 2,55 meter breed en 2,91 meter hoog is en een uitschuifbare luifel van 3 meter heeft en tijdens zijn bezoek liefst op het schoolterrein staat;
 • – elke avond terugkeert naar zijn stelplaats om de volgende dag weer helemaal opgeladen op school aan te komen;
 • – 100% elektrisch is en om een volledig te functioneren een aansluiting van 400V (32A) nodig heeft (bij een aansluiting van 230V, zijn niet alle functionaliteiten beschikbaar);
 • – graag wil verbinden met het wifi-netwerk van de school;
 • – kan geboekt worden op www.databuzz.be, waarna ze contact opnemen om praktische afspraken te maken.

Met respect voor data-privacy

We volgen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of de GDPR) nauwkeurig op in het hele onderzoekstraject. We zullen pas gegevens verzamelen nadat de leerlingen of hun ouder(s) hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. De verwerking van de data is anoniem en zal niet gebruikt worden buiten het kader van het Smart-Education-programma.

 

imec-SMIT-VUB, de onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en Technologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) realiseerde de DataBuzz met steun van N-Brussel (op initiatief van collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Guy Vanhengel) en de hulp van verschillende partners.

Affiche: Stappenplan – Hoe bescherm ik mijn privacy op sociale media?

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Door je privacy online te beschermen, zorg je ervoor dat jijzelf de controle behoudt over je persoonlijke informatie, wat er op het internet belandt en wie deze informatie kan zien. Maar hoe bescherm je nu je privacy op sociale media?

Mediawijs maakte een affiche met enkele stappen die je kunt doorlopen om na te gaan welke info je vrijgeeft en tips om je privacy beter te beschermen. Dus, stel jezelf de vraag: wat kan iemand online over me vinden? Waarom krijg ik gepersonaliseerde reclame? Hoe kan ik klacht indienen bij misbruik? Ga stap per stap na wat vrienden, vreemden en bedrijven over jou weten. En, neem actie! Zo kan jij jouw privacy in eigen handen houden.

Deze affiche is geschikt voor scholen, bibliotheken, openbare computerruimtes en persoonlijk gebruik.
Je kan hem gratis bestellen of hieronder downloaden om zelf te printen.
De affiche kwam onder meer tot stand op basis van de resultaten van de onderzoeksprojecten EMSOC en SPION.

Mediawegwijzer: Het Privacy ABC

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
nl

Datawijs met de AVG/GDPR

Meer en meer online diensten verzamelen onze gegevens en data. Dus moeten we beter weten hoe ze dat doen, wat verzameld wordt en hoe onze gegevens beschermd worden. Belangrijke onderdelen van Datawijsheid.

Eén van die beschermingen is de de AVG (algemene verordening gegevensbescherming, in het Engels: GDPR) die start op 25 mei 2018. Iedere instantie moet in de EU  de spelregels daarvan naleven. Zo moeten ze verplicht transparant zijn over persoonsgegevens:

 • – welke ze verzamelen,
 • – hoe ze verwerkt worden,
 • – wie ze verwerkt,
 • – hoe ze opgeslagen en beveiligd worden.

Om jongeren over hun rechten te informeren, sloegen Mediawijs en de Gegevensbeschermingsautoriteit de handen in elkaar. Het resultaat is een educatief lespakket: De nieuwe privacywet van A tot Z op maat van leerkrachten, voor leerlingen uit de 1e, 2e en 3e graad middelbaar. Ons pakket zet in op het informeren en sensibiliseren van jongeren vanaf 12 jaar.  Als leerkracht speel je hierin een cruciale rol. Je bent immers vaak een eerste aanspreekpunt voor problemen.

Aan de slag

Ons lespakket bestaat uit:

Alle elementen kunnen los van elkaar ingezet worden bij een toelichting of samen aan bod komen in een GDPR-themales.

