Mediawegwijzer: Het Privacy ABC

Datawijs met de AVG/GDPR

Meer en meer online diensten verzamelen onze gegevens en data. Dus moeten we beter weten hoe ze dat doen, wat verzameld wordt en hoe onze gegevens beschermd worden. Belangrijke onderdelen van Datawijsheid.

Eén van die beschermingen is de de AVG (algemene verordening gegevensbescherming, in het Engels: GDPR) die start op 25 mei 2018. Iedere instantie moet in de EU de spelregels daarvan naleven. Zo moeten ze verplicht transparant zijn over persoonsgegevens:

  • – welke ze verzamelen,
  • – hoe ze verwerkt worden,
  • – wie ze verwerkt,
  • – hoe ze opgeslagen en beveiligd worden.

Om jongeren over hun rechten te informeren, sloegen Mediawijs en de Gegevensbeschermingsautoriteit de handen in elkaar. Het resultaat is een educatief lespakket: De nieuwe privacywet van A tot Z op maat van leerkrachten, voor leerlingen uit de 1e, 2e en 3e graad middelbaar. Ons pakket zet in op het informeren en sensibiliseren van jongeren vanaf 12 jaar. Als leerkracht speel je hierin een cruciale rol. Je bent immers vaak een eerste aanspreekpunt voor problemen.

Aan de slag

Ons lespakket bestaat uit:

Alle elementen kunnen los van elkaar ingezet worden bij een toelichting of samen aan bod komen in een GDPR-themales.

  • De lesfiche biedt de leerkracht ondersteuning in het geven van een themales. Het biedt methodieken, oefeningen, voorbeelden, of stellingen aan en geeft structuur. In de bijlagen, vindt de leerkracht alle nodige informatie om zichzelf in te werken en de leerlingen van correcte antwoorden te voorzien.
  • Het vriendenboekje helpt leerkrachten uit de eerste of tweede graad secundair een klasdiscussie voeren. Zo staat achteraan het vriendenboekje, in de (fictieve) privacyverklaring dat de leerkracht de persoonsgegevens van diegenen die het boekje invullen mag verwerken.
  • Het extra visuele materiaal wordt aangeboden als extraatje voor de leerkracht, om de leerkracht z’n voorbeelden van persoonsgegevensverwerkingen te illustreren.
  • De poster is een visuele weergave van de theorie die in de educatieve video aan bod komt. Perfect voor op de muur of in de computerklas!

Kortom, puur ter illustratie en strikt als denkoefening, kan de leerkracht o.b.v. de leerlingen hun antwoorden, op een veilige, constructieve en educatief verantwoorde wijze aanbrengen ‘hoe persoonsgegevens verwerkt worden’ na het geven van toestemming, volgens de regels in een privacyverklaring. Gewapend met deze kennis, kunnen jongeren (vanaf 13 jaar) voor zichzelf uitmaken of dit al dan niet wenselijk is. Want, gegevensverwerkingen kunnen ook leuke dingen opleveren! En, soms wil je daar graag voor betalen met je persoonlijke info.

Opgelet: Het lespakket focust op jongeren en is een vereenvoudiging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omdat niet alle aspecten van de AVG relevant zijn voor jongeren, maakten we een selectie van de belangrijkste bepalingen voor hen. Maar informatie over de andere bepalingen, vind je hier.

Meer info : https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-privacy-abc

SupportManuel ou fiche pédagogiqueThemàtiquesIdentité numérique & vie privée, SécuritéCiblesAutres adultes, Enseignants/animateursOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.