eLearning & enseignement à distance

 • fr
 • nl
 • de
 • Enseignants/animateurs 111
 • Jeunes & enfants 71
 • Parents 53
 • Autres adultes 56
 • Animation ou formation 45
 • Campagne ou action de militance 12
 • Manuel ou fiche pédagogique 49
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.) 55
 • Autre 15

Vivre avec son temps. Utilisez l’authentification à deux facteurs

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
fr

Courte formation en ligne sur l’authentification à deux facteurs

Meegaan met je tijd? Gebruik tweestapsverificatie

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Korte e-learning over tweestapsverificatie

Digitaal jeugdwerk: kader en inspiratie

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
nl

Digitaal jeugdwerk gaat een stap verder waar het klassieke jeugdwerk stopt. Het klassieke jeugdwerk is van oudsher een heel sterk middel om groepsgevoel en gemeenschap te bouwen bij kinderen en hun een veilig kader te geven om te groeien en experimenteren binnen de lokale maatschappelijke context. Maar, om relevant te blijven in deze digitale wereld moet het jeugdwerk mee vernieuwen. De doelstellingen van digitaal jeugdwerk zijn dezelfde als deze van het klassieke jeugdwerk maar dan voor de nieuwe realiteit en gebruik makend van de digitale media en technologie. Elke bestaande jeugdwerking heeft de mogelijkheid om aan digitaal jeugdwerk te doen in hun bestaande setting. Digitale technologie verandert constant. Het is daarom belangrijk dat je werking up-to-date blijft met de nieuwste ontwikkelingen en verder gaat dan de hype van de dag. Het is daarom belangrijk dat je meer werkt rond duurzame vaardigheden en attitudes. Digitaal jeugdwerk kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Hierdoor kan je tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Klassiek jeugdwerk brengt je op een vast moment en op een vaststaande plaats samen. Bij digitaal jeugdwerk is dit geen basisvoorwaarde meer. Kinderen kunnen overal, op elk moment in verbinding komen met de organisatie. Nochtans blijft live contact vaak een meerwaarde. Jong Digidak deelt in onderstaande inspiratiegids hun visie op digitaal jeugdwerk. En geeft je inspiratie, tips and tricks om met digitaal jeugdwerk aan de slag te gaan. Hieronder kan je de inspiratiegids lezen of downloaden.

Hoe pakten onze scholen het afstandsleren aan?

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Autre
nl

Afstandsleren zorgt voor innovatie, maar kwetsbare leerlingen blijven moeilijker bereikbaar In maart vorig jaar schakelden scholen plots noodgedwongen om naar afstandsleren, ten gevolge van de coronacrisis. Er werd gevreesd voor leerachterstand bij de jongeren, maar ook de scholen en leerkrachten zelf kwamen voor een grote uitdaging te staan. Hoe ervaarden scholen het afstandsleren en hoe pakten ze het aan? In het kader van het project ‘generatie veerkracht’, gesubsidieerd door het Departement Cultuur, Jeugd & Media, organiseerde Mediawijs een bevraging in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Telenet en in samenwerking van het Departement Onderwijs, die enkele tendensen blootlegt.

Qwhizzkids

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Jeunes & enfants
Supports
 • Autre
nl

Tweewekelijks vind je op de website van Whizzkids vzw een vragenreeks met 3 vragen. Het gaat steeds over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Het doel van deze opdrachten is om de digitale competenties toe te passen bij het zoeken op het internet. Het controleren en kritisch bekijken van de gevonden informatie staat centraal.

MyAppEduc – Enseignant·es, bibliothécaires et parents partenaires pour accompagner les enfants dans leurs pratiques numériques !