 • De lesfiche biedt de leerkracht ondersteuning in het geven van een themales. Het biedt methodieken, oefeningen, voorbeelden, of stellingen aan en geeft structuur. In de bijlagen, vindt de leerkracht alle nodige informatie om zichzelf in te werken en de leerlingen van correcte antwoorden te voorzien.
 • Het vriendenboekje helpt leerkrachten uit de eerste of tweede graad secundair een klasdiscussie voeren. Zo staat achteraan het vriendenboekje, in de (fictieve) privacyverklaring dat de leerkracht de persoonsgegevens van diegenen die het boekje invullen mag verwerken.
 • Het extra visuele materiaal wordt aangeboden als extraatje voor de leerkracht, om de leerkracht z’n voorbeelden van persoonsgegevensverwerkingen te illustreren.
 • De poster is een visuele weergave van de theorie die in de educatieve video aan bod komt. Perfect voor op de muur of in de computerklas!

Kortom, puur ter illustratie en strikt als denkoefening, kan de leerkracht o.b.v. de leerlingen hun antwoorden, op een veilige, constructieve en educatief verantwoorde wijze aanbrengen ‘hoe persoonsgegevens verwerkt worden’ na het geven van toestemming, volgens de regels in een privacyverklaring. Gewapend met deze kennis, kunnen jongeren (vanaf 13 jaar) voor zichzelf uitmaken of dit al dan niet wenselijk is. Want, gegevensverwerkingen kunnen ook leuke dingen opleveren! En, soms wil je daar graag voor betalen met je persoonlijke info.

Opgelet: Het lespakket focust op jongeren en is een vereenvoudiging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omdat niet alle aspecten van de AVG relevant zijn voor jongeren, maakten we een selectie van de belangrijkste bepalingen voor hen. Maar informatie over de andere bepalingen, vind je hier.

Enter Escape – escape game over veilig en verantwoord sociaal media gebruik

Cibles
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
nl

Enter Escape is een digitale escape game voor kinderen en jongeren over veilig en verantwoord sociaal media gebruik. Met Enter Escape kan je samen met kinderen en jongeren nadenken over de nodige vaardigheden om maximaal gebruik te maken van de kansen die online media bieden én bewust te zijn van de risico’s en gevaren. De spelers maken kennis met ‘Digiman’, de online superheld die ervoor zorgt dat iedereen veilig gebruik kan maken van sociale media.

 • – Aantal spelers: 6-16 spelers (met een ideaal aantal van 10 spelers) die het spel zullen spelen, verdeeld over 2 kamers
 • – Aantal begeleiders: Het is aan te raden om per kamer een begeleider van de groep zelf te voorzien.
 • – Speelduur: 2 uur (20 minuten opstart, 1 uur escape game, 40 minuten afronden en nabespreking)
 • – Doelstellingen: De spelers inzicht geven in online media met oog voor de risico’s zoals oa. sexting, online haatspraak, het doorgeven van gegevens, cyberpesten
 • – Te voorzien door de aanvrager 2 aparte lokalen met enkele tafels, WIFI-verbinding is noodzakelijk.

Voor meer informatie over de prijzen en mogelijke boekingen, bezoek dan http://www.lidk.be/projecten/

Enter Escape is een spel van Link in de Kabel, ontwikkeld in samenwerking met de Aanstokerij, mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Digital Belgium Skills Fund.

Onderzoeksrapport van Apestaartjaren

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Autre
nl

Mediaraven en Mediawijs hielden samen het vergrootglas boven het mediagebruik en -bezit bij jongeren. Dit deden we aan hand van een vragenlijst bij een 20-tal middelbare en lagere scholen. In die vragenlijst bevroegen we jongeren over verschillende digitale thema’s: naar hun mediagebruik en -bezit uiteraard, maar ook naar wat ze denken over privacy, sexting, digitale, nieuwsconsumptie, sharenting en online burgerschap. Alle resultaten bundelden we in 3 onderzoeksrapporten.

