Lespakket «Stop cyberpesten»

Steeds meer jongeren worden geconfronteerd met het probleem cyberpesten. Het is niet altijd evident voor de scholen om een gepast antwoord te vinden op deze problematiek. Daarom ontwikkelde Child Focus een lespakket voor de 1e en 2e graad van het secundair onderwijs. Het lespakket helpt de scholen na te denken over cyberpesten. Het pakket bevat werkfiches, praktische methodieken en een beschrijving van het benodigde materiaal. Het stimuleert inzicht in het fenomeen maar ook de responsabilisering van jongeren via debat, dialoog en een wederzijds leerproces. Thema: Correct samenleven, respect, online communicatie, het recht op afbeelding… Doelgroep :Leerkrachten in de 1e en 2e graad secundair onderwijs.

Meer info : http://childfocus.be/nl/media-center/field_media_type/games-90/field_media_type/dossiers-pedagogiques-94

SupportManuel ou fiche pédagogiqueThemàtiquesVivre ensemble, cyberharcèlement et discours de haineCiblesEnseignants/animateurs, Jeunes & enfantsOrganismeChild FocusLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.