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Animation ou formation
 • Manuel ou fiche pédagogique
fr

Le projet MyAppEduc  soutient la mise en partenariat des écoles, familles, bibliothèques pour développer les compétences numériques des enfants de 5 à 12 ans. Via une app’ interactive parents, enseignants et enfants peuvent tester ensemble des activités thématiques et ludiques en éducation aux médias numériques. De façon complémentaire, les duos parents/enfants ou enseignants élèves se rendent en bibliothèque pour réaliser une activité en lien avec la thématique choisie sur l’app’.

La Semaine Numérique

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Animation ou formation
 • Campagne ou action de militance
fr

La Semaine Numérique propose des centaines d’activités autour du numérique.

La Semaine Numérique est un événement participatif et décentralisé, en Wallonie et à Bruxelles, qui défend l’éducation aux médias numériques, l’appropriation d’Internet et des outils digitaux par le grand public. Prochaine édition : du 12 au 23 octobe 2020.

L’outil « TANDEM » : enseignants-parents, partenaires de l’éducation aux médias numériques

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
fr

Le projet TANDEM favorise le partenariat Ecole-Familles pour développer l’éducation aux médias numériques des 6-12 ans ! Car, aujourd’hui, les usages médiatiques ne sont plus cantonnés à la sphère privée ou à la famille, ils deviennent courants également à l’école. Ainsi, autant les enseignants que les parents doivent développer des compétences numériques, à la fois techniques, sociales, critiques mais aussi créatives.

Pour cette raison, le projet TANDEM a élaboré et testé des itinéraires pédagogiques continus qui franchissent les murs entre l’école et la famille. Ces activités d’éducation aux médias ont été élaborées à partir des interrogations des enseignants et des parents quant aux usages numériques des enfants. Les enseignant.es et les parents peuvent dès à présent découvrir ces itinéraires et les adapter pour que l’éducation aux médias des enfants se fasse dans une continuité école-famille.

Les ateliers « TIC éthiques »

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Animation ou formation
fr

TIC éthiques, c’est une série d’ateliers à destination des animateurs (EPN, jeunesse, insertion sociale et professionnelle), formateurs, enseignants actifs dans le domaine du numérique, et qui souhaitent s’outiller pour favoriser un « meilleur internet ». Proposé par Média Animation, TechnofuturTIC et le centre de ressources des EPN de Wallonie dans le cadre du projet européen B-Bico, ce programme est gratuit et organisé de juin à octobre 2020 dans les cinq provinces de la région wallonne.

Les objectifs :

 • Favoriser une approche citoyenne d’Internet
 • Développer un regard critique par rapport aux usages du numérique
 • Identifier les enjeux relatifs au numérique, dans une approche actualisée, et les comprendre
 • Discuter des pistes méthodologiques pour approcher les usages du numérique selon son contexte et ses publics
 • Partager les bonnes pratiques de chacun et les enrichir

La diffusion des résultats de l’enquête #Génération2020

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
 • Autres adultes
Supports
 • Autre
fr

#Génération2020 est la première enquête d’envergure sur les pratiques numériques des enfants et adolescent·es menée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Entre 2019 et 2020, plus de 2000 élèves de l’enseignement primaire et secondaire ont répondu à un questionnaire abordant différents aspects de leur vie connectée. Ces données statistiques ont été complétées par des entretiens individuels et des débats en groupe.

Curieux de découvrir les résultats de cette enquête ? Rejoignez-nous le 16 septembre à Bruxelles ! De plus amples informations sur cette journée et sur le projet se trouvent sur www.generation2020.be.

Whizzkids vzw

– ICT-wedstrijd voor de leerlingen van het vierde, vijfde, zesde leerjaar.
– ICT-wedstrijd voor studenten Hogeschool Lerarenopleiding

Safeonweb.be

Safeonweb is een product van het Centrum voor Cybersecurity België. Safeonweb wil Belgische burgers op een snelle en correcte manier informeren en adviseren over cybersecurity, grote actuele digitale dreigingen en online veiligheid.

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.

Média Animation ASBL

Centre de ressources en communication et éducation aux médias en Communauté Française de Belgique.