Mediacoach tool: Inspirerende mediawijze praktijken op school

Inspirerende mediawijze praktijken op school

In deze interactieve video getuigen leerkrachten uit het secundair onderwijs in korte video’s over strategieën die ze hebben gehanteerd om hun leerlingen en collega’s mediawijzer te maken. Ze gaan ook in op de randvoorwaarden voor het realiseren van een mediawijs beleid op schoolniveau. De leerkrachten lichten toe vanuit welke nood ze hun project hebben opgezet, hoe dit verlopen is, welke moeilijkheden ze ondervonden en hoe ze hier oplossingen voor zochten en vonden. De video reikt naast de getuigenissen ook handvaten aan om in de eigen school het gesprek aan te gaan met collega’s en directie rond de diverse facetten van mediawijsheid die in de projecten aan bod komen.

De interactieve Mediacoach video is een afgeleid product van de opleiding Mediacoach. Tijdens de opleiding Mediacoach realiseren de deelnemers een project in hun eigen organisatie rond het thema mediawijsheid. 14 videogetuigenissen van leerkrachten over mediawijsheidsprojecten tonen wat ze als Mediacoach gerealiseerd hebben in secundaire scholen.

De getuigenissen van de video gaan over

leerlingen ‘Mediawijze leerlingen’
Mediawijze projecten gericht op leerlingen
collega’s
beleid ‘Mediawijs beleid’
Het uitzetten en implementeren van een mediawijs beleid in de school

Door in de video te klikken op het bijhorende icoon van een categorie ga je terug naar het overzicht van alle voorbeelden van deze categorie.

In elke categorie vind je een aantal getuigenissen.

Elke getuigenis bestaat uit drie delen

  • – een startsituatie en discussievragen
  • – een oplossing van de mediacoach
  • – tips van de mediacoach

De video openen? Gebruik dan deze link.

Je kan deze video’s op twee manieren gebruiken

  1. Je kan deze startsituatie individueel bekijken om inspiratie op te doen voor een mediawijs project op jouw school. De discussievragen fungeren dan als individuele reflectievragen en bieden structuur om een project vorm te geven bij een soortgelijke startsituatie. Nadien kunnen de oplossing en tips van de mediacoach jouw project nog extra verrijken.
  2. Je kan de video’s bekijken met jouw schoolteam of een mediawijze werkgroep binnen jouw school. Een mediawijs project is immers bij voorkeur een samenwerkingsproject. De discussievragen kunnen in dit geval het debat over mediawijsheid in de school openen en mogelijke opportuniteiten en pijnpunten bespreekbaar maken.

Meer info : https://mediawijs.be/mediacoachtool

SupportManuel ou fiche pédagogique, Production média (webdoc, site, vidéo, etc.)ThemàtiquesAppropriation et savoir-faire technique, elearning-enseignement-a-distance, Publicité & autres modèles économiquesCiblesEnseignants/animateursOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.