Appropriation et savoir-faire technique

 • fr
 • nl
 • de
 • Enseignants/animateurs 95
 • Jeunes & enfants 60
 • Parents 46
 • Autres adultes 50
 • Animation ou formation 41
 • Campagne ou action de militance 10
 • Manuel ou fiche pédagogique 47
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.) 49
 • Autre 11

L’outil « TANDEM » : enseignants-parents, partenaires de l’éducation aux médias numériques

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Parents
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
fr

Le projet TANDEM favorise le partenariat Ecole-Familles pour développer l’éducation aux médias numériques des 6-12 ans ! Car, aujourd’hui, les usages médiatiques ne sont plus cantonnés à la sphère privée ou à la famille, ils deviennent courants également à l’école. Ainsi, autant les enseignants que les parents doivent développer des compétences numériques, à la fois techniques, sociales, critiques mais aussi créatives.

Pour cette raison, le projet TANDEM a élaboré et testé des itinéraires pédagogiques continus qui franchissent les murs entre l’école et la famille. Ces activités d’éducation aux médias ont été élaborées à partir des interrogations des enseignants et des parents quant aux usages numériques des enfants. Les enseignant.es et les parents peuvent dès à présent découvrir ces itinéraires et les adapter pour que l’éducation aux médias des enfants se fasse dans une continuité école-famille.

Les ateliers « TIC éthiques »

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Animation ou formation
fr

TIC éthiques, c’est une série d’ateliers à destination des animateurs (EPN, jeunesse, insertion sociale et professionnelle), formateurs, enseignants actifs dans le domaine du numérique, et qui souhaitent s’outiller pour favoriser un « meilleur internet ». Proposé par Média Animation, TechnofuturTIC et le centre de ressources des EPN de Wallonie dans le cadre du projet européen B-Bico, ce programme est gratuit et organisé de juin à octobre 2020 dans les cinq provinces de la région wallonne.

Les objectifs :

 • Favoriser une approche citoyenne d’Internet
 • Développer un regard critique par rapport aux usages du numérique
 • Identifier les enjeux relatifs au numérique, dans une approche actualisée, et les comprendre
 • Discuter des pistes méthodologiques pour approcher les usages du numérique selon son contexte et ses publics
 • Partager les bonnes pratiques de chacun et les enrichir

Parentsconnectés.be

Cibles
 • Parents
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
fr

Un site pour les parents qui souhaitent accompagner les usages du web et des écrans de leurs enfants : réseaux sociaux, publicité, jeux en ligne, cyberharcèlement, vie privée, parentalité, etc. Retrouvez des conseils, infos et astuces à piocher par tranches d’âges ou par thématiques, au quotidien ou selon vos besoins.

Parentsconnectés.be est l’adaptation francophone du site Medianest.be. Cette adaptation fut réalisée par l’ asbl Media Animation et le Conseil Supérieur de l’Education aux Médias en collaboration avec Mediawijs dans le cadre du projet européen d’un Consortium belge pour un Meilleur Internet (B-BICO) financé par la Commission européenne. L’initiative originale Medianest.be est une initiative de Mediawijs en collaboration avec plus de 20 partenaire.

Onbeperkt Mediawijs

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Mediawijsheid is belangrijk voor iedereen. Op onbeperktmediawijs.be bundelt Mediawijs daarom mediawijze tips, tools en goede praktijken voor mensen met een beperking en hun begeleiders samen met Digitaal.Talent@Gent, KONEKT/VONX, UC Leuven-LimburgTonuso,  Link in de Kabel en Thomas More Hogeschool. Die organisaties, ontwikkelden, met de steun van Mediawijs, een aantal extra tools voor de begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Onbeperkt Mediawijs loopt samen met de opleiding Mediacoach voor duo’s van KONEKT.

Mediacoach tool: Inspirerende mediawijze praktijken op school

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Inspirerende mediawijze praktijken op school

In deze interactieve video getuigen leerkrachten uit het secundair onderwijs in korte video’s over strategieën die ze hebben gehanteerd om hun leerlingen en collega’s mediawijzer te maken. Ze gaan ook in op de randvoorwaarden voor het realiseren van een mediawijs beleid  op schoolniveau. De leerkrachten lichten toe vanuit welke nood ze hun project hebben opgezet, hoe dit verlopen is, welke moeilijkheden ze ondervonden en hoe ze hier oplossingen voor zochten en vonden. De video reikt naast de getuigenissen ook handvaten aan om in de eigen school het gesprek aan te gaan met collega’s en directie rond de diverse facetten van mediawijsheid die in de projecten aan bod komen.

