Betternet, un projet de B-BICO

Betternet.be is een initiatief van het Belgische Consortium voor een Beter Internet (B-BICO), dat een tiental instanties verenigt die werken rond opvoeding of preventie in het kader van digitale media (de lijst). Het project wordt ondersteund en medegefinancierd door de Europese Unie.

Webpagina in aanbouw.