Ethiek van het gebruik van sociale media in de hulpverlening voor jongeren

Jongeren bereiken, begeleiden en opvolgen via sociale media in een hulpverleningstraject. Hulpverleners testen al enige jaren uit wat kan, mag en werkt. De coronacrisis en de lockdown heeft deze beweging enkel nog versneld. Maar die hulpverlening via sociale media roept toch ook wat ethische en juridische vragen op bij hulpverleners: Een jongere bevrienden op facebook die in een hulpverleningstraject zit, kan dat? En hoe reageer je dan op (eventueel verontrustende) posts van die jongere op sociale media platformen? Een hulpverleningsgesprek voeren via Facebook Messenger, kan dat wel op een platform dat niet per se gekend staat voor zijn respect voor privacy? … Als antwoord op deze en andere vragen en bezorgdheden probeert de UCLL, op vraag van Mediawijs, een kader te creëren om deze vragen en bezorgdheden bespreekbaar te maken, en om tot oplossingen en antwoorden te komen.

Meer info : https://e-inclusie.be/dossiers/dossier-digitale-inclusie/ethiek-gebruik-sociale-media-hulpverlening-jongeren

SupportAutreThemàtiquesDroit & éthiqueCiblesEnseignants/animateursOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.