Mediawegwijzer: Neen tegen cyberpesten

Wist je dat 1 op 10 jongeren recent slachtoffer werd van cyberpesten? En dat cyberpesten vaak zijn oorsprong vindt op school? Het is daarom belangrijk om als school een daadkrachtig en efficiënt anti-cyberpestbeleid te voeren met preventie, reactie en nazorg samen met alle leerkrachten, leerlingen en ouders.

De Mediawegwijzer Neen tegen Cyberpesten geeft je inzicht in de problematiek van cyberpesten en stelt een aantal maatregelen voor die je kunt inzetten op school.

Lees hem hieronder, download hem of bestel een papieren versie!

Een Mediawegwijzer is een thematisch infomagazine van Mediawijs voor leerkrachten. Voor dit magazine werkten we samen met MIOS-UAntwerpen. Illustraties Sarah Vanbelle.

SupportManuel ou fiche pédagogiqueThemàtiquesVivre ensemble, cyberharcèlement et discours de haineCiblesAutres adultes, Enseignants/animateursOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.