Tijd voor Geletterdheid: geef je school een geletterdheidsbeleid

Met Tijd voor de Geletterdheid werk je met je schoolteam een beleid en actieplan uit om beter in te spelen op laaggeletterdheid en laaggeletterde ouders. Want 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd (2019). Ze kunnen niet genoeg lezen, schrijven, rekenen of werken met ICT om goed te functioneren in de maatschappij. Bij ouders met kinderen in het basisonderwijs gaat het om 1 op 10. En dat is een probleem. Terwijl hun kinderen op school leren lezen, schrijven, rekenen en met de computer werken, kunnen de ouders niet altijd mee.

 • Een inschrijvingsformulier niet kunnen invullen, het rapport niet begrijpen, de digitale agenda niet kunnen volgen … 1 op 10 ouders met kinderen jonger dan 13 jaar heeft het daar moeilijk mee. Zo krijgen kinderen met laaggeletterde ouders vaker problemen op school. En dat kan een impact hebben op de schoolresultaten.
 • Als eerste opvoeders van kinderen ontbreekt het die ouders zo ook aan enkele broodnodige basisvaardigheden om hun kinderen te ondersteunen. Zo wordt laaggeletterdheid van generatie op generatie doorgegeven.

Wat kan je doen om hen te ondersteunen? Hoe zorg je dat acties gedragen zijn door het hele team? Een hele uitdaging! We willen scholen helpen om een beter beleid voor meer geletterdheid te voeren. Met dit beleidsspel en de nodige tips kan je schoolteam aan de slag.

 • Doel: het spel Tijd voor Geletterdheid zet jouw team op weg:
  • met een beter bewustzijn over laaggeletterdheid,
  • met samen een beleid voor geletterdheid opstellen,
  • met het vormgeven van concrete acties om laaggeletterdheid aan te pakken.
 • Doelgroep: je kunt het spel uitvoeren met directieleden, secretariaatsmedewerkers, zorgcoördinatoren, preventieverantwoordelijken, leerlingenbegeleiders of CLB-medewerkers en leerkrachten van de verschillende graden, leden van de ouderraad.
 • Duur: het spel bestaat uit drie fases, die je op verschillende momenten kunt spelen. Duur: fase 1 (30 minuten), fase 2 (60 minuten), fase 3 (30 minuten).
 • Materiaal: je kunt alle uitleg en materiaal vinden in de bijlage onderaan de pagina.

Tijd voor Geletterdheid werd ontwikkeld in het kader van De Week van de Geletterdheid van 9 tot 15 september 2019 door Mediawijs, het Departement Onderwijs en Vorming, Vocvo, Netwerk Basiseducatie, Linc vzw, Klasse en Wablieft.

Meer info : https://mediawijs.be/tools/tijd-geletterdheid-geef-je-school-geletterdheidsbeleid

SupportManuel ou fiche pédagogiqueThemàtiquesOutils collaboratifs, Vivre ensemble, cyberharcèlement et discours de haineCiblesEnseignants/animateursOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.