Pedagogisch dossier sexting

Hoe ga jij als leerkracht met sexting om en hoe moet je reageren in bepaalde situaties? Dat is niet altijd even gemakkelijk. Deze lesvoorbereiding rond ‘sexting’ werd ontwikkeld voor leerlingen van het secundair onderwijs. In deze les willen we met de leerlingen aan de slag gaan rond het thema “online media en seksualiteit”. Zo gaan we onder meer: nadenken over welke foto’s je neemt en deelt stilstaan bij het “recht van afbeelding” reflecteren over respect empathie vertrouwen intimiteit & integriteit Met deze les willen we ervoor zorgen dat jongeren met voldoende autonomie maar ook een kritische geest beslissingen kunnen nemen wanneer het gaat over het nemen, ontvangen of (door)sturen van foto’s. Daarvoor hebben leerlingen zowel technische competenties als sociale vaardigheden nodig.

Meer info via : https://sextingopschool.mediawijs.be/dossiers/sextingschool-lesmap-secundair-onderwijs

SupportManuel ou fiche pédagogiqueThemàtiquesPornographie & sextingCiblesEnseignants/animateursOrganismeChild FocusLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.