Een podcast van Betternet die ouders geruststelt en tips geeft over hoe om te aan met het digitale mediagebruik van hun kinderen.

In 2024 is het begeleiden van een kind bij de digitale ontdekkingstochtgeen eenvoudige taak voor een ouder. De samenleving legt vandaag veel verantwoordelijkheden bij ouders, zowel op opvoedkundig, emotioneel als sociaal vlak. Bovendien staan de media vol met uiteenlopende perspectieven en adviezen, waardoor het steeds moeilijker is voor ouders om de weg te vinden en te weten wat ze moeten doen als hun kinderen de digitale wereld binnenstappen.

Heel wat ouders verliezen het vertrouwen in zichzelf omdat ze denken dat ze niet de nodige vaardigheden hebben om deze ontwikkelingen aan te pakken en niet weten hoe ze deze vaardigheden kunnen verwerven

Daarom wil Betternet ouders ondersteunen die zich afvragen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen kunnen genieten van het internet, zich kunnen ontwikkelen, kunnen verkennen en ontdekken, maar ook de risico’s zo klein mogelijk kunnen maken. Betternet wil ook ouders die zich deze vraag niet stellen bewustmaken en hen overtuigen om dit aan te pakken vanuit betrokkenheid en een positieve boodschap.

Samen voor een beter internet

In het kader van Safer Internet Day 2024, bundelen Child Focus, Mediawijs, Mediawijs en de Conseil Superieur de l’Education aux Medias hun krachten voor de lancering van de podcast Digitaal ouderschap
Onder het motto Samen voor een beter internetzetten deze vier Belgische partners, die samen het Belgian Safer Internet Centre Betternet vormen, zich in om ouders van kinderen te informeren en te ondersteunen bij het begeleiden van hun kinderen in hun digitale activiteiten.
Alle ouders voelen zich vaak machteloos tegenover de digitale evoluties, maar dit geldt des te meer voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Vanwege hun kwetsbaarheid worden deze kinderen blootgesteld aan nog complexere uitdagingen en vaak scherpere risico's.
Al deze thema’s worden behandeld in de drie afleveringen van de podcast, die beschikbaar is op alle podcastplatforms. De podcast ontkracht veel vooroordelen over sociale media, maar heeft ook oog voor de bijbehorende risico's. De afleveringen willen ouders geruststellen, hen informeren en hen ook zelf aan het woord laten, zodat ze zich gesterkt voelen in hun opvoedende rol.

Digitaal ouderschap

Want digitale opvoeding is ‘gewoon’ opvoeding. Het is de digitale vertaling van thema’s die belangrijk zijn in elke opvoeding, Het gaat over sociale vaardigheden, niet om technische kennis. Kinderen verwachten van volwassenen empathie, aanmoediging, vertrouwen, hoop, tijd en actie. Niet toevallig dingen die niet exclusief verbonden zijn met digitale vaardigheden, maar essentieel zijn in elk sociaal contact
De nieuwe generaties, die we liever niet als "digital natives" willen bestempelen, maar die wel zijn geboren in een digitaal verbonden wereld, maken geen onderscheid meer tussen "virtueel" en "echt". Geen verschil tussen de digitale wereld en de offline wereld. Die lopen in elkaar over, vullen elkaar aan en maken integraal deel uit van hun leven sinds hun geboorte.
Maar ook deze generatie kinderen heeft nog duidelijk behoeften. Ze willen leren over effectieve communicatie, duurzame en respectvolle relaties, het stellen van persoonlijke grenzen en het respecteren van die van anderen, kritisch denken en veerkracht.

Kinderen online begeleiden

Het begeleiden van je kind blijft dus essentieel zodat hij of zij goed kan opgroeien en de juiste vaardigheden kan verwerven, zowel op het speelplein als op een sociaal netwerk, in een videogame of op school. Ouders moeten belangstelling tonen voor de online activiteiten van hun activiteiten, vragen stellen over wat kinderen doen online en proberen om ook online samen leuke momenten delen, door bijvoorbeeld samen videogames te spelen of video's op TikTok te bekijken. Dat zorgt voor vertrouwen waardoor ook delicate situaties zoals cyberpesten of het ongewild delen van persoonlijke informatie besproken, vermeden of aangepakt kunnen worden.

Concreet biedt elke aflevering van de podcast "Digitaal ouderschap" een ongedwongen gesprek tussen een ouder en een expert op het gebied van mediaopvoeding. Elke aflevering probeert antwoorden te geven op vragen van ouders over het digitale mediagebruik van hun kinderen, de risico's waarmee ze worden geconfronteerd (ongewenst delen van persoonlijke informatie en intieme beelden, cyberpesten, grooming, sextortion, enz.) en wat je kan doen om kinderen en jongeren te helpen omgaan met deze risico's. De experts sluiten elke aflevering af met tips hoe je ervoor kan zorgen dat elk kind zich ook online kan ontplooien en kan uitgroeien tot creatieve, kritische, solidaire en zelfstandige internetgebruikers.

Kortom, Betternet biedt ouders met deze podcast een nieuwe bron van informatie in een flexibel format waar ze naar kunnen luisteren op het moment dat zij dat willen en dat het hen past. De podcasts geeft op een geruststellende en vriendelijke toon een antwoord op de vragen en zorgen van ouders over het digitale mediagebruik van hun kinderen.

Ontdek hier de podcast ici.

Auteur

Paola Rando

Child Focus