Betternet.be draagt bij tot een beter internet voor kinderen en jongeren

Wat?

Betternet.be is een databank met allerlei hulpmiddelen, tools, video’s, sensibiliseringscampagnes en heel wat andere initiatieven van Belgische organisaties voor een Beter Internet voor kinderen en jongeren.

Het gaat dus niet om “nog maar eens een tool” maar wel om een toegangspunt wegwijs maakt in het rijke Belgische aanbod aan initiatieven voor digitale en mediawijsheid.

Voor wie?

Betternet.be is er voor ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, opvoeders …  een hulpmiddel, een activiteit, informatie of een begeleiding zoeken over het gebruik van het internet door kinderen en jongeren en kinderen en wat daarmee gepaard gaat.

Waarom?

In België is het aanbod over cybersecurity, e-safety, mediaopvoeding en de bevordering van een beter gebruik van het internet voor kinderen en jongeren erg versnipperd. Dat heeft te maken met de verschillende beleidsniveaus, maar ook met het grote aantal instanties die zich hiermee bezighouden. Veel van de bestaande initiatieven over mediaopvoeding zijn jammer genoeg niet bekend bij het grote publiek, waardoor de Belg vaak moeilijk de weg vindt naar nuttige informatie, hulpmiddelen, tools, enz.

Met de financiële steun van de Europese Unie werden een tiental organisaties die werken rond opvoeding of preventie voor een Beter Internet samengebracht binnen een consortium (Belgian Better Internet Consortium), dat op zijn beurt betternet.be lanceerde, waarop niet enkel eigen initiatieven, maar ook die van heel wat andere organisaties in België staan.

Hoe werkt het?

Op betternet.be vind je verwijzingen en links naar activiteiten, campagnes, lesfiches, websites, tools, activiteiten, video’s, enz. Al die initiatieven worden aangeboden door in België gevestigde instanties, zoals leermiddelencentra, jeugdorganisaties, verenigingen en preventiecentra.

De initiatieven werden geklasseerd per thema en subthema. Je kan ze op taal (Nederlands, Frans, Duits) of doelgroep (initiatief dat zich vooral tot jongeren, ouders, leerkrachten of jeugdwerkers richt) voorselecteren.

Betternet.be is een dynamische catalogus met verwijzingen en links naar externe websites (van de organisaties die de initiatieven op touw hebben gezet). Die verwijzingen kunnen dus achterhaald raken. Aarzel niet om dat te melden via de knop!

Door wie?

Betternet.be is een initiatief van het Belgische Consortium voor een Beter Internet (B-BICO), dat een tiental instanties verenigt die werken rond opvoeding of preventie in het kader van digitale media (de lijst). Het project wordt ondersteund en medegefinancierd door de Europese Unie.

En jij?

Wens je één van je initiatieven aan betternet.be voor te stellen? Deze kant op! Jouw initiatieven en organisatie worden per thema gratis op betternet.be gepubliceerd en verwijzen naar je eigen website of internetpagina.

Na het invullen van het formulier met je verwijzingen en links dient jouw initiatief goedgekeurd te worden door het BBICO Consortium. Het kan enkele dagen duren voor het op de website verschijnt. We nodigen jou uit om eerst de redactionele afspraken van Betternet.be te raadplegen, zodat je zeker bent dat jouw initiatief aansluit bij de geest van Betternet.be.

Wilt u een van uw initiatieven op het gebied van mediageletterdheid evalueren?

Ontdek onze “Betternet Impact Measurement Template“: een methodologie in de vorm van een vragenlijst waarmee u het effect van een van uw initiatieven op het gebied van mediageletterdheid kunt evalueren.

In de vragenlijst wordt u eerst verzocht uw missie en doelstellingen samen te vatten.  Vervolgens identificeert u de verschillende belanghebbenden, zowel interne als externe. Vervolgens wordt de veranderingstheorie geïntroduceerd: een methode om de effecten van uw initiatief op korte, middellange en lange termijn en de voorwaarden die nodig zijn om deze te bereiken, te bepalen. Ten slotte nodigt het instrument u uit een methode te kiezen om uw impact te meten en een actieplan op te stellen om uw impact te vergroten.

Wil je communiceren over betternet.be?

Download het communicatiemateriaal.

U kunt ons ook vinden op Facebook.

Contact

Een vraag? Een suggestie? Laat het weten via info@betternet.be.

De redactionele afspraken van Betternet.be raadplegen.Bijwerken Over Betternet.be

Projectcoördinatoren :

Partenaires associés :

Een initiatief van B-BICO, het Belgisch consortium voor een beter internet.