De Mediacoachopleiding

Mediacoach word je!

Een mediacoach integreert mediawijsheid en digitale geletterdheid in de eigen organisatie of werking. Hij of zij doet dit op een coachende manier met zijn of haar team van collega’s en medewerkers. De mediacoach is daarbij zowel hun inhoudelijk aanspreekpunt, als hun inspirator in hoe je hiermee pedagogisch met het publiek aan de slag gaat.

De Mediacoachopleiding is er voor professionelen die de rol van mediacoach willen opnemen en zich daarvoor willen vormen in de nodige competenties. De focus van de opleiding ligt voornamelijk op het realiseren van concrete activiteiten over (digitale) media en biedt daarenboven een theoretisch kader om te starten met diverse digitale media in de eigen werking. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers leren zelfstandig een project op te zetten binnen de eigen setting.

Dit traject startte in 2013 en wordt sinds 2016 gecoördineerd door Mediawijs, in samenwerking met LINC vzw, Mediaraven en Cultuurconnect. De opleiding wordt via Mediawijs geco-financierd door de Vlaamse ministers van Media en van Onderwijs en Vorming en kon al rekenen op ondersteuning van Evens Foundation en de Connecting Europe Facility van de Europese Commissie. Er is bovendien een wisselwerking met onze Franstalige partner Média Animation.

Voor wie is de Mediacoachopleiding?

Het doelpubliek van de opleiding bestaat uit professionelen die op een pedagogische manier werken met kinderen en jongeren, zoals

 • – leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs
 • – coördinatoren in het onderwijs (zorgcoördinatoren, verantwoordelijken voor communicatie of pedagogische ICT-coördinatoren)
 • – educatieve medewerkers van de bibliotheek
 • – educatieve medewerkers uit de sociaal-culturele sector
 • – …

Met die diverse professionele groepen in één opleiding stimuleren we samenwerking en uitwisseling van inspirerende invalshoeken.

Voorkennis: we gaan er vanuit dat je beschikt over een basiskennis digitale media, gemiddelde technische vaardigheden, en een affiniteit met en – vooral – enthousiasme over (digitale) media.

Opbouw Mediacoachopleiding

De opleiding Mediacoach duurt één jaar en bestaat uit 9 opleidingssessies, een online traject en een stageproject. 
We organiseren paralelle trajecten op verschillende locaties in Vlaanderen.

1/ De sessies:

Tijdens de sessies of contactmomenten staan praktijk en uitwisseling over mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretische luik van de MOOC (cf. infra). De sessies bestaan uit een vast inhoudelijk luik en een aantal keuzeworkshops. Bij het inschrijven kun je aangeven welke onderwerpen van de workshops je het meeste interesseren. Je kan ook zelf suggesties geven. Tijdens de sessies is er ook ruimte voor projectbegeleiding voorzien (cf. infra).

 • – Twee inleidende sessies
  • * Inleiding op mediawijsheid en mediacoach & coaching project
  • * Mediagebruik van kinderen en jongeren en burgerschap
 • – Vijf themasessies
  • * Media en relaties
  • *Mediaproductie
  • *Media en privacy & intervisie project
  • *Nieuwsmedia, informatie en reclame
  • *Media en spel
 • – Projectsessie: voorstelling van de stageprojecten voor de jury
 • – Inspiratiedag: slotdag met inspirerende workshops en sprekers en uitreiking van het competentiedocument.

2/ De Mediacoach MOOC

De theoretische kennis over mediawijsheid wordt grotendeels behandeld in een online traject (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen die via het flipping-the-classroom-principe en met extra toelichting van experts.

3/ Het stageproject

Tussen en na de sessies krijgen de deelnemers de tijd om de kennis die ze hebben opgedaan in de praktijk om te zetten. Ze realiseren elk een stageproject in hun werkomgeving, waarmee ze een tastbaar resultaat of een verandering in de organisatie te weeg brengen. De getuigenissen in de Mediacoach-tool geven een beeld van wat een project kan inhouden. Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een tijdsbesteding van 40 uur verspreid over het volledige traject.
Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die hem of haar coacht. De projectondersteuning wordt verweven doorheen de themasessies. Hiernaast is er ook zowel online als offline begeleiding voorzien in periodes zonder sessie.
Tijdens de voorlaatste sessie worden deze projecten voorgesteld en geanalyseerd. De deelnemers ontvangen feedback op hun project en – bij positief advies – het competentiedocument ‘Mediacoach’. De competenties zijn gebaseerd op het competentieprofiel ‘Mediacoach’.

Steun elkaar en blijf op de hoogte

 • – Lees meer op www.mediacoach.be.
 • – Via de facebookgroep van Mediacoach kunnen de (ex-)deelnemers van de Mediacoachopleiding vragen stellen en uitwisselen met elkaar, de begeleiders en mediacoaches uit voorgaande opleidingen.
 • – Er worden jaarlijks één of meerdere terugkommomenten voorzien voor afgestudeerde Mediacoaches en je kunt ook terecht op de andere events van de organisatoren.
 • – Er werd in 2015 een tool ontwikkeld om op schoolniveau aan de slag te gaan rond diverse mediacoachaspecten, zoals (sociaal) mediabeleid, integratie van digitale media in de les en communicatie via media.

Meer info : http://www.mediacoach.be

SupportAnimation ou formationThemàtiquesAppropriation et savoir-faire technique, Créer & partager des contenus, Jeux en ligne & applications, Publicité & autres modèles économiques, Rechercher & sélectionner de l’information en ligne, S'exprimer & communiquer, Se divertir & consommer, Se protéger & régulerCiblesEnseignants/animateursOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.