Foto’s, video’s & andere mediaproducten

 • fr
 • nl
 • de
 • Leerkrachten/begeleiders 91
 • Kinderen en jongeren 60
 • Ouders 43
 • Andere volwassenen 48
 • Begeleide activiteit of vorming 40
 • Campagne 10
 • Handleiding 45
 • Mediaproduct (webdocumentaire, website, video, enz.) 48
 • Andere 10

SQUEEZE

Cibles
 • Leerkrachten/begeleiders
 • Kinderen en jongeren
Supports
 • Begeleide activiteit of vorming
 • Mediaproduct (webdocumentaire, website, video, enz.)
nl

SQUEEZE is een methode van JES vzw over online identiteit met een vaste duur van 100 minuten. Concreet testen tieners van 10 tot 13 jaar oud individueel het prototype van het nieuwe online-platform ‘Squeeze’ op tablets of laptops uit, om vervolgens op basis van hun feedback en specifieke situaties in groep of klasverband te reflecteren over hun gedrag online en het gebruik van sociale media.

Squeeze, een serious game over online identiteit

Je vois, je vois… et toi?

Cibles
 • Leerkrachten/begeleiders
 • Kinderen en jongeren
Supports
 • Begeleide activiteit of vorming
fr

Nous voyons chaque jour des milliers d’images sur Instagram, Facebook, dans le journal, à la télévision, … Les voyons-nous vraiment toutes? Les regardons-nous véritablement en détail? Et savons-nous analyser quelles informations ces images nous transmettent, quels messages elles véhiculent ? Durant ce workshop, les élèves apprennent à analyser les images et à les interpréter. Ils se concentrent à la fois sur le sujet et sur la composition de l’image, et doivent eux-mêmes produire des photos et réaliser une ‘une’ de journal, dans laquelle leur image vient renforcer un message.

Nieuwsdagboek

Cibles
 • Leerkrachten/begeleiders
 • Kinderen en jongeren
Supports
 • Handleiding
nl

Hoe vaak zie, hoor, lees … jij nieuws?

Kunnen je leerlingen inschatten hoe vaak ze per dag in aanraking komen met nieuws? Waarschijnlijk geven de meeste leerlingen aan dat ze nauwelijks of zelfs nooit het nieuws volgen. Maar klopt dat beeld wel? Komen ze echt zo weinig in aanraking met nieuws?
Nieuws is overal om ons heen: we komen er elke dag wel eens mee in aanraking. Op sociale media of wanneer je de televisie aanzet en het journaal net begint. Nieuws is vaker aanwezig en toegankelijker dan veel leerlingen op het eerste zicht zouden denken.

Hou een week lang een nieuwsdagboek bij

Spreek daarom af dat de leerlingen een week of een dag lang bijhouden waar, wanneer, waarom en hoe ze nieuws tot zich nemen. Het gaat niet alleen om de officiële en geplande kanalen. Ook als je op internet min of meer per ongeluk op nieuws stuit, je ouders een nieuwsonderwerp bespreken, iemand je iets vertelt, je iets leest op Facebook of Twitter, dan telt dat mee. De leerlingen noteren gedurende een dag waar en hoe ze in aanraking komen met nieuws. Het is een ideale manier om kinderen en jongeren te laten stilstaan bij hun eigen mediagebruik: welke boodschappen ontvangen ze en hoe heeft dat een impact op hun leven?

Bespreek nadien zeker de nieuwsdagboeken in de klas. Vergelijk de antwoorden met de resultaten van tijdens de les. Volgen de leerlingen toch meer nieuws dan ze aanvankelijk hadden gedacht? En via welke kanalen is het vooral? Zijn er grote verschillen tussen de leerlingen? Wat valt er op? Zijn er trends? Welke boodschappen pikken ze op? Welk effect heeft dit op hen?

Download het onderaan

Mediawijs ontwikkelde het Nieuwsdagboek in het kader van Nieuws in de Klas.

