CyberSquad is een preventiemiddel dat het begin inluidt van een tijdperk waarin online solidariteit en positiviteit voor jongeren voorop staan.

Op 4 december 2023 blies Child Focus haar webplatform www.cybersquad.be nieuw leven in, ontworpen voor adolescenten en samen met hen opgebouwd. Het doel is hen een plek aan te bieden waar ze ideeën kunnen uitwisselen en in gesprek kunnen gaan, en waar ze antwoorden en hulp zullen vinden met betrekking tot hun bezorgdheden op sociale media. Dankzij de steun van Molengeek en Google kon Child Focus deze tool moderniseren, versterken en vereenvoudigen door het een opvallende look te geven, de inhoud te verrijken met sensibiliseringsvideo's over actuele onderwerpen en de interactie- en hulpkanalen nog toegankelijker te maken.

Voor een veiliger internet

Gezien de hyperconnectiviteit van Belgische jongeren en hun dorst naar online sociale contacten, opende Child Focus in 2014 haar hulplijn voor een veiliger internet. Het doel was iedereen met een probleem of vraag omtrent de online veiligheid van minderjarigen te kunnen ondersteunen. Deze hulplijn is toegankelijk via het gratis noodnummer van de Stichting, 116 000. De dienst bleek al snel een groot succes: het aantal oproepen bleef stijgen tot een gemiddelde van 400 dossiers per jaar. 60% van de gestelde vragen gaat over de seksuele integriteit van jonge internetgebruikers en 90% van de oproepers zijn volwassenen die zich zorgen maken over het digitale welzijn van een minderjarige. Maar Child Focus is vastbesloten om nog een stap verder te gaan en wenst jongeren nog rechtstreekser te begeleiden.

Jongeren en hun digitale avonturen

Eenvoudig is het niet ... want als het gaat om 'online problemen', hebben jongeren de neiging om er alleen mee om te gaan voordat ze zich eventueel tot hun vrienden wenden. Alle onderzoeken tonen dit aan, zoals onder meer de studie '#Génération2020' over digitaal gebruik, gevoerd door Média Animation. Deze geeft aan dat ruim 50% van de jongeren wel eens online problemen heeft ervaren, in de vorm van vervelende of kwetsende berichten. Iets minder dan een derde van de jongeren werd ook al eens bedreigd. In 61% van de gevallen hebben jongeren dit soort berichten ontvangen van iemand die ze goed kennen. Slechts 11% van de problemen die de respondenten van de enquête ondervonden, waren afkomstig van vreemden. Ongeveer 20% van de jongeren die te maken krijgt met problemen in het online leven, vraagt nooit om advies of hulp. Ze praten vooral met vrienden (47%), een broer of zus (27%), een ouder (39%) of een leerkracht (17%). Jongeren van deze ‘Generatie Z’ wenden zich bij problemen in eerste instantie tot hun leeftijdsgenoten en, als digital natives, communiceren ze liever via “chat” dan via de telefoon ...

De uitdaging?

Hoe kunnen we jongeren die er alleen voor staan helpen met hun online problemen en hoe kunnen we het makkelijker maken voor jongeren om elkaar te ontmoeten en te steunen, gezien ze elkaars voorname hulpbron zijn? CyberSquad is HET antwoord! Dit interactieve platform is veel meer dan een peer-to-peer hulpwebsite, er heerst een gevoel van solidariteit. Deze online ruimte biedt jongeren een zorgzame en veilige omgeving omringd door gelijkgezinden, waar ze zich helemaal thuis kunnen voelen.

Hoe werkt het?

Heel concreet is het platform www.cybersquad.be een ontmoetingsplaats. Deze cocon is een veilig online forum en 100% voor en door jongeren. Adolescenten en jongvolwassenen kunnen er hun mening uiten over een hele reeks onderwerpen, zoals seksualiteit, liefde, vriendschap, online relaties, pesten of cyberpesten, privacy, online reputatie, online veiligheid, enz. Ook thema's die door Child Focus worden behandeld, zoals sexting, grooming of sextortion, komen aan bod. Door anoniem vragen te stellen op het form en in dialoog te treden, vinden ze hulp en antwoorden. Ze delen persoonlijke ervaringen en geven elkaar advies. Ze kunnen het forum ook gewoon raadplegen zonder er actief aan deel te nemen. Het doel is om onderlinge steun aan te moedigen door de tussenkomst van een "volwassene" te beperken. Het forum wordt wel gemodereerd door Child Focus-medewerkers.

Een professioneel ondersteuningsteam

Uiteraard kunnen gebruikers in geval van een dringend probleem rechtstreeks in contact komen met een operationeel consulent van Child Focus, via een chat die toegankelijk is via een "CHAT"-knop en die overal zichtbaar is op de site. Achter deze knop staan professionals klaar om in gesprek te gaan over de gevoelige problemen van jongeren. Deze chat is momenteel beschikbaar op woensdagnamiddag en dinsdagavond, het is de bedoeling dit in de toekomst uit te breiden.

Een CyberSquad-animatie

Het welslagen hangt dus af van een goede communicatie! Hoe kunnen we cybersquad.be bekend maken bij alle jongeren, en zeker bij diegenen die dit het meeste nodig hebben? Hoe creëren we vertrouwen en profileren we CyberSquad als een geloofwaardige hulpbron? Als antwoord hierop heeft Child Focus dit concept omgebogen tot een kant-en-klare lesmethode: een "CyberSquad"-animatie voor jeugdprofessionals (leerkrachten, opvoeders, jeugdwerkers, enz.). De CyberSquad-workshop is bedoeld om jongeren gerust te stellen, en hen de boodschap te geven dat ze er niet alleen voor staan en dat er altijd mensen klaarstaan om hulp te bieden: mensen uit hun directe of indirecte omgeving, andere jongeren of hulpdiensten. Op moeilijke momenten voelen jongeren zich alleen en hebben ze de indruk dat niemand hun problemen begrijpt. Het doel van deze animatie is hun angsten te verlichten door hen kennis te laten maken met mensen en diensten die hen kunnen helpen als ze dat nodig hebben. Deze workshop biedt een vleugje hoop in het begrijpen van hun gevoelens en die van anderen, opdat ze het verlangen hebben hun zorgen, groot of klein, te delen en andermans problemen mee op te lossen. Het concept van solidariteit en wederzijdse hulp is het speerpunt van cybersquad.be en van deze animatie. #neveralone #togetheronline

Wacht niet langer en neem deel aan dit innovatieve elan voor wederzijdse hulp en solidariteit: raadpleeg, deel en verspreid het nieuws over “CyberSquad”! Bedankt voor uw steun.

Auteur

Nadège Bastiaenen

Child Focus