Nieuwsdagboek

Hoe vaak zie, hoor, lees … jij nieuws?

Kunnen je leerlingen inschatten hoe vaak ze per dag in aanraking komen met nieuws? Waarschijnlijk geven de meeste leerlingen aan dat ze nauwelijks of zelfs nooit het nieuws volgen. Maar klopt dat beeld wel? Komen ze echt zo weinig in aanraking met nieuws?
Nieuws is overal om ons heen: we komen er elke dag wel eens mee in aanraking. Op sociale media of wanneer je de televisie aanzet en het journaal net begint. Nieuws is vaker aanwezig en toegankelijker dan veel leerlingen op het eerste zicht zouden denken.

Hou een week lang een nieuwsdagboek bij

Spreek daarom af dat de leerlingen een week of een dag lang bijhouden waar, wanneer, waarom en hoe ze nieuws tot zich nemen. Het gaat niet alleen om de officiële en geplande kanalen. Ook als je op internet min of meer per ongeluk op nieuws stuit, je ouders een nieuwsonderwerp bespreken, iemand je iets vertelt, je iets leest op Facebook of Twitter, dan telt dat mee. De leerlingen noteren gedurende een dag waar en hoe ze in aanraking komen met nieuws. Het is een ideale manier om kinderen en jongeren te laten stilstaan bij hun eigen mediagebruik: welke boodschappen ontvangen ze en hoe heeft dat een impact op hun leven?

Bespreek nadien zeker de nieuwsdagboeken in de klas. Vergelijk de antwoorden met de resultaten van tijdens de les. Volgen de leerlingen toch meer nieuws dan ze aanvankelijk hadden gedacht? En via welke kanalen is het vooral? Zijn er grote verschillen tussen de leerlingen? Wat valt er op? Zijn er trends? Welke boodschappen pikken ze op? Welk effect heeft dit op hen?

Download het onderaan

Mediawijs ontwikkelde het Nieuwsdagboek in het kader van Nieuws in de Klas.

Meer info: https://www.nieuwsindeklas.be/aan-de-slag-met-nieuws-in-de-klas/lesmateriaal/nieuwsdagboek/

SupportManuel ou fiche pédagogiqueThemàtiquesAnalyse, fiabilité et critique de l’info, Medias alternatifs et journalisme citoyen, Photos, vidéos et autres productions médiatiquesCiblesEnseignants/animateurs, Jeunes & enfantsOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.