Interactieve video: Auteurs- en portretrecht in het onderwijs

Als leerkracht ga je vaak aan de slag met afbeeldingen, muziek, foto’s, film en teksten van iemand anders. Al is het om een les voor te bereiden, een activiteit te plannen… Maar je mag niet zomaar het werk van anderen gebruiken. Vaak zijn deze werken auteursrechtelijk beschermd. Hoe weet je nu of een werk beschermd is? Of hoe vraag je toestemming aan iemand? En wanneer mag je een film vertonen? Of een boekfragment kopiëren en delen op een digitaal leerplatform? Mediawijs.be maakte een handig filmpje over auteurs- en portretrecht. Het is een praktische tool die je door middel van vragen naar het juiste antwoord leidt. Concrete voorbeelden bieden daarbij een houvast. Bijvoorbeeld:

Het schoolreglement kan rekening houden met het portretrecht. Ouders kunnen geïnformeerd worden dat foto’s van leerlingen, in het kader van de onderwijsactiviteiten, op bijvoorbeeld de schoolwebsite kunnen terecht komen. Maar enkel de vermelding in het schoolreglement is niet voldoende. Het is belangrijk dat ouders hun toestemming geven aan de school via een apart formulier. Volgende elementen moeten zeker worden opgenomen in het formulier: de afbeeldingen zullen enkel worden gebruikt in kader van de schoolcontext en schoolactiviteiten, waar de afbeeldingen geplaatst zullen worden (Facebook, website, schoolkrantje…), het doel en de rechten van de betrokkenen. Wanneer de ouders dit formulier ondertekenen geven ze in principe hun toestemming.

Zo kunnen ouders toestemming geven om foto’s die genomen zijn tijdens een bezoek aan de bib tijdens de jeugdboekenweek online te plaatsen op de schoolwebsite. De bib in kwestie mag deze foto’s niet op haar facebookpagina plaatsen aangezien de ouders hiervoor geen toestemming hebben gegeven. De bib neemt dan bijvoorbeeld beter een foto waarop de personen niet herkenbaar zijn.

Mag een school klasfoto’s online zetten? Neem eens een kijkje op MediaNest.

Tip: je kan in het document ook opnemen dat het belangrijk is dat ouders dit met hun kinderen bespreken. Wanneer kinderen ouder worden willen ze hier zelf ook graag over beslissen.

Let op! Ook leerkrachten zelf moeten hun toestemming geven. Dit hoeft niet schriftelijk te zijn het kan ook mondeling maar het mag niet dubbelzinnig zijn. Leerkrachten kunnen dit bijvoorbeeld tijdens een vergadering aangeven door hun hand op te steken wanneer de directeur dit vraagt.

Meer info : https://mediawijs.be/tools/auteursrecht-help-interactieve-affiche

SupportProduction média (webdoc, site, vidéo, etc.)ThemàtiquesAnalyse, fiabilité et critique de l’info, Appropriation et savoir-faire technique, Photos, vidéos et autres productions médiatiquesCiblesAutres adultes, Enseignants/animateursOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.