Over

Betternet.be draagt bij tot een beter internet voor jongeren en kinderen

 

  • Wat?

Betternet.be is een catalogus waarin Belgische organisaties allerlei hulpmiddelen, tools, video’s, sensibilisatiecampagnes en heel wat andere initiatieven aanbieden met het oog op opvoeding en preventie van jongeren en kinderen voor een Beter Internet.

Het gaat dus niet om “de zoveelste tool” maar wel om een toegangspunt dat je helpt om wegwijs te raken in het rijke aanbod aan Belgische initiatieven inzake digitale mediaopvoeding.

  • Voor wie?

Betternet.be richt zich tot ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, opvoeders, …  die op zoek zijn naar een hulpmiddel, een activiteit, informatie of een animatie over het gebruik van het internet door jongeren en kinderen en wat daarmee gepaard gaat.

  • Waarom?

In België is het aanbod met betrekking tot cybersecurity, e-safety, mediaopvoeding en de bevordering van een beter gebruik van het internet voor kinderen en jongeren erg versnipperd. Dit is te wijten aan de institutionele organisatie maar ook aan het grote aantal instanties die zich met deze problematiek bezighouden. Veel van de bestaande initiatieven over mediaopvoeding zijn helaas niet bekend bij het grote publiek, waardoor de Belgische burger vaak moeilijk de weg vindt naar nuttige informatie, hulpmiddelen, tools, enz.

Met de financiële steun van de Europese Unie werden een tiental organisaties die werken rond opvoeding of preventie voor een Beter Internet samengebracht binnen een consortium (Belgian Better Internet Consortium ). Dit consortium stelt het grote publiek deze betternet.be site voor, waarop niet enkel eigen initiatieven maar ook die van heel wat andere organisaties in België staan.

  • Hoe werkt het?

Op betternet.be vind je verwijzingen en url’s naar animaties, campagnes, pedagogische fiches, websites, tools, activiteiten, video’s, enz. Al deze initiatieven worden aangeboden door in België gevestigde instanties zoals leermiddelencentra, jeugdorganisaties, verenigingen en preventiecentra.

De initiatieven zijn geklasseerd per thema en subthema. Je kan ze op taal (Nederlands, Frans, Duits) of doelgroep (initiatief dat zich vooral tot jongeren, ouders, leerkrachten of jeugdwerkers richt) voorselecteren.

Betternet.be is een dynamische catalogus met verwijzingen en links naar externe websites (van de organisaties die de initiatieven op touw hebben gezet). Deze verwijzingen kunnen dus achterhaald raken; aarzel niet om dit te melden via de gepaste knop.

  • Door wie?

Betternet.be is een initiatief van het Belgische consortium voor een beter internet (B-BICO), dat een tiental operatoren en actoren verenigt die werken rond opvoeding of preventie inzake digitale media (lijst hier). Dit project wordt ondersteund en medegefinancierd door de Europese Unie.

  • En jij?

Wens je één van je initiatieven aan betternet.be voor te stellen? Deze kant op! Jouw initiatieven en organisatie worden per thema gratis op betternet.be gepubliceerd en verwijzen naar je eigen website of internetpagina.

Na het invullen van het formulier met je verwijzingen en links dient jouw initiatief goedgekeurd te worden door het BBICO Consortium. Het kan enkele dagen duren voor het op de website verschijnt. We nodigen jou uit om eerst het redactionele charter van Betternet.be te raadplegen zodat je zeker bent dat jouw initiatief aansluit bij de geest van Betternet.be.

Wilt u deelnemen aan de communicatie van betternet.be? Download het communicatiemateriaal via deze link.

Contact

Een vraag? Een suggestie? Schrijf ons via info@betternet.be.

Het redactionele charter van Betternet.be te raadplegen.