Lespakket «Think before you post!»

Dit is een lespakket over privacy op het internet. In het eerste deel krijgt de leerkracht achtergrondinformatie over de begrippen privacy en online-intimiteit en de activiteiten van jongeren op het internet, vooral op het gebied van communicatie. In het tweede deel volgen tien methodieken voor groepsgesprekken over thema’s in verband met privacy: intimiteit, anonimiteit, persoonlijke gegevens, e-reputatie, het recht op afbeelding… De groepsgesprekken vullen elkaar aan maar zijn niet gebonden aan een vaste chronologische volgorde. Doelstelling: Deze pedagogische tool maakt het mogelijk om met leerlingen van de 1e en 2e graad secundair onderwijs te werken rond het thema «bescherming van privacy en intimiteit» (al dan niet online). De tool helpt de leerkracht om dit thema te bespreken met de leerlingen.

SupportManuel ou fiche pédagogiqueThemàtiquesIdentité numérique & vie privéeCiblesEnseignants/animateurs, Jeunes & enfantsOrganismeChild FocusLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.