Nieuws in de Klas

Cibles
 • Leerkrachten/begeleiders
Supports
 • Handleiding
 • Mediaproduct (webdocumentaire, website, video, enz.)
nl

Nieuws in de Klas is de mediawijze campagne voor kinderen en jongeren in het onderwijs over nieuws. Die is bruikbaar in alle onderwijsvormen vanaf de derde graad van het lager onderwijs. De campagne bestaat uit:

 • Educatief en lesmateriaal:
  • – ​De online les ‘Iedereen Journalist‘: Iedereen Journalist bestaat uit vier onderdelen en een reflectiehoofdstuk. Elk onderdeel bestaat uit
   • * een theoretisch filmpje waarin en theoretisch filmpje waarin Prof. Baldwin Van Gorp (KULeuven) meer inzicht geeft over de algemene principes van journalistiek, nieuwsdragers, nieuwsgaring en de praktijk,
   • * een prakijkfilmpje waarin zes journalisten je meenemen in de wondere wereld van het nieuws, uitleggen wat journalistiek voor hen betekent, wat de voor- en nadelen zijn van een medium en hoe een bepaald nieuwsfeit tot stand gekomen is en
   • * discussievragen en opdrachten over de rol van journalisten, hoe nieuws gemaakt wordt en nog veel meer.
  • – De affiche ‘Betrouwbare info of toch fake?
  • – De educatieve pakketten ‘Fake News‘, ‘Beelden in het nieuws‘, ‘Verkiezingen in het nieuws‘ en nog veel ander lesmateriaal
  • – De EDUboxen Nepnieuws en Data in de Pers
  • – De zelftest Welk soort nieuwsgebruiker ben jij?
 • Een week een dagelijks kranten- en tijdschrijftenpakket in de klas
  scholen en leerkrachten van het lager en secundair onderwijs kunnen 1 schoolweek (5 dagen) per jaar beschikken over een gratis papieren nieuwspakket per klas per dag. Per dag ontvang je met het papieren nieuwspakket: 1 exemplaar van Metro, 2 exemplaren van De Tijd, 3 exemplaren van De Standaard, 3 exemplaren van Het Belang van Limburg, 3 exemplaren van Gazet van Antwerpen, 3 exemplaren van De Morgen, 3 exemplaren van Het Laatste Nieuws en 3 exemplaren van Het Nieuwsblad. Er wordt per pakket ook 1 exemplaar van Humo en Knack voorzien (geleverd op woensdag). Elk papieren nieuwspakket bestaat dus uit 21 kranten per dag en 2 magazines per week.
 • Een digitaal nieuwspakket
  Samen met het papieren pakket kun je voor je klas een gezamenlijke log-in krijgen voor de digitale kranten en magazines via de websites www.tijd.be, www.standaard.be, www.hbvl.be, www.gva.be, www.demorgen.be, www.hln.be, www.nieuwsblad.be, www.knack.be en www.humo.be. Een gezamenlijke login voor deze websites kan worden aangevraagd via het bestelformulier op www.nieuwsindeklas.be. De geldigheidsperiode van de logins wordt gekoppeld aan de startdata voor de papieren nieuwspakketten.
 • Themadossiers van specifieke nieuwssites:
  Naast de digitale kranten en magazines, zitten er voortaan ook online themadossiers van de nieuwssites binnen Media.21 in het digitaal nieuwspakket. In deze dossiers worden artikels van de verschillende nieuwssites over een bepaald thema naast elkaar gelegd en vergeleken. De themadossiers van Apache, Charlie Magazine, DeWereldMorgen.be, Doorbraak.be, MO*/MO.be, newsmonkey, rekto:verso en StampMedia kan je het hele schooljaar door gratis raadplegen.  Je hoeft hiervoor geen login aan te vragen.

De projectpartners

 • Mediawijs coördineert en zorgt voor educatief materiaal,
 • Vlaamse Nieuwsmedia, WEMEDIA, Media.21, Metro, VRT en VIAA brengen nieuwsmedia tot in de klas,
 • de Vlaamse Minister van Media zorgt voor finanicering.

Lees meer over Nieuws in de Klas!

