EDUbox Data in de pers

Met de EDUbox Data in de pers laten VRT NWS, Mediawijs, RVO Society en imec vzw jongeren uit het middelbaar onderwijs kennismaken met de journalistiek van datagedreven verhalen: de datajournalistiek. De redactie van VRT NWS voelt namelijk elke dag dat het belangrijker wordt om verhalen te zoeken in de cijfers.

Een EDUbox is een educatieve tool van VRT NWS om jongeren op een andere manier te laten kennismaken met verschillende maatschappelijke thema’s en wordt ontwikkeld met expertpartners zoals Mediawijs. Naast met alle content die VRT NWS maakt op radio, tv, online en via sociale media, informeert en inspireert VRT NWS ook zo jongeren en stimuleert hen om zelf aan de slag te gaan.

EDUbox Data in de pers

De EDUbox geeft jongeren meer inzicht in hoe je data kan verzamelen, analyseren en visualiseren én hoe data een bron kunnen zijn voor een journalistiek stuk. De datajournalist van VRT NWS, Luc Pauwels, legt uit hoe hij dagelijks omgaat met data en wat hem dat al opgebracht heeft als journalist. Aan de hand van de verschillende stappen, ontdek je meer over datajournalistiek en ben je klaar om zelf eenvoudige dataprojecten op te starten.

 • – De EDUbox Data in de pers bestaat uit 4 delen
  • * een introductie
  • * theorie met filmpjes
  • * een oefening
  • * extra inspiratie
 • – Onder begeleiding van de leerkracht leren de leerlingen zelf data verzamelen en visualiseren.
 • – De EDUbox Data in de pers sluit aan bij tal van (vakoverschrijdende) eindtermen van het secundair onderwijs die gaan over kritisch denken, mediawijsheid, weerbaarheid en respect.
 • – De EDUbox Data in de pers werd ontwikkeld voor leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs (leerplannen: onderzoekscompetenties) en voor studenten hoger onderwijs.

Praktisch

 • – Om met de EDUbox aan de slag te gaan, heb je 2 tot 3 uren nodig.
 • – De deelnemers aan EDUbox moeten beschikken over een internetverbinding en een computer om een mini-bevraging op poten te zetten.
 • – De EDUbox Data in de pers is gratis te bestellen (tot einde voorraad) of te downloaden.
 • – Eén EDUbox kan ingezet worden in een groepje van 3 à 5 leerlingen.
 • – Er worden 4 exemplaren van de EDUbox Data in de pers in 1 pakket verstuurd, waarmee dan ongeveer 20 leerlingen tegelijkertijd aan de slag kunnen.
 • – Per leerkracht kan je 1 pakket (dus met 5 exemplaren van de EDUbox) bestellen.
 • – Lees de handleiding voor de leerkracht.
 • – Bijhorende filmpjes EDUbox Data in de pers

Er zijn ondertussen 4 EDUboxen beschikbaar voor onderwijs: Data in de pers, Democratie, Nepnieuws en Artificiële intelligentie.

Meer info : https://mediawijs.be/tools/edubox-data-pers

SupportProduction média (webdoc, site, vidéo, etc.)ThemàtiquesAnalyse, fiabilité et critique de l’infoCiblesEnseignants/animateursOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.