Afspraken over Betternet.be

De databank is niet alomvattend. Hij bestaat uit een opsomming van initiatieven die door de verantwoordelijke organisaties op de betternet.be-site werden geplaatst en die door minstens één enkel lid van B-BICO zijn gevalideerd.

Criteria voor een initiatief op Betternet.be

In het kader van de doelstelling van Betternet.be (zie boven) passen we volgende criteria toe.

Elk initiatief moet:

 • op één of andere manier betrekking hebben op het gebruik van digitale media door kinderen en jongeren,
 • voor de kinderen en jongeren zelf of voor de (groot)ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, opvoeders of andere begeleiders van kinderen of jongeren zijn,
 • uitgaan van een non-profit organisatie of overheidsinstelling,
 • online staan, zodat je er op Betternet.be naar kunt linken,
 • vrij zijn van alle opmerkingen van racistische, gewelddadige, pornografische of beledigende aard,
 • toegevoegd worden zonder financiële compensatie of andere vorm van vergoeding.

Het valideren van een initiatief garandeert geenszins de kwaliteit (pedagogische, informatieve) ervan, maar enkel het feit dat het beantwoordt aan bovenvermelde criteria.

Taken van de organisatie die een initiatief toevoegt

Het is de taak van elke initiatieftoevoegende organisatie om:

 • de correcte gegevens in verband met het initiatief in te voeren,
 • de meest relevante subthema’s voor het initiatief te kiezen,
 • erover te waken dat de informatie over de organisatie of initiatieven geüpdatet wordt,
 • op een beknopte en foutloze manier te schrijven,
 • de potentiële mede-initiatiefnemers in de beschrijving van het initiatief te vermelden in geval van partnerschap,
 • in elk taalformulier (NL, FR, DE) naar het initiatief te verwijzen indien het initiatief in verschillende talen bestaat.

Geen enkele verwijzing op betternet.be mag leiden tot een financiële vergoeding. Het online zetten van informatie impliceert dat de initiatieftoevoegende organisatie de informatie updatet en dus ook verwijdert, wanneer de informatie verouderd is.

Taken van de leden van B-BICO

De leden van het consortium zijn de content editors van de Betternet.be site. Ze krijgen een editorsaccount en een wachtwoord toegewezen. De editors hebben de bevoegdheid om:

 • initiatieven aan de catalogus toe te voegen,
 • door derden voorgestelde initiatieven te valideren.

De leden van BBICO kunnen als content editors van deze site niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet updaten van door derden ingediende initiatieven of van de content van de initiatieven zelf.

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.