Ik zie, ik zie… waar jij naar kijkt

Cibles
 • Leerkrachten/begeleiders
 • Kinderen en jongeren
Supports
 • Begeleide activiteit of vorming
nl

We kijken alle dagen naar duizenden beelden via Instagram, Facebook, het journaal, de krant,… Maar zien we de beelden nog echt? Hebben we wel echt naar de beelden gekeken? En hebben we er een idee van hoe beelden informatie geven, opvattingen bevestigen of versterken? In deze workshop leren de leerlingen grondiger te kijken en beelden te lezen. Ze leren zowel naar de inhoud als naar de compositie van een beeld te kijken. En ze gaan ook zelf aan de slag en maken een krantenpagina met beeld en tekst die elkaar versterken.

Interactieve video: Auteurs- en portretrecht in het onderwijs

Cibles
 • Leerkrachten/begeleiders
 • Andere volwassenen
Supports
 • Mediaproduct (webdocumentaire, website, video, enz.)
nl

Als leerkracht ga je vaak aan de slag met afbeeldingen, muziek, foto’s, film en teksten van iemand anders. Al is het om een les voor te bereiden, een activiteit te plannen… Maar je mag niet zomaar het werk van anderen gebruiken. Vaak zijn deze werken auteursrechtelijk beschermd. Hoe weet je nu of een werk beschermd is? Of hoe vraag je toestemming aan iemand? En wanneer mag je een film vertonen? Of een boekfragment kopiëren en delen op een digitaal leerplatform? Mediawijs.be maakte een handig filmpje over auteurs- en portretrecht. Het is een praktische tool die je door middel van vragen naar het juiste antwoord leidt. Concrete voorbeelden bieden daarbij een houvast. Bijvoorbeeld:

Het schoolreglement kan rekening houden met het portretrecht. Ouders kunnen geïnformeerd worden dat foto’s van leerlingen, in het kader van de onderwijsactiviteiten, op bijvoorbeeld de schoolwebsite kunnen terecht komen. Maar enkel de vermelding in het schoolreglement is niet voldoende. Het is belangrijk dat ouders hun toestemming geven aan de school via een apart formulier. Volgende elementen moeten zeker worden opgenomen in het formulier: de afbeeldingen zullen enkel worden gebruikt in kader van de schoolcontext en schoolactiviteiten, waar de afbeeldingen geplaatst zullen worden (Facebook, website, schoolkrantje…), het doel en de rechten van de betrokkenen. Wanneer de ouders dit formulier ondertekenen geven ze in principe hun toestemming.

Zo kunnen ouders toestemming geven om foto’s die genomen zijn tijdens een bezoek aan de bib tijdens de jeugdboekenweek online te plaatsen op de schoolwebsite. De bib in kwestie mag deze foto’s niet op haar facebookpagina plaatsen aangezien de ouders hiervoor geen toestemming hebben gegeven. De bib neemt dan bijvoorbeeld beter een foto waarop de personen niet herkenbaar zijn.

Mag een school klasfoto’s online zetten? Neem eens een kijkje op MediaNest.

Tip: je kan in het document ook opnemen dat het belangrijk is dat ouders dit met hun kinderen bespreken. Wanneer kinderen ouder worden willen ze hier zelf ook graag over beslissen.

Let op! Ook leerkrachten zelf moeten hun toestemming geven. Dit hoeft niet schriftelijk te zijn het kan ook mondeling maar het mag niet dubbelzinnig zijn. Leerkrachten kunnen dit bijvoorbeeld tijdens een vergadering aangeven door hun hand op te steken wanneer de directeur dit vraagt.

Mediawegwijzer: Beelden lezen en schrijven

Cibles
 • Leerkrachten/begeleiders
 • Andere volwassenen
Supports
 • Handleiding
nl
Mediawegwijzer Beelden lezen en schrijven

Beelden zeggen vaak meer dan duizen woorden. Ze zijn onze eerste bron van informatie, verleiding of expressie. Om de wereld van vandaag en morgen te begrijpen én om er deel van uit te maken, is beelden leren “lezen en schrijven” of  werken aan beeldgeletterdheid een must!

Met de Mediawegwijzer Beelden Lezen en Schrijven daagt Mediawijs je uit om beelden van foto’s, films, cartoons, schilderijen … centraal te plaatsen in je les. Gebruik beelden niet enkel als illustratie bij de teksten, maar als onderwerp om kritisch te bekijken, de betekenis ervan te lezen, er zelf betekenis aan te geven of om ermee te communiceren.

