Cybersense

Met het lespakket Cybersense wordt gewerkt rond de thema’s online weerbaarheid en cyberpesten bij kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. De leerlingen worden betrokken in een groepsgesprek en krijgen opdrachten rond dit thema. Er wordt hen een straf staaltje netiquette bijgebracht!

  • Je kan meteen aan de slag met de elf lessen in de papieren bundel en de filmpjes op de bijhorende website.
  • Je krijgt ook tips en suggesties om gesprekken te voeren en achtergrondinformatie over cyberpesten en uitsluiting.

Je kunt het lespakket bestellen bij De Banier en krijgt er de toegang tot de online omgeving bij.

Je kunt ook kiezen voor een vorming over Cybersense. Via dat interactieve en participatieve vormingsprogramma simuleer en bekijk je samen allerlei online situaties. Pimento stelt op basis van jouw noden en vragen een vorming op maat samen. Een intensieve ervaring voor jouw groep, waarbij ze samen met jullie op zoek gaan naar wat boeit, beweegt en raakt.

Pimento werkte voor de Nederlandstalige versie van Cybersense samen met Ariel Trust, een organisatie uit Liverpool, die de originele versie van Cybersense lanceerde 2015. Voor de vertaling kregen ze de steun van Evens Foundation.

Workshop

  • Gegeven door: Pimento
  • Doelgroep: leerlingen 5de-6de leerjaar
  • Max aantal personen per vorming: 25 lln max a-stroom, 15lln max b-stroom
  • Duur: ± 3-4 uur
  • Contactgegevens: +32 3 336 99 99, info@pimento.be

Meer info : https://mediawijs.be/tools/cybersense

Ariel Trust

SupportManuel ou fiche pédagogiqueThemàtiquesVivre ensemble, cyberharcèlement et discours de haineCiblesEnseignants/animateursOrganismeMediawijsLanguenl

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.