De interactieve Mediacoach video is een afgeleid product van de opleiding Mediacoach. Tijdens de opleiding Mediacoach realiseren de deelnemers een project in hun eigen organisatie rond het thema mediawijsheid. 14 videogetuigenissen van leerkrachten over mediawijsheidsprojecten tonen wat ze als Mediacoach gerealiseerd hebben in secundaire scholen.

De getuigenissen van de video gaan over

leerlingen ‘Mediawijze leerlingen’
Mediawijze projecten gericht op leerlingen
collega’s
beleid ‘Mediawijs beleid’
Het uitzetten en implementeren van een mediawijs beleid in de school

Door in de video te klikken op het bijhorende icoon van een categorie ga je terug naar het overzicht van alle voorbeelden van deze categorie.

In elke categorie vind je een aantal getuigenissen.

Elke getuigenis bestaat uit drie delen

 • – een startsituatie en discussievragen
 • – een oplossing van de mediacoach
 • – tips van de mediacoach

De video openen? Gebruik dan deze link.

Je kan deze video’s op twee manieren gebruiken

 1. Je kan deze startsituatie individueel bekijken om inspiratie op te doen voor een mediawijs project op jouw school. De discussievragen fungeren dan als individuele reflectievragen en bieden structuur om een project vorm te geven bij een soortgelijke startsituatie. Nadien kunnen de oplossing en tips van de mediacoach jouw project nog extra verrijken.
 2. Je kan de video’s bekijken met jouw schoolteam of een mediawijze werkgroep binnen jouw school. Een mediawijs project is immers bij voorkeur een samenwerkingsproject. De discussievragen kunnen in dit geval het debat over mediawijsheid in de school openen en mogelijke opportuniteiten en pijnpunten bespreekbaar maken.

Bouwblokken duurzaam e-inclusiebeleid

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
 • Autre
nl

De ‘Bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid’ zijn een beleidstool om op na te gaan hoe jouw lokale stad, gemeente of samenwerkingsverband zich situeert met betrekking tot e-inclusie.

De bouwblokken bestaan uit:

Per bouwblok vind je een korte beschrijving en getuigenissen over inspirerende invalshoeken en projecten vanuit het werkveld e-inclusie.

Je kan de inhoud van de bouwblokken individueel doornemen en geïnspireerd worden door de tips en goede praktijken.
Of je kan ook in groep aan de slag met deze bouwblokken.

De bundel met ‘Bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid’ is gericht op (boven)lokale actoren die een duurzaam e-inclusiebeleid willen uitbouwen in hun gemeente, stad of regionaal samenwerkingsverband.

Wil je graag een gedrukte versie van deze bundel?
Bestel deze dan gratis (zolang de voorraad strekt) via dit formulier.

Je kan de bundel met alle bouwblokken en de methodiekenfiche ook online downloaden.

E-inclusie.be

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

E-inclusie.be heeft als doel om onderzoek, goede praktijken en tools te ontsluiten en te verspreiden rond het thema e-inclusie. De site bevat ook een kaart met een overzicht van de openbare computerruimtes in Vlaanderen.

Waarom deze site?

 • – Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn voor Mediawijs een middel om het welbevinden van de Vlaamse burgers te verhogen. Centraal voor Mediawijs staat dan ook volgende vraag: hoe kunnen digitale geletterdheid en mediawijsheid ervoor zorgen dat Vlaamse burgers zich kunnen ontwikkelen, zich kunnen verbinden, kunnen participeren en zelfs de maatschappij laten transformeren. Het verwerven van digitale basiscompetenties is hiervoor cruciaal. Digitale basiscompetenties gaan voor Mediawijs zowel over het gebruik als het begrip van media. Zelfs als je een eenvoudige handeling stelt, zoals bijvoorbeeld een Facebookprofiel aanmaakt, is het belangrijk dat je niet enkel knoppenkennis hebt, maar ook een idee hebt hoe media zoals Facebook functioneren.
 • – De inhoud van deze site legt een focus op organisaties en praktijken die zich richten op de diverse (kwetsbare) groepen in de samenleving: ouderen die de digitale boot gemist hebben, laaggeletterden, doelgroepen met een laag opleidingsniveau en/of een laag inkomen, mensen met een beperking, … .
  Voor kwetsbare groepen kan de insluiting of uitsluiting van digitale media een wereld van verschil maken. Toegang, gebruik en begrip van digitale media kan hen sterken en empoweren of, indien deze niet aanwezig zijn, nog meer uitsluiten van participatie aan de samenleving. Deze doelgroepen hebben vaak specifieke leerbehoeften. In de ontsluiting van de methodieken en projecten focussen we daarom niet enkel op de digitale aspecten, maar ook de pedagogische en inhoudelijke randvoorwaarden om iedereen op zijn niveau en vanuit zijn behoefte mee te nemen in de digitale samenleving.