Download hem of bestel een papieren versie!

Een Mediawegwijzer is een thematisch infomagazine van Mediawijs voor leerkrachten. Illustraties: Sarah Vanbelle

Interactieve video: Beeldtaal voor onderwijs

Cibles
 • Leerkrachten/begeleiders
 • Andere volwassenen
Supports
 • Mediaproduct (webdocumentaire, website, video, enz.)
nl
Beeldtaal

Mediawijs bracht wat beeldtaal is, waarom het belangrijk is en hoe je ermee aan de slag kan in beeld in een interactieve video voor leerkrachten. regisseur Stijn Coninx, monteur Philippe Ravoet en cameraman Danny Elsen vertellen ons elk vanuit hun metier hoe ze het beeld manipuleren. In de video gaan ze aan de slag met Kadrage, Perspectief, Licht en Kleur, Montage en Geluid en Muziek, een praktische variatie op de bouwstenen van beeldtaal.

Interactieve video Beeldtaal

Met ondersteuning van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid.

Online Training in Beeld voor leerkrachten

Cibles
 • Leerkrachten/begeleiders
Supports
 • Mediaproduct (webdocumentaire, website, video, enz.)
nl
Training in Beeld

Beelden zijn overal. Jongeren moeten hier leren mee omgaan: al kijkend, al doende en al spelend! Maar hoe doe je dat? In vijf video’s leggen we jou de basis uit, met enkele experimenten en opdrachten voor in de klas.

1. Elk beeld vertelt een verhaal

Bekijk de video elk beeld vertelt een verhaal
Zelf aan de slag? Check deze experimenten die je in de klas of daarbuiten kan uittesten!

2. Beelden manipuleren

Bekijk de video Beelden manipuleren
Zelf aan de slag? Check deze experimenten die je in de klas of daarbuiten kan uittesten!

3. Hier spreekt men beeldtaal

Bekijk de video Hier spreekt men beeldtaal
Zelf aan de slag? Check deze experimenten die je in de klas of daarbuiten kan uittesten!

4. Leren kijken naar beeld

Bekijk de video Leren kijken naar beeld
Zelf aan de slag? Check deze experimenten die je in de klas of daarbuiten kan uittesten!

5. Aan de slag

Bekijk de video Aan de slag
Echt zelf aan de slag? Check deze experimenten die je in de klas of daarbuiten kan uittesten!

Mind over Media: online tool en 9 lessen over propaganda

Cibles
 • Leerkrachten/begeleiders
 • Kinderen en jongeren
 • Andere volwassenen
Supports
 • Handleiding
 • Mediaproduct (webdocumentaire, website, video, enz.)
nl
Mind over Media

“Het is nooit eerder zo belangrijk geweest om de complexe rol van propaganda in de samenleving te onderzoeken.”

Binnen het project Mind Over Media EU werden negen lessen ontwikkeld en getest door Renee Hobbs van het Media Education Lab en Bert Pieters van Mediawijs – Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid.
De activiteiten zijn een aanvulling op de leerervaring bij het online platform www.mindovermedia.be.

De lessen zetten studenten aan om:

 • te discussiëren over definities van propaganda;
 • gemeenschappelijke propagandatechnieken te identificeren
 • historische en hedendaagse propaganda te bespreken
 • voorbeelden van hedendaagse propaganda te onderzoeken en analyseren;
 • voorbeelden van nieuwe vormen van propaganda op online media te zoeken en te delen;
 • interpretaties van mediaberichten te delen en te bespreken;
 • na te denken over mogelijke gunstige, goedaardige of schadelijke impact op individuen en de samenleving;
 • de context van propaganda te evalueren;
 • na te denken over de sociale verantwoordelijkheden van degenen die propaganda creëren en consumeren.

