eLearning & enseignement à distance

 • fr
 • nl
 • de
 • Enseignants/animateurs 91
 • Jeunes & enfants 60
 • Parents 43
 • Autres adultes 48
 • Animation ou formation 40
 • Campagne ou action de militance 10
 • Manuel ou fiche pédagogique 45
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.) 48
 • Autre 10

Onbeperkt Mediawijs

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Mediawijsheid is belangrijk voor iedereen. Op onbeperktmediawijs.be bundelt Mediawijs daarom mediawijze tips, tools en goede praktijken voor mensen met een beperking en hun begeleiders samen met Digitaal.Talent@Gent, KONEKT/VONX, UC Leuven-LimburgTonuso,  Link in de Kabel en Thomas More Hogeschool. Die organisaties, ontwikkelden, met de steun van Mediawijs, een aantal extra tools voor de begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Onbeperkt Mediawijs loopt samen met de opleiding Mediacoach voor duo’s van KONEKT.

Mediacoach tool: Inspirerende mediawijze praktijken op school

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Inspirerende mediawijze praktijken op school

In deze interactieve video getuigen leerkrachten uit het secundair onderwijs in korte video’s over strategieën die ze hebben gehanteerd om hun leerlingen en collega’s mediawijzer te maken. Ze gaan ook in op de randvoorwaarden voor het realiseren van een mediawijs beleid  op schoolniveau. De leerkrachten lichten toe vanuit welke nood ze hun project hebben opgezet, hoe dit verlopen is, welke moeilijkheden ze ondervonden en hoe ze hier oplossingen voor zochten en vonden. De video reikt naast de getuigenissen ook handvaten aan om in de eigen school het gesprek aan te gaan met collega’s en directie rond de diverse facetten van mediawijsheid die in de projecten aan bod komen.

De interactieve Mediacoach video is een afgeleid product van de opleiding Mediacoach. Tijdens de opleiding Mediacoach realiseren de deelnemers een project in hun eigen organisatie rond het thema mediawijsheid. 14 videogetuigenissen van leerkrachten over mediawijsheidsprojecten tonen wat ze als Mediacoach gerealiseerd hebben in secundaire scholen.

De getuigenissen van de video gaan over

leerlingen ‘Mediawijze leerlingen’
Mediawijze projecten gericht op leerlingen
collega’s
beleid ‘Mediawijs beleid’
Het uitzetten en implementeren van een mediawijs beleid in de school

Door in de video te klikken op het bijhorende icoon van een categorie ga je terug naar het overzicht van alle voorbeelden van deze categorie.

In elke categorie vind je een aantal getuigenissen.

Elke getuigenis bestaat uit drie delen

 • – een startsituatie en discussievragen
 • – een oplossing van de mediacoach
 • – tips van de mediacoach

De video openen? Gebruik dan deze link.

Je kan deze video’s op twee manieren gebruiken

 1. Je kan deze startsituatie individueel bekijken om inspiratie op te doen voor een mediawijs project op jouw school. De discussievragen fungeren dan als individuele reflectievragen en bieden structuur om een project vorm te geven bij een soortgelijke startsituatie. Nadien kunnen de oplossing en tips van de mediacoach jouw project nog extra verrijken.
 2. Je kan de video’s bekijken met jouw schoolteam of een mediawijze werkgroep binnen jouw school. Een mediawijs project is immers bij voorkeur een samenwerkingsproject. De discussievragen kunnen in dit geval het debat over mediawijsheid in de school openen en mogelijke opportuniteiten en pijnpunten bespreekbaar maken.

E-inclusie.be

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

E-inclusie.be heeft als doel om onderzoek, goede praktijken en tools te ontsluiten en te verspreiden rond het thema e-inclusie. De site bevat ook een kaart met een overzicht van de openbare computerruimtes in Vlaanderen.

Waarom deze site?

 • – Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn voor Mediawijs een middel om het welbevinden van de Vlaamse burgers te verhogen. Centraal voor Mediawijs staat dan ook volgende vraag: hoe kunnen digitale geletterdheid en mediawijsheid ervoor zorgen dat Vlaamse burgers zich kunnen ontwikkelen, zich kunnen verbinden, kunnen participeren en zelfs de maatschappij laten transformeren. Het verwerven van digitale basiscompetenties is hiervoor cruciaal. Digitale basiscompetenties gaan voor Mediawijs zowel over het gebruik als het begrip van media. Zelfs als je een eenvoudige handeling stelt, zoals bijvoorbeeld een Facebookprofiel aanmaakt, is het belangrijk dat je niet enkel knoppenkennis hebt, maar ook een idee hebt hoe media zoals Facebook functioneren.
 • – De inhoud van deze site legt een focus op organisaties en praktijken die zich richten op de diverse (kwetsbare) groepen in de samenleving: ouderen die de digitale boot gemist hebben, laaggeletterden, doelgroepen met een laag opleidingsniveau en/of een laag inkomen, mensen met een beperking, … .
  Voor kwetsbare groepen kan de insluiting of uitsluiting van digitale media een wereld van verschil maken. Toegang, gebruik en begrip van digitale media kan hen sterken en empoweren of, indien deze niet aanwezig zijn, nog meer uitsluiten van participatie aan de samenleving. Deze doelgroepen hebben vaak specifieke leerbehoeften. In de ontsluiting van de methodieken en projecten focussen we daarom niet enkel op de digitale aspecten, maar ook de pedagogische en inhoudelijke randvoorwaarden om iedereen op zijn niveau en vanuit zijn behoefte mee te nemen in de digitale samenleving.

Wil je graag wat meer weten over het begrip e-inclusie?
Hier bieden we je de nodige achtergrondinformatie:

Heb je zelf weet van een relevant onderzoek over e-inclusie en digitale basiscompetenties?
Geef een seintje aan laure.vanhoecke@imec.be en we nemen dit op in bovenstaande lijst.

Deze website kwam tot stand in samenwerking met de expertengroep E-inclusie: VOCVO, Federatie Centra voor Basiseducatie, Leerpunt Zuid-Oost Vlaanderen, Digitaal.Talent@Gent, antwerpen.be-centrum, stad Antwerpen (dienst Samen Leven), Antwerpse bibliotheken, Vormingplus Antwerpen, Centrum Kauwenberg, Stad Kortrijk, Online Buurten, SPK, BLM Genk, Link in de Kabel, Maks vzw, Informatie Vlaanderen, Cultuurconnect en VUB/SMIT.

De website E-inclusie.be kwam ook tot stand met steun van de Europese Unie.

In de publicaties, events en producten van het B-BICO-project, medegefinancierd door de Europese Unie, wordt slechts de mening van de auteur(s) weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Site de ressources pour la transmission de la démarche critique

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Animation ou formation
 • Campagne ou action de militance
 • Autre
fr

Ce site de ressources, qui recense les publications de la page Facebook « Désinformation = manipulation : ne soyons pas complices », est né de la volonté d’offrir une sélection de documents devant servir à quiconque veut développer ses compétences d’auto-défense intellectuelle ou transmettre ces compétences à son public. La curation de contenu s’adresse a priori aux enseignants, animateurs en maison de jeunes, etc., tout en restant suffisamment généraliste pour être ouverte à tous. La recherche de ressources est permise : – via le menu thématique – via les étiquettes liées aux articles (e.a. celles liées aux niveaux d’enseignement) – par mot-clé. L’originalité de notre démarche réside dans notre approche qui se veut généraliste. Contrairement aux initiatives existantes, nous ne nous concentrons pas sur un aspect en particulier (complotisme, propagande, pseudo-sciences, etc.) mais tentons d’avoir une approche englobante sous le prisme de l’éducation aux médias. De plus, notre approche vise à la transmission d’outils et non à une approche par la réfutation : nous estimons qu’au lieu d’une approche normative et/ou prescriptive, il est bien plus constructif de rendre les citoyens autonomes dans leur appréciation de la fiabilité des informations qui leur parviennent. Le site présente également les possibilités de formations et d’animations sur demande (voir la section « A propos »).

CAV Liège asbl

Centre de ressources d’éducation aux médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif prioritaire et la raison sociale du CAV Liège sont d’œuvrer à une meilleure intégration de l’éducation aux médias au sein de la communauté éducative et citoyenne en développant l’esprit critique à l’égard des productions médiatiques et l’expression / communication par les médias.

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.