Wil je graag wat meer weten over het begrip e-inclusie?
Hier bieden we je de nodige achtergrondinformatie:

Heb je zelf weet van een relevant onderzoek over e-inclusie en digitale basiscompetenties?
Geef een seintje aan laure.vanhoecke@imec.be en we nemen dit op in bovenstaande lijst.

Deze website kwam tot stand in samenwerking met de expertengroep E-inclusie: VOCVO, Federatie Centra voor Basiseducatie, Leerpunt Zuid-Oost Vlaanderen, Digitaal.Talent@Gent, antwerpen.be-centrum, stad Antwerpen (dienst Samen Leven), Antwerpse bibliotheken, Vormingplus Antwerpen, Centrum Kauwenberg, Stad Kortrijk, Online Buurten, SPK, BLM Genk, Link in de Kabel, Maks vzw, Informatie Vlaanderen, Cultuurconnect en VUB/SMIT.

De website E-inclusie.be kwam ook tot stand met steun van de Europese Unie.

In de publicaties, events en producten van het B-BICO-project, medegefinancierd door de Europese Unie, wordt slechts de mening van de auteur(s) weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

De Mediacoachopleiding

Cibles
 • Enseignants/animateurs
Supports
 • Animation ou formation
nl

Mediacoach word je!

Een mediacoach integreert mediawijsheid en digitale geletterdheid in de eigen organisatie of werking. Hij of zij doet dit op een coachende manier met zijn of haar team van collega’s en medewerkers. De mediacoach is daarbij zowel hun inhoudelijk aanspreekpunt, als hun inspirator in hoe je hiermee pedagogisch met het publiek aan de slag gaat.

De Mediacoachopleiding is er voor professionelen die de rol van mediacoach willen opnemen en zich daarvoor willen vormen in de nodige competenties. De focus van de opleiding ligt voornamelijk op het realiseren van concrete activiteiten over (digitale) media en biedt daarenboven een theoretisch kader om te starten met diverse digitale media in de eigen werking. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers leren zelfstandig een project op te zetten binnen de eigen setting.

Dit traject startte in 2013 en wordt sinds 2016 gecoördineerd door Mediawijs, in samenwerking met LINC vzw, Mediaraven en Cultuurconnect. De opleiding wordt via Mediawijs geco-financierd door de Vlaamse ministers van Media en van Onderwijs en Vorming en kon al rekenen op ondersteuning van Evens Foundation en de Connecting Europe Facility van de Europese Commissie. Er is bovendien een wisselwerking met onze Franstalige partner Média Animation.

Voor wie is de Mediacoachopleiding?

Het doelpubliek van de opleiding bestaat uit professionelen die op een pedagogische manier werken met kinderen en jongeren, zoals

 • – leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs
 • – coördinatoren in het onderwijs (zorgcoördinatoren, verantwoordelijken voor communicatie of pedagogische ICT-coördinatoren)
 • – educatieve medewerkers van de bibliotheek
 • – educatieve medewerkers uit de sociaal-culturele sector
 • – …

Met die diverse professionele groepen in één opleiding stimuleren we samenwerking en uitwisseling van inspirerende invalshoeken.

Voorkennis: we gaan er vanuit dat je beschikt over een basiskennis digitale media, gemiddelde technische vaardigheden, en een affiniteit met en – vooral – enthousiasme over (digitale) media.

Opbouw Mediacoachopleiding

De opleiding Mediacoach duurt één jaar en bestaat uit 9 opleidingssessies, een online traject en een stageproject. 
We organiseren paralelle trajecten op verschillende locaties in Vlaanderen.

1/ De sessies:

Tijdens de sessies of contactmomenten staan praktijk en uitwisseling over mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretische luik van de MOOC (cf. infra). De sessies bestaan uit een vast inhoudelijk luik en een aantal keuzeworkshops. Bij het inschrijven kun je aangeven welke onderwerpen van de workshops je het meeste interesseren. Je kan ook zelf suggesties geven. Tijdens de sessies is er ook ruimte voor projectbegeleiding voorzien (cf. infra).