CASPAR-game

Cibles
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
nl

Een mediawijs kaartspel waarin jongeren getest worden of ze wel zo mediawijs zijn als ze zelf denken. CASPAR staat voor Copyright, Audience&aim, Storytelling, Privacy, Authorship, Research

Surfen met een helm op

Cibles
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Animation ou formation
nl

In ‘Surfen met een helm’ op ontdek je de geheime knoppen van je privacy settings op sociale media. We geven je extra veerkracht door een korte introductie in de filter bubble en pimpen je wachtwoord. Vervolgens staan we stil bij sexting. Hoe kan je problemen voorkomen? En wat kan je doen als omstaander? Tot slot kijken we nog even naar jouw smartphone gebruik.

les objets connectés

Supports
 • Animation ou formation
fr

De plus en plus le numérique s’invite dans nos foyers, la domotique séduit de nombreux ménages, mais quels en sont les risques pour la vie privée? Que fait-on des données personnelles récoltées sur ces différents supports? Comment nous protéger de cette intrusion numérique dans notre quotidien? Quelques questions qui permettront d’entamer le débat afin de rechercher, ensemble, les moyens de protéger notre vie privée.

Internet expliqué à ta mère !

Cibles
 • Jeunes & enfants
 • Parents
Supports
 • Animation ou formation
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
fr

Internet Expliqué à ta Mère, c’est donc un projet de création de capsules vidéos par les jeunes pour les parents. Elles ont pour but de permettre aux jeunes d’expliquer leurs usages du web, les questions qu’ils se posent, les habitudes qu’ils ont et surtout ce qu’ils attendent de leurs parents en cas de souci.

Un petit groupe de jeunes s’est rassemblé un mardi sur deux pendant toute l’année 2015-2016 tandis que 2 classes se sont mobilisées pour réaliser 7 vidéos supplémentaires. En tout, ce sont près d’une vingtaine de capsules qui abordent l’usage d’internet par les jeunes de manière générale (ce qu’ils y font, l’identité numérique, etc.), les dangers potentiels (harcèlement, revenge porn), quelques usages particuliers (porno, nouveaux réseaux sociaux, téléchargement, challenges, internet à l’école, etc.) et l’internet « plaisir » (avoir sa propre chaine youtube, les youtubeuses, les jeux vidéo, etc.). Un micro-trottoir a également été réalisé auprès des parents pour être au plus près de leurs préoccupations et pour connaitre leurs habitudes.

Parce que nous l’avions voulu en amont du projet, parce que les capsules issues d’Internet Expliquées à Ta Mère (IEATM) sont de très haute qualité pédagogique, parce que la demande des parents, enseignants, encadrants jeunesse est là, nous avons poussé encore plus loin la réflexion dans un outil pédagogique qui accompagne les capsules et diffuse l’ensemble de manière visible et gratuite.

JES vzw

JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

Link in de Kabel

Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken.
Met onze digitale bruggen verleggen we het accent van ‘toegang tot’ naar ‘omgang met’ digitale media.
Onze ‘digitale brug architecten’ schetsen, tekenen & ontwerpen.
We delen deze plannen graag met u, om te bouwen.

Mediaraven

Mediaraven grijpt de kansen van digitale media met kinderen, jongeren en al wie met hen werkt. Met onze ervaring en expertise creëren we:
– een experimenteerruimte om samen media te maken en mediacompetenties te ontwikkelen,
– een breed vormings- en ondersteuningsaanbod voor wie met jongeren en media aan de slag wil,
– digitale tools en mediaproducten voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt.

Centre Ener’J

Implanté à Gilly, le Centre Ener’J est un centre d’Animation et d’Information pour les jeunes de 12 à 26 ans. Ses missions principales sont : La mise à disposition d’une information entièrement gratuite pluraliste. la mise en place de dispositifs qui permettent aux jeunes de s’approprier l’information comme un droit une condition nécessaire à leur […]

Action Médias Jeunes

Des ateliers sur mesure pour décrypter les médias ‘’web, réseaux sociaux, jeux vidéo, cinéma, publicité, presse/info, photo, etc.’’ Ou comment développer son esprit critique et sa curiosité en toute créativité!

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.