Overzicht lessen

 1. Propaganda definiëren
  Er bestaan veel definities van propaganda, die allemaal gemeenschappelijke elementen bevatten en een weergave vormen van veranderende tijden en contexten
 2. Propagandatechnieken herkennen
  Hoewel het vele vormen kan aannemen, kun je propaganda herkennen aan het gebruik van technieken die sterke emoties opwekken, ideeën vereenvoudigen, inspelen op de noden van het publiek, en tegenstanders aanvallen
 3. Delen, of Niet Delen?
  Het is belangrijk om bewust na te denken over de mogelijke voor- en nadelen van propaganda wanneer mensen deelnemen aan het verspreiden van propaganda via sociale netwerken
 4. Waar vind je propaganda?
  Het kan lastig zijn om propaganda te herkennen wanneer het verborgen zit in entertainment, educatie, of het nieuws, omdat we het daar niet verwachten
 5. Propaganda kritisch analyseren
  Analyseer propaganda aan de hand van kritische vragen om de auteur, het doel en onderwerp van de boodschap te identificeren, en bekijk verschillende mogelijke interpretaties en reacties
 6. Maak je eigen propaganda
  In deze les maken jongeren zelf propaganda, een actieve introductie in de verschillende propgandatechnieken. Belangrijk is te achterhalen waarom je je laat overtuigen door een bepaalde campagne.
 7. Verkiezingen en propaganda
  Hoe gaan de verschillende politieke partijen te werk om de kiezer overtuigen om voor hun partij te stemmen?
 8. De kracht van woorden
  Woorden kunnen ons op een subtiele manier beïnvloeden. Politici, journalisten, reclamemakers, … proberen onze gedachten en gedrag vaak bewust te sturen met metaforen en eufemismen.
 9. Een campagne voor de goede zaak
  Propaganda werkt zelden direct. Sensibiliseringscampagnes en propaganda werken pas echt als de boodschap regelmatig herhaald wordt én als de boodschap heel toegepast is op een specifieke doelgroep

Credits
‘Mind Over Media: Analyzing contemporary propaganda’ werd ontwikkeld door het Media Education Lab (met Renee Hobbs, Kaylen Shimoda, Frank Baker, Jonathan Friesem, Sandy McGee en Lili Schlesseris) en Holocaust Memorial Museum (met David Klevan en JoAnna Wasserman) in de Verenigde Staten als educatieve ondersteuning van de tentoonstelling ‘State of Deception: The Power of Nazi Propaganda’. Webdesign en productiediensten werden verzorgd door Night Kitchen Interactive.
‘Mind over Media in EU – Hoe worden we beïnvloed’ is een initiatief van de Evens Foundation met Association for Communication and Media Culture (Kroatië), Center for Citizenship Education (Polen), Finnish Society on Media Education (Finland), Mediawijs (België), Mediawise Society (Roemenië), and Media Maker / Citizen Press (Frankrijk).
‘Mind over Media in EU’ is een ‘Media Literacy for All’-pilootproject gecofinancierd door de European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology als onderdeel van het Pilot Project – Media Literacy For All Grant agreement no LC-00644630. De informatie en meningen op deze website zijn die van de auteur(s) en geven niet noodzakelijk de officiële mening van de Europese Unie weer. Noch de instellingen en organen van de Europese Unie, noch enige persoon die namens hen optreedt, kan verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat van de informatie die erin is vervat.

Musée BELvue

itué au cœur de Bruxelles, le BELvue est à la fois le musée de la Belgique et son histoire et un centre pour la démocratie. Géré par la Fondation Roi Baudouin, le BELvue a été créé comme un lieu où les visiteurs, et plus particulièrement les jeunes, peuvent découvrir et mieux comprendre la Belgique, son […]

JES vzw

JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

Belvue

BELvue museum

BELvue is het Museum over België en zijn geschiedenis en een centrum voor democratie. eduBEL, de Educatieve Dienst van BELvue, verzorgt educatieve en interactieve activiteiten voor talrijke doelgroepen (scholen, families, bijzondere publieken…)

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.
Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.
Daarvoor
– start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld,
– inspireert Mediawijs het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling,
– stimuleert Mediawijs digitaal en mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes,
– houdt Mediawijs de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van ict, media en digitale en mediawijsheid,
– en speelt Mediawijs een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.