 • – Twee inleidende sessies
  • * Inleiding op mediawijsheid en mediacoach & coaching project
  • * Mediagebruik van kinderen en jongeren en burgerschap
 • – Vijf themasessies
  • * Media en relaties
  • *Mediaproductie
  • *Media en privacy & intervisie project
  • *Nieuwsmedia, informatie en reclame
  • *Media en spel
 • – Projectsessie: voorstelling van de stageprojecten voor de jury
 • – Inspiratiedag: slotdag met inspirerende workshops en sprekers en uitreiking van het competentiedocument.

2/ De Mediacoach MOOC

De theoretische kennis over mediawijsheid wordt grotendeels behandeld in een online traject (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen die via het flipping-the-classroom-principe en met extra toelichting van experts.

3/ Het stageproject

Tussen en na de sessies krijgen de deelnemers de tijd om de kennis die ze hebben opgedaan in de praktijk om te zetten. Ze realiseren elk een stageproject in hun werkomgeving, waarmee ze een tastbaar resultaat of een verandering in de organisatie te weeg brengen. De getuigenissen in de Mediacoach-tool geven een beeld van wat een project kan inhouden. Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een tijdsbesteding van 40 uur verspreid over het volledige traject.
Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die hem of haar coacht. De projectondersteuning wordt verweven doorheen de themasessies. Hiernaast is er ook zowel online als offline begeleiding voorzien in periodes zonder sessie.
Tijdens de voorlaatste sessie worden deze projecten voorgesteld en geanalyseerd. De deelnemers ontvangen feedback op hun project en – bij positief advies – het competentiedocument ‘Mediacoach’. De competenties zijn gebaseerd op het competentieprofiel ‘Mediacoach’.

Steun elkaar en blijf op de hoogte

 • – Lees meer op www.mediacoach.be.
 • – Via de facebookgroep van Mediacoach kunnen de (ex-)deelnemers van de Mediacoachopleiding vragen stellen en uitwisselen met elkaar, de begeleiders en mediacoaches uit voorgaande opleidingen.
 • – Er worden jaarlijks één of meerdere terugkommomenten voorzien voor afgestudeerde Mediacoaches en je kunt ook terecht op de andere events van de organisatoren.
 • – Er werd in 2015 een tool ontwikkeld om op schoolniveau aan de slag te gaan rond diverse mediacoachaspecten, zoals (sociaal) mediabeleid, integratie van digitale media in de les en communicatie via media.

Interactieve video: Auteurs- en portretrecht in het onderwijs

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)
nl

Als leerkracht ga je vaak aan de slag met afbeeldingen, muziek, foto’s, film en teksten van iemand anders. Al is het om een les voor te bereiden, een activiteit te plannen… Maar je mag niet zomaar het werk van anderen gebruiken. Vaak zijn deze werken auteursrechtelijk beschermd. Hoe weet je nu of een werk beschermd is? Of hoe vraag je toestemming aan iemand? En wanneer mag je een film vertonen? Of een boekfragment kopiëren en delen op een digitaal leerplatform? Mediawijs.be maakte een handig filmpje over auteurs- en portretrecht. Het is een praktische tool die je door middel van vragen naar het juiste antwoord leidt. Concrete voorbeelden bieden daarbij een houvast. Bijvoorbeeld:

Het schoolreglement kan rekening houden met het portretrecht. Ouders kunnen geïnformeerd worden dat foto’s van leerlingen, in het kader van de onderwijsactiviteiten, op bijvoorbeeld de schoolwebsite kunnen terecht komen. Maar enkel de vermelding in het schoolreglement is niet voldoende. Het is belangrijk dat ouders hun toestemming geven aan de school via een apart formulier. Volgende elementen moeten zeker worden opgenomen in het formulier: de afbeeldingen zullen enkel worden gebruikt in kader van de schoolcontext en schoolactiviteiten, waar de afbeeldingen geplaatst zullen worden (Facebook, website, schoolkrantje…), het doel en de rechten van de betrokkenen. Wanneer de ouders dit formulier ondertekenen geven ze in principe hun toestemming.

Zo kunnen ouders toestemming geven om foto’s die genomen zijn tijdens een bezoek aan de bib tijdens de jeugdboekenweek online te plaatsen op de schoolwebsite. De bib in kwestie mag deze foto’s niet op haar facebookpagina plaatsen aangezien de ouders hiervoor geen toestemming hebben gegeven. De bib neemt dan bijvoorbeeld beter een foto waarop de personen niet herkenbaar zijn.

Mag een school klasfoto’s online zetten? Neem eens een kijkje op MediaNest.

