Redactioneel charter over de content van betternet.be

Betternet.be is een catalogus met verwijzingen naar Belgische initiatieven inzake digitale mediaopvoeding en preventie voor een Beter Internet voor jongeren en kinderen, gecoördineerd door het B-BICO-Consortium.

Deze catalogus is niet alomvattend. Hij bestaat uit een opsomming van initiatieven die door de verantwoordelijke organisaties op de betternet.be site werden geplaatst en die, al is het maar door één enkel lid van het B-BICO-consortium, zijn gevalideerd.

 

Validatiecriteria van een initiatief binnen Betternet.be

Gelet op de bedoelingen en doelstellingen van betternet.be, namelijk het verzamelen, in deze catalogus, van Belgische initiatieven inzake digitale mediaopvoeding en preventie voor een Beter Internet voor jongeren en kinderen, worden volgende criteria toegepast.

Het initiatief moet:

– Op een of andere manier betrekking hebben op het gebruik van digitale media door jongeren en kinderen.

– Gericht zijn ofwel op de jongeren en de kinderen zelf, ofwel op de (groot)ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, opvoeders of éénder welke persoon die zich met jongeren of kinderen bezighoudt.

– Uitgaan van non-profit organisaties of van overheidsinstellingen.

– Online bestaan, onder een vorm (webpagina, artikel, bericht, site, …) waarnaar verwezen kan worden op Betternet.be via een URL.

– Geen opmerkingen van racistische, gewelddadige, pornografische of beledigende aard bevatten.

– Opgelijst worden zonder financiële compensatie of andere vorm van vergoeding.

Het valideren van een initiatief garandeert geenszins de kwaliteit (pedagogische, informatieve)ervan maar enkel het feit dat het beantwoordt aan bovenvermelde verwijzingscriteria.

 

Taken van de initiatiefnemende organisatie

Het is de taak van elke initiatiefnemende organisatie om:

– De correcte gegevens in verband met het initiatief in te voeren.

– De meest relevante subthema’s met betrekking tot het initiatief te kiezen.

– Erover te waken dat de informatie over de organisatie of opgelijste initiatieven geüpdatet wordt.

– Op een beknopte en foutloze manier te schrijven.

– De potentiële mede-initiatiefnemers in de beschrijving van het initiatief te vermelden in geval van partnerschap.

– In elk taalformulier (NL, FR, DE) naar het initiatief te verwijzen indien het initiatief in verschillende talen bestaat.

Geen enkele verwijzing op betternet.be mag leiden tot een financiële vergoeding. Het online zetten van informatie impliceert dat de initiatiefnemende organisatie deze informatie updatet en dus ook verwijderd wanneer de informatie verouderd is.

 

Taken van de leden van het BBICO.BE-consortium

De leden van het consortium hebben de hoedanigheid van content editor van de betternet.be site. Ze krijgen een editorsaccount en een wachtwoord toegewezen.

Deze editors hebben de bevoegdheid om:

– Een of meerdere initiatieven aan de catalogus toe te voegen.

– De door derden voorgestelde initiatieven te valideren.

De leden van het BBICO.be-consortium kunnen als content editors van deze site niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet updaten van de door derden opgelijste initiatieven of van de content van de initiatieven zelf.