Informatie online opzoeken & selecteren

Het internet wordt de belangrijkste informatiebron die door iedereen wordt geraadpleegd, vooral vanwege zijn snelheid en eenvoud. De zoekresultaten kunnen echter talrijk zijn en het is niet altijd makkelijk om er je weg in te vinden. De specifieke werkwijze van elke zoekmachine en haar algoritmen en het inschatten van de betrouwbaarheid van de informatie kunnen het opzoeken en selecteren van informatie bemoeilijken.