Interactieve video: Hé, het is oké over online seksualiteit

Interactieve video Hé, het is oké

We hebben de neiging om bij relaties en seksueel gedrag via nieuwe media, meteen het ergste te denken. Kinderen en jongeren experimenteren, dat hoort bij een normale seksuele ontwikkeling. Flirten gebeurt op een andere manier dan vroeger. Tot een paar jaar terug maakten we ons zorgen over het beeldmateriaal dat kinderen en jongeren opzoeken. Nu maken ze die foto’s en filmpjes ook zelf. Ze wisselen erotische berichtjes, spannende foto’s en filmpjes uit.

Dat betekent niet dat het allemaal onschuldig is of nooit voor problemen kan zorgen. Ze tasten de grenzen af van wat kan en wat niet kan. Maar hoe ga jij als leraar of begeleider van kinderen en jongeren om met deze situaties? Welke situaties laat je toe en welke niet? En hoe reageer je op deze situaties? Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Deze tool leert je bewust om te gaan met relaties en seksueel gedrag via nieuwe media. Aan de hand van zes criteria leer je situaties in te schatten en ken je er een vlag aan toe. Er wordt telkens ook een gepaste reactie geformuleerd.

Deze tool is een toepassing van het Vlaggensysteem van Sensoa en is een initiatief van Mediawijs en Sensoa i.s.m Pimento en LINC vzw.

Hoe ga je te werk?

Er zijn drie leeftijdscategorieën: 7 -11; 12-14 en 15-17. Als je op een leeftijdscategorie klikt, verschijnen verschillende illustraties die gelinkt zijn aan een situatie.

Klik op een illustratie en doorloop de 4 stappen.

  1. Lees de situatie.
  2. Ga na of de zes criteria van toepassing zijn op basis van de informatie die je hebt.
  3. Ga na welke vlag van toepassing is. Bij een groene vlag zijn alle criteria vervuld. Zijn één of meerdere criteria niet vervuld? Dan krijgt de situatie een gele, rode of zwarte vlag.
  4. Geef afhankelijk van de vlag een gepaste reactie. Bij een gele, rode en zwarte vlag moet je altijd reageren, maar zonder te veroordelen. Let erop dat je op het gedrag focust en niet op de persoon.

Download de handleiding en de situaties.

Meer informatie over de criteria, de vlaggen en de reactie vind je terug op www.vlaggensysteem.be.

Meer info : https://mediawijs.be/héhetisoké

SupportProduction média (webdoc, site, vidéo, etc.)ThemàtiquesPornographie & sextingCiblesAutres adultes, Enseignants/animateursOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.