Is jouw wachtwoord veilig?

De expertise van CERT (Federaal cyber emergency team) werd gekoppeld aan de praktische kennis van Child Focus, met als resultaat een affiche met concrete tips om een veilig wachtwoord aan te maken. Alles is op maat van kinderen geschreven. Via 7 concrete tips kunnen kinderen enerzijds reflecteren over reeds bestaande wachtwoorden en krijgen ze inspiratie om hun wachtwoord nóg veiliger te maken. Als leerkracht kan je desgewenst met de affiche en postkaart verder werken via de online module : een tekentool waar de leerlingen zelf een veilig wachtwoord kunnen aanmaken. Doelstelling : Online wachtwoordtest en een tekentool op www.veilig-wachtwoord.be. Online tips over veilige wachtwoorden.

Meer info : http://www.veilig-wachtwoord.be/nl

SupportProduction média (webdoc, site, vidéo, etc.)ThemàtiquesIdentité numérique & vie privée, SécuritéCiblesJeunes & enfantsOrganismeChild FocusLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.