Onderzoeksrapport van Apestaartjaren

Mediaraven en Mediawijs hielden samen het vergrootglas boven het mediagebruik en -bezit bij jongeren. Dit deden we aan hand van een vragenlijst bij een 20-tal middelbare en lagere scholen. In die vragenlijst bevroegen we jongeren over verschillende digitale thema’s: naar hun mediagebruik en -bezit uiteraard, maar ook naar wat ze denken over privacy, sexting, digitale, nieuwsconsumptie, sharenting en online burgerschap. Alle resultaten bundelden we in 3 onderzoeksrapporten.