Tip: je kan in het document ook opnemen dat het belangrijk is dat ouders dit met hun kinderen bespreken. Wanneer kinderen ouder worden willen ze hier zelf ook graag over beslissen.

Let op! Ook leerkrachten zelf moeten hun toestemming geven. Dit hoeft niet schriftelijk te zijn het kan ook mondeling maar het mag niet dubbelzinnig zijn. Leerkrachten kunnen dit bijvoorbeeld tijdens een vergadering aangeven door hun hand op te steken wanneer de directeur dit vraagt.

EDUbox Artificiële Intelligentie

Cibles
 • Enseignants/animateurs
 • Autres adultes
Supports
 • Manuel ou fiche pédagogique
nl

Elke keer we naar muziek luisteren op Spotify, een serie kijken op Netflix of scrollen door Facebook en Instagram is er een slimme machine die ons gedrag en onze keuzes in de gaten houdt en hieruit bijleert. Heel handig, want zo krijgen we voortdurend persoonlijke suggesties aangereikt. Maar AI gaat natuurlijk nog veel verder, want ook een zelfrijdende auto zit bijvoorbeeld vol met intelligente computers, die situaties steeds beter zelf leren inschatten.
Hoe dat precies in zijn werk gaat, leer je met de EDUbox Artificiële intelligentie VRT NWS, imec, RVO-Society, Mediawijs, Kenniscentrum Data en Maatschappij en Technopolis.

De EDUbox AI is een interactief lespakket het secundair onderwijs, waarin het begrip AI wordt uitgelegd, net zoals de ontstaansgeschiedenis en verschillende vormen van AI. Aan de hand van het spel ‘Mensen vs. Zombies’ gaan de leerlingen ten slotte zelf slimme machines aansturen.

Een EDUbox is een educatieve tool van VRT NWS om jongeren op een andere manier te laten kennismaken met verschillende maatschappelijke thema’s en wordt ontwikkeld met expertpartners zoals Mediawijs. Naast met alle content die VRT NWS maakt op radio, tv, online en via sociale media, informeert en inspireert VRT NWS ook zo jongeren en stimuleert hen om zelf aan de slag te gaan. De boxen zijn ontwikkeld om te gebruiken in de klas. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes met een box gevuld met fiches. De fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. bij de box hoort ook een digitaal luik met audiovisueel materiaal.

EDUbox AI

EDUbox AI is een interactief lespakket voor in het secundair onderwijs en daagt jongeren onder meer uit om mensen van zombies te onderscheiden, door verschillende AI-systemen uit te proberen en vergelijken. Daar komt ook een echt neuraal netwerk bij kijken. Overleven ze de zombie-apocalypse? De EDUbox gebruikt verschillende leerstijlen om jongeren op actieve en collaboratieve manier nieuwe concepten te laten ontdekken. VRT NWS maakte ook reportages voor de EDUbox AI, met onder meer VRT NWS-journalisten Loutfi Belghmidi en Tom Van de Weghe die zich aan de Stanford universiteit in Californië bekwaamde in AI). An Jacobs van imec-SMIT VUB praat er over AI en vooroordelen.

De EDUbox AI bestaat uit 4 delen

 • – een introductie
 • – theorie met filmpjes
 • – een oefening
 • – extra inspiratie

Bij RVO-society kan je terecht voor een vorming.

Praktisch

 • Om met de EDUbox AI aan de slag te gaan, heb je 2 lesuren nodig. Bekijk de handleiding.
 • De deelnemers aan EDUbox moeten beschikken over een internetverbinding en een computer om een mini-bevraging op poten te zetten.
 • De EDUbox AI is gratis te bestellen (tot einde voorraad) of te downloaden. Om met de EDUbox AI aan de slag te gaan, heb je de EDUbox zelf en de zombie kaartjes nodig. Je kan deze onderaan deze pagina downloaden.
 • Eén EDUbox kan ingezet worden in een groepje van 3 à 5 leerlingen.
 • Er worden 4 exemplaren van de EDUbox AI in 1 pakket verstuurd, waarmee dan ongeveer 20 leerlingen tegelijkertijd aan de slag kunnen.
 • Per leerkracht kan je 1 pakket (dus met 4 exemplaren van de EDUbox) bestellen.
 • Bijhorende filmpjes EDUbox AI
 • Engelstalige versie

Er zijn ondertussen 4 EDUboxen beschikbaar voor onderwijs: Data in de persDemocratieNepnieuws en AI.

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.

Média Animation ASBL

Centre de ressources en communication et éducation aux médias en Communauté